Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Ordet är fritt

OMXS30 - på stället marsch

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 19 oktober 2011
Skriven av Svempa

Den senaste veckan har ett nytt handelsmönster för OMXS30 etablerat sig. Sedan indexet passerade 930 på väg uppåt och därefter två gånger nådde 960 utan att bryta igenom detta rätt starka motstånd har vi de tre senaste börsdagarna (inkl i dag onsdag) legat och skvalpat i intervallet 940-950 utan att komma någonvart.

Mest intressant har faktiskt varit att OMXS30 hållit sig på "rätt" sida om stödet vid 930, visserligen med en dipp ner mot 933 intraday under måndagen, men de lite negativa nyheterna kring den europeiska skuldkrisen i början på veckan räckte alltså inte för att skicka ner börsen mer än ett fåtal punkter.

Av detta kan vi faktiskt dra en del slutsatser. Den främsta, enligt min mening, är att allt fler placerare inte längre tror på att världen ska gå under, dvs man förutsätter att de överskuldsatta länderna i Sydeuropa kommer att antingen bli räddade eller reda upp sin egen situation på lite sikt.

Här är det viktigt att framhålla att marknaden i stort sett (förutom de aktörer som handlar aktivt med CDF:er och liknande instrument) inte är så intresserad av om t ex Grekland går i konkurs eller (mer troligt) tillåts skriva ner en del av sin statsskuld på ett kontrollerat sätt.

Vad marknaden är rädd för är inte de sydeuropeiska ländernas statsskulder i sig, utan de konsekvenser för banksystemet som skulle kunna uppstå vid en "default" eller någon annan allvarlig händelse i samband med skuldkrisen. Nu när EFSF är etablerad (tack Slovakien!) och man allt mer inser att det finns möjligheter att skydda de banker som har stor exponering mot sydeuropeiska statsskuldsobligationer från kollaps så har ett visst lugn inträtt. Dvs börserna har börjat uppföra sig mer normalt, vi har sluppit dessa enorma rörelser upp och ner som har varit så stora som 6-7% per dag.

För OMXS30 innebär det att det tidigare skissade positiva scenariet fortfarande gäller, där man först kan hoppas på att den viktiga nivån 960 bryts på väg uppåt, och att sedan ett fortsatt förbättrat börsklimat kan föra oss ända upp till 1060, där ett starkt motstånd väntar.

Här lägger jag på nytt in ett tremånadersdiagram för OMXS30 (hämtat från Avanza), uppdaterat per i går.

omxs30_3man6

Här återfinner vi de tre nivåer som jag tidigare nämnt, 860 och 960 markerade med röda linjer och 930 med en grön linje.

I dagens handel kunde man notera att OMXS30 visserligen backade något, men samtliga fyra storbanker samt Investor gjorde kursvinster. Nordeas aktie gick endast upp ytterst marginellt, men det var ändå ett styrketecken eftersom den i dag publicerade kvartalsrapporten inte var så jättebra.

Det som främst höll tillbaka indexet var Ericsson-aktien som backade rätt rejält med hela 4,4%. Här noterar man med intresse att Investor-aktien trots detta gick starkt under dagen, återigen ett tecken på en viss underliggande börsoptimism.

I morgon torsdag är det Ericsson som rapporterar, och mycket hänger på hur den rapporten mottas av marknaden. Eftersom teknisk analys går ut på att pejla marknadens förväntningar så är det med nödvändighet så att en viktig rapport som medför en avsevärd besvikelse kan upphäva ett tidigare tekniskt scenarie. Men om rapporten är i linje med förväntningarna, även om den inte är så bra, bör den redan vara diskonterad i marknaden. Och då kan vi fortfarande våga tro att OMXS30 kommer att dra vidare uppåt.

USA-börserna är en annan betydelsefull faktor, men som det ser ut när detta skrivs kommer vi inte att få några vare sig positiva eller negativa impulser därifrån.

I morgon får vi veta om OMXS30 bestämmer sig för att gå upp eller inte. Som jag ser det är det mest troligt att indexet hamnar mellan 930 och 960 under ytterligare någon tid, men att det inom någon eller några veckor kommer ett nytt försök att bryta igenom den övre gränsen, denna gång förhoppningsvis med framgång.

Och det är en händelse som enligt mig är väl värd att vänta på.

Angela Merkels våta filt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 17 oktober 2011
Skriven av Svempa

Vissa personers uttalanden slår igenom väldigt kraftigt på börskurserna. Senast vi såg denna effekt var när Bernanke uttalade sig den 21 september,  i dag var det en talesman för Angela Merkel som sade något som egentligen var ganska självklart. Men det räckte för att bryta börssentimentet och skicka ner de flesta börsindexen en bra bit.

Även OMXS30 drabbades givietvis, och det var förstås synd eftersom indexet var på god väg att etablera sig över motståndet vid 960. Som högst var OMXS30 uppe i 969, men stängde slutligen på 939 efter att ha varit så lågt som 933.

Den goda nyheten är att stödet vid 930 höll för påfrestningen, och därmed kvarstår det tekniskt positiva scenariet som vi tidigare diskuterat.

