Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Ordet är fritt

Prenumerera på sidan

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 10 oktober 2011
Skriven av Svempa

Att döma av vår besöksräknare har den här sidan fått ett relativt stort antal trogna läsare.

För er bekvämlighet vill jag tipsa om möjligheten att prenumerera på sidan. Inläggen kommer ju med rätt långa mellanrum, och det kan tyckas vara rätt onödigt att kolla läget flera gånger per dygn.

Om man prenumererar får man automatiskt ett meddelande när ett nytt inlägg skrivs. Och det är enkelt, klicka helt enkelt på den lilla brandgula ikonen allra längst ner på sidan till vänster och följ sedan anvisningarna.

Pensionsbolagens dödsspiral

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 05 oktober 2011
Skriven av Svempa

Givetvis krävs det ett omfattande regelverk för att kontrollera de privata pensionsbolagen. Tanken är att reglerna ska vara sådana att bolagen förhindras från att göra en massa dåliga affärer som urholkar pensionskapitalet, till förfång för pensionsspararna, och därför ska de tvingas till en viss försiktighet i sina placeringar. Detta regelverk styr i stor utsträckning hur pensionsbolagen väljer att fördela sitt kapital mellan t ex fastigheter, obligationer och aktier.

Men ibland kan ett regelverk vara så konstruerat att det motverkar sitt eget syfte. Istället för att förhindra dåliga affärer kan reglerna tvinga pensionsbolagen att göra sådana omplaceringar att följderna kan bli rent katastrofala för bolagens kunder.

Det främsta styrmedlet är bolagen solvens, dvs deras förmåga att infria sina åtaganden gentemot pensionsspararna. När den sjunker under en viss gräns tvingas bolagen att sälja aktier, som ses som en mer riskfylld placering, och istället köpa obligationer, som ses som en trygg placering. När en börskrasch inträffar och aktiernas marknadsvärde snabbt sjunker till oförutsett låga nivåer urholkas givetvis den del av pensionsbolagens kapital som består av aktier. Om det medför att solvensen sjunker för lågt tvingas bolagen sälja aktier, oavsett till vilken kurs, och omplacera pengarna i obligationer. Detta trots att alla vet att en börskrasch är ett övergående fenomen, och att det är oförnuftigt att sälja aktier när marknaden är nära eller vid en botten.

Eftersom det inte är småpengar det handlar om förstärker dessutom pensionsbolagens aktieförsäljningar den nedåtgående trenden, aktiernas marknadsvärde sjunker ytterligare vilket medför att solvensen sätts under ytterligare press, vilket framtvingar nya aktieförsäljningar osv. Detta drabbar framför allt de svagare pensionsbolagen som redan från början hade en lite lägre solvens, medan de större och starkare bolagen har tillräckliga marginaler för att rida ut stormen.

DI har skriviit om detta i flera omgångar och påstår t ex i en artikel från den 23 september att de svenska pensionsbolagen har tappat minst 70 miljarder kronor under börsraset. Enligt en annan artikel från den 27 september har Länsförsäkringar Liv nettosålt aktier för 25 miljarder kronor sedan mitten av juni.

I dag kan vi även läsa att det norska pensionsbolaget Vital Forsikring har dumpat aktier till ett värde av 800 miljoner NOK enbart under förra veckan. Därav nästan två miljoner aktier i solenergibolaget Renewable Energy Corporation vilket bör ha bidragit avsevärt till den aktiens nedgång, och för oss som följer DNO International kan det vara intressant att veta att man även sålde nästan 400 000 aktier i det bolaget.

Och när våra pensioner inte blir vad vi hade både hoppats på och räknat med, vem ska vi då skylla på? Ja, det alltför strikta regelverket för pensionsbolagens placeringar är givetvis en bov i dramat. Men de verkliga bovarna är än en gång, precis som för tre år sedan, bankerna som varit så generösa med sin utlåning att de nu återigen riskerar att gå omkull utan starkt stöd från omvärlden.

Förra gången var det vårdslösa amerikanska banker och dåliga amerikanska bostadslån det handlade om, samt inte minst värderingsinstitutens slappa bedömningar av de "lånepaket" som bankerna marknadsförde över hela världen. Till och med svenska kommuner satsade skattepengar på att göra vad man trodde var bergsäkra och högavkastande placeringar, men som snart övergick till att vara finansiella svarta hål.

