John Mauldin om robothandeln och pensionsåldern

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad söndag, 25 september 2011 Skriven av Svempa

I många år har jag varit gratisprenumerant på John Mauldins ebrev "Thoughts from the Frontline". Han skriver insiktsfulla kommentarer till världshändelserna med fokus på de ekonomiska frågorna, inte bara i USA utan i hela världen.

Man kan anmäla sig till ebrevet på hans hemsida, det finns också ett antal betaltjänster man kan teckna sig för om man har råd och lust. John Mauldin har mycket gott rykte och förekommer flitigt som intervjuoffer i amerikanska media.

I hans senaste ebrev med titeln "Catastrophic Success" (man måste registrera sig för att få läsa hela ebrevet) tar han upp robothandeln och skriver bland annat:

"High-frequency trading (HFT) is distorting the markets. It is enriching a few pockets (and that of the exchange), and I simply do not see how it is in the interest of the public to allow it."

Eftersom jag själv nyligen skrev om robothandeln med liknande åsikter och slutsatser tycker jag förstås det är bra att någon med mer inflytande än jag själv tar upp ämnet.

Jag vill gärna rekommendera alla som intresserar sig för internationella ekonomifrågor att garatisprenumerera på John Mauldins ebrev. Han skriver inte alls komplicerat utan på en enkel och lättsam engelska och tar upp aktuella frågor av allmänt intresse. I det senaste ebrevet har han t ex en hel del att säga om pensionsåldern.

I USA var det Franklin Roosevelt som tog initiativet till ett allmänt pensionssystem, och han satte då pensionsåldern fyra år högre än den dåtida medellivslängen. Intressant nog resonerade Bismarck ungefär på samma sätt när han skapade Europas första allmänna pensionssystem. Tanken var säkert densamma, dvs att pensionssystemet inte skulle bli en alltför stor belastning på de allmänna finanserna.

Då är förstås frågan, vad borde pensionsåldern vara  idag om man använder samma princip? Medellivslängen för män i västvärlden ligger nu ungefär på 79 år, för kvinnor är den c:a fyra år högre. Och eftersom medellivslängden ständigt ökar, vad borde pensionsåldern vara om 20 år?

Det svenska pensionssystemet kan här tjäna som förebild, vi har vad som troligen är världens enda någorlunda säkra och uthålliga pensionssystem. Man kan själv välja när man ska pensionera sig, inom gränser som fortfarande känns rimliga, men pensionerar man sig tidigt blir givetvis också pensionen lägre.

Väljer man att utnyttja sin lagstadgade rätt att jobba vidare till 67 års ålder får man högre pension av två orsaker - dels har man hunnit arbeta ihop ett högre pensionsbelopp, dels är det färre år kvar då pengarna ska utbetalas.

Men frågan är om 67 år ska fortsätta att vara den övre gränsen. Med en medellivslängd som ökar c:a 1 år vart fjärde till femte år måste vi nog införa en gradvis höjning av den övre gränsen för pensionering. Frågan är vad arbetsgivarna anser om detta. De har ju aldrig varit kända för att omhulda de äldre arbetstagarna. Kanske dags att ändra på det nu?

Träffar: 2532