Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Uppdatering OMXS30

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad tisdag, 11 oktober 2011 Skriven av Svempa

Indexet OMXS30 har under någon tid varierat mellan c:a 860 och 930. Intraday har det varit nere och vänt så lågt som 833. Vi har också vid ett tillfälle fått en stängning marginellt ovanför 930, som väckte vissa förhoppningar, men indexet föll sedan direkt ner under 930 igen.

I går fick vi däremot en stängning på 948, det tolkar jag som ett riktigt utbrott ovan handelsintervallets övre gräns. Om denna signal bekräftas genom att OMXS30 under några dagar håller sig över 930 innebär det att vi kan ta sikte på 1000 jämnt, potentialen i rektangelformationen är lika med dess höjd som är 70.

Diagrammet för den senaste månaden (hämtat från Avanza) visas nedan med rektangelformationens övre och nedre gräns markerade med röda linjer.
omxs30_1man2

Jag visar också ett diagram för de tre senaste månaderna (också hämtat från Avanza) med en fallande trendlinje utritad.
omxs30_3man4

Enligt den tolkningen kan man se den senaste nedgången till 860 som en avstämning av den fallande trendlinjen som en förberedelse för fortsatt uppgång, och trendbrottet skedde då redan den 26 oktober. Men utvecklingen därefter var väldigt osäker, och det är först nu vi med någorlunda säkerhet kan säga att vi står inför en fortsatt uppgång.

Träffar: 2861