Den här gången kan bankerna delvis skylla ifrån sig på att det har handlat om statsobligationer, och att det var ingen som trodde att sådana någonsin skulle tappa sitt värde. Men hur dum kan man vara när man lånar ut ytterligare många miljarder till ett land vars statsskuld redan är mer än dubbelt så hög som den får lov att vara enligt EU:s regler? Nog borde någon ha dragit i nödbromsen för länge sedan...

Själv har jag turen att ha mina privata pensionspengar placerade i Skandia, som är ett av de starkaste pensionsbolagen. Enligt uppgift ligger Skandias portfölj fortfarande på plus för året, även om det bara är med en procent. Men till och med det verkar nästan orealistiskt när man ser hur t ex investmentbolagens substansvärden har rasat. Även om det är sant så hjälper det inte de pensionssparare som har sina pengar i ett av de sämre pensionsbolagen. De kommer på grund av reglerna under lång framtid att få väldigt dålig avkastning på sina pengar beroende på att de obligationer som aktierna har bytts mot har en oerhört låg avkastning. Och om - eller snarare när - börsen återhämtar sig så har dessa bolag ingen chans att haka på uppgången.

Dags att se över regelverket för pensionsbolagens placeringar kanske? Det kan ju komma fler börskrascher i framtiden.

Dåligt börsväder

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 04 oktober 2011
Skriven av Svempa

I går krånglade sig börsindex OMXS30 kvar över 900-gränsen och stängde på 902.72 efter ett fall på "bara" 1%. Så långt höll det positiva scenarie för börsutvecklingen som jag skissat på tidigare.

Men i dag ser det avsevärt sämre ut. I skrivande stund ligger OMXS30 kring 873, och då USA-terminerna är negativa finns det föga hopp om bättring under dagen.

Vi får då tänka om samt ta fram skissblocket och rita nya linjer. Här nedan ser vi utvecklingen för OMXS30 den senaste månaden (diagrammet hämtat från Avanza).
omxs30_1man

Dagens tolkning ger oss en någorlunda tillförlitlig  (men givetvis väldigt kortsiktig) rektangelformation med en höjd på ungefär 64 punkter. Vi är nu med rask fart på väg ner mot den undre begränsningslinjen och hamnar i så fall vid den övre gränsen till stödområdet 850-860.

Redan en stängning under 860 är illavarslande, och bekräftas den med en ytterligare nedgång indikerar formationen ett fall ner mot 800 jämnt (potentialen för ett fall resp uppgång vid utbrott ur en rektangelformation är lika med formationens höjd).

Så det är bara att hålla i hatten och vara beredd på ytterligare en tids börsoro. I bästa fall håller stödet vid 850-860 än en gång, men just nu ser det inte alls bra ut.

Vill man vara optimistisk så finns möjligheten att rektangelformationen håller, och vänder börsen vid stödområdet kan vi hoppas på en ny ökning i OMXS30 i riktning mot kanalens övre begränsningslinje.

Edit strax före midnatt: OMXS30 stängde på 867, dvs inom rektangelformationen. Och USA-börserna vände uppåt i den sena handeln och stängde på starkt plus. Så rimligtvis får vi en rekyl uppåt på den svenska börsen i morgon. I varje fall initialt...

Edit 5/10: Diagrammet uppdaterat så att tisdagens handel kommer med.

Börsläget - en uppföljning

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 29 september 2011
Skriven av Svempa

Som förutspått vände börsen ner under onsdagen, men nedgången blev liten. Tekniskt sett kan man se en sådan nedgång som en avstämning ner mot trendlinjen, och så länge inte nedgången fortsätter under trendlinjen är det ingen fara på taket.

I dag torsdag stängde OMXS30 på 930,36, dvs vi fick den av mig efterlängtade stängningen på 930 eller högre. Det innebär att vi har överträffat föregående topp i diagrammet, det är en teknisk signal som bekräftar att den korta trenden fortfarande är uppåt. Visserligen är än så länge den topp som nu håller på att bildas högre än den föregående med minsta möjliga marginal, men vi kan ju hoppas på en ny uppgång i morgon fredag!

