Går Grekland i konkurs?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad tisdag, 13 september 2011 Skriven av Svempa

Skuldkrisen i Europa styr just nu utvecklingen på världens börser. Och det är Grekland, samt i viss mån Italien, som står i centrum för spekulationerna. Genom att i första hand se på hur aktiekurserna för flera stora europeiska banker, t ex BNP Paribas, har utvecklats under de senaste månaderna kan man utröna att marknaden i viss mån redan har diskonterat en grekisk konkurs med åtföljande stora förluster på innehav av grekiska statspapper.

Enligt Bloomberg är sannolikheten för en grekisk konkurs nu hela 98%, beräknat efter det pris marknaden kräver för en CDS (Credit Default Swap) för grekiska statspapper.

Det ser alltså dystert ut. Men som jag ser det är en grekisk konkurs nästan otänkbar. Vad som däremot skulle kunna inträffa är en omstrukturering av den grekiska statsskulden. Detta måste då göras på ett sätt som inte utlöser svåra följder genom att en omstrukturering klassas som en "credit event" och därigenom utlöser betalningskrav från innehavare av CDS:er. Detta kunde ge upphov till farliga dominoeffekter, liknande de som Lehmans kollaps utlöste, och måste alltså undvikas.

Men givetvis finns det lösningar. Man kan t ex tänka sig att ECB köper upp stora mängder grekiska statspapper till marknadspris, vilket alltså blir avsevärt lägre än det nominella värdet. Sedan erbjuder man Grekland att lösa in denna skuld till bokfört värde genom att ge ut nya obligationer med lång löptid och förmånlig ränta, som ECB accepterar som betalning till nominellt värde.

Upprepade aktioner av detta slag skulle gradvis medföra en minskning av den grekiska statsskulden, och det skulle bli den privata marknaden som fick ta smällen. Om man även vill låta de europeiska skattebetalarna vara med och betala kan ECB skriva ner värdet av de inköpta grekiska obligationerna en bit under det pris man betalat för dem, innan man byter dem mot nya grekiska obligationer.

Vad gäller skuldkrisen i allmänhet vill jag rekommendera denna marknadskommentar av Anders Haskel samt en krönika av Stefan Fölster, "Myter om Europas skuldkris"   Läs och begrunda!

Träffar: 3241