Den dåliga nyheten är att fallhöjen nu inte är så särskilt stor. En relativt liten nedgång i morgon tisdag räcker för att framtvinga en stängning under 930, och då är vi tillbaka på noll och får börja om. Man måste också påpeka att både indexet och ett stort antal aktier hade en "reversal day", dvs kursen ökade först och steg över fredagens stängningskurs, därefter sjönk kursen kraftigt och stängde under fredagens stängningskurs. Det är inte ett gott tecken, men det är å andra sidan ingen ofelbar teknisk signal.

Positivt var att OMXS30 steg mot slutet av börsdagen. Nu fär vi närmast se vilka signaler vi får från börshandeln i USA och Asien som kan påverka Europa i morgon.

Blir det riktigt oväder på börsen igen kan OMXS30 riskera att på nytt ramla ner mot det kraftiga stödet vid 860, men så pessimistiska ska vi inte vara. Inte än i varje fall.

Inte ens Doktor Doom himself ser allt i svart!

Och då ser jag ingen anledning för oss att göra det heller.

OMXS30 - spänningen stiger!

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 15 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det är inte många dagar sedan jag senast skrev om utvecklingen för OMXS30. Men den gångna veckan har medfört en märkbar förändring i börsklimatet, som dessutom till stor del bekräftar det resonemang jag tidigare fört.

Man kan uttrycka det så att börsen kanske inte direkt visar optimism, men den nattsvarta pessimism som vi dragits med i flera månader börjar i viss mån mildras.

Nedan återges utvecklingen för OMXS30 under de tre senaste månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).
omxs30_3man5

Vi har tidigare diskuterat den positiva innebörden av genombrottet av den fallande trendlinjen, samt att indexet dessutom bröt igenom den övre begränsningslinjen i den rektangelformation som bildas av nivåerna 860 (markerad med röd linje) och 930 (markerad med grön linje). Den tekniska signal vi därigenom fick indikerar en uppgång med 70 punkter från 930 till 1000. Detta gäller fortfarande.

Men OMXS30 vände ner från motståndet vid 960, vilket innebär att vi nu kan rita en ny horisontell trendkanal. Bottenlinjen ligger fortfarande vid 860, men vi får en ny topplinje vid 960.

Det innebär inte någon stor skillnad på kort sikt, en första uppgång till 1000 är fortfarande indikerad enligt det tidigare resonemanget. Nu misslyckades det första försöket att forcera 960, och under fredagen var OMXS30 uppe och nosade på den nivån intraday men stängde lite under, på 956. På måndag är det fullt tänkbart med en liten rekyl nedåt, viktigt är dock att det inte sker en stängning de närmaste dagarna under den kritiska nivån 930. Skulle det inträffa faller det skissade positiva tekniska scenariet bort.

Men när (jag skriver inte "om") indexet till sist tar sig igenom motståndet vid 960 innebär det att vi kan höja målet till 1060, eftersom vi då får kraft från den nya rektangelformationen som har höjden 1000 punkter jämnt.

En rimlig tid för att nå målet vid 1060 kan vara två till tre månader. Ska vi gissa på ungefär kring årsskiftet?

Om vi sedan betraktar OMXS30 i ett treårigt perspektiv (diagrammet givetvis hämtat från Avanza) så ser vi något intressant.
omxs30_3ar

Nivån 1060 är markerad med en grön linje, och det är uppenbart att denna nivå är oerhört viktig då indexet vänt upp eller ner därifrån ett flertal gånger. Om vi skulle nå upp till 1060 så är det mycket sannolikt att det kan krävas lång tid för att bryta igenom denna nivå, om det över huvud taget är möjligt inom överskådlig tid.

Om den europeiska skuldkrisen klingar av under slutet av 2011, vilket jag anser sannolikt, får vi anledning att återkomma till detta.

Börshysterin

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 12 oktober 2011
Skriven av Svempa

Nu när vi fått lite distans till perioden med dagliga svängningar upp och ned på 5-6 % är det dags för en gammal klassiker.

cartoon_1181496469_9675822

Lika sant nu som någonsin.

Uppdatering OMXS30

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 11 oktober 2011
Skriven av Svempa

Indexet OMXS30 har under någon tid varierat mellan c:a 860 och 930. Intraday har det varit nere och vänt så lågt som 833. Vi har också vid ett tillfälle fått en stängning marginellt ovanför 930, som väckte vissa förhoppningar, men indexet föll sedan direkt ner under 930 igen.

I går fick vi däremot en stängning på 948, det tolkar jag som ett riktigt utbrott ovan handelsintervallets övre gräns. Om denna signal bekräftas genom att OMXS30 under några dagar håller sig över 930 innebär det att vi kan ta sikte på 1000 jämnt, potentialen i rektangelformationen är lika med dess höjd som är 70.

Diagrammet för den senaste månaden (hämtat från Avanza) visas nedan med rektangelformationens övre och nedre gräns markerade med röda linjer.
omxs30_1man2

Jag visar också ett diagram för de tre senaste månaderna (också hämtat från Avanza) med en fallande trendlinje utritad.
omxs30_3man4

Enligt den tolkningen kan man se den senaste nedgången till 860 som en avstämning av den fallande trendlinjen som en förberedelse för fortsatt uppgång, och trendbrottet skedde då redan den 26 oktober. Men utvecklingen därefter var väldigt osäker, och det är först nu vi med någorlunda säkerhet kan säga att vi står inför en fortsatt uppgång.