Se diagram nedan (hämtat från Avanza).
omxs30_3man2

Det finns nu utrymme för en rekyl nedåt ända till 893 utan att det positiva scenariet blir ogiltigt. Men faller OMXS30 under den nivån någon av de närmaste dagarna så är vi tillbaka på ruta ett och förhoppningarna om en lite bättre börs den närmaste tiden kan i princip skrinläggas. Vad vi nu vill ha som ett nästa steg är en stängning på 970 - 975 eller högre, det skulle förstärka den positiva bilden.

Om börsen inte fortsätter uppåt direkt är ett relativt troligt händelseförlopp att en sidledes rörelse mellan 900 och 940 etableras, tills något utbrott sker uppåt eller neråt. Men det får vi återkomma till i så fall.

Slutligen vill jag påminna om att TA har sina begränsningar, ett tekniskt resonemang gäller bara fram till dess att nya starka fundamentala signaler kommer. Men nyheterna de senaste dagarna har faktiskt fungerat som en förstärkning av den positiva tekniska trenden, t ex den avsevärt bättre siffran på nytillkomna arbetslösa i USA.

Edit 30/9: Diagrammet uppdaterat.

Edit 2/10: Diagrammet uppdaterat för att få med fredagens handel.

Det värsta kan vara bakom oss

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 28 september 2011
Skriven av Svempa

Den tekniska signalen, "reversal day" , som jag skrev om i fredags visade sig vara en relevant omslagsindikator. Efter en mindre uppgång på måndagen tog börsen rejäl fart under tisdagen och OMXS30 stängde på 927,27. Se diagram nedan (hämtat från Avanza).

omxs30_3man

I morgon onsdag blir det troligtvis så att börsen backar något. Efter en så stor uppgång som vi hade i dag brukar det alltid komma en korrektion. Men grekerna röstade igenom fastighetsskatten och USA-börserna stängde på plus, så förhoppningsvis blir det inte en så stor nedgång.

Läget är nu mycket intressant. Om OMXS30 under veckan stänger på ungefär 930 eller över detta har en högre topp bildats i diagrammet. Det skulle vara en bekräftelse på att börsen har vänt uppåt. Redan nu ser vi en köpsignal i och med att indexet brutit den fallande trenden.

Givetvis kommer det nya nedgångar, säkert också kraftiga sådana. Ska man gå efter tidigare erfarenheter kommer inte börsturbulensen att vara över förrän tidigast i slutet av december, och OMXS30 kan i värsta fall backa ytterligare sådär 9-10% räknat från tidigare lägsta stängning, dvs 862.

Men jag sticker ut huvudet och hävdar att en sådan nedgång är mycket osannolik. Vi har haft rejäla kursfall i flera omgångar, och det borde innebära att alla som känt sig tvingade att sälja redan har gjort det.

För varje säljare finns det förstås en köpare, men de som köpt är med all sannolikhet inte benägna att sälja i första taget. Så den intraday lågpunkt i OMXS30 vi fick i torsdags på c:a 833 tror jag inte kommer att underskridas. I själva verket räknar jag med att stödet vid 850-860 kommer att hålla även i fortsättningen.

Här slänger jag in brasklappen att om det kommer nya dåliga nyheter typ att Italien inte klarar av sin statsskuld så kan vad som helst hända. Men Greklands problem verkar vara väl diskonterade i börsutvecklingen.

Nu borde det vara dags för börsaktörerna att återigen fokusera på fundamenta, dvs företagens intjäningsförmåga mätt i p/e-tal mm, istället för att bara slänga ut aktier till försäljning oavsett kurs.

Förhoppningsvis har också blankarmaffian fått sig en tankeställare i och med tisdagens starka uppgång, jag unnar dem gärna rejäla förluster och hoppas att en del av uppgången under den senare delen av börsdagen berodde på täckning av korta positioner. När en aktie som Nordea stiger med nästan 10% så anar man en viss blankardesperation bakom detta!

Edit 28/9: Lagt in diagram, Avanza hade inte uppdaterat med tisdagens handel när det ursprungliga inlägget skrevs.