Energiminnespriset 2011

Publicerad onsdag, 09 november 2011 Skriven av Svempa

Vid onsdagens styrelsemöte fattades beslut om Energiminnespriset 2011. Omröstningen om vilka som skulle få priset resulterade i att de tre alternativ som fick flest röster var skolan i Banyuwangi, de två unga svenska ingenjörerna Fredrik Edström och Jonas Wamstad samt Svenska Kyrkans Katastrofhjälp.

Styrelsen beslutade att tilldela skolan i Banyuwangi 20 000 kr, de två unga svenska ingenjörerna Fredrik Edström och Jonas Wamstad 20 000 kr samt Svenska Kyrkans Katastrofhjälp 10 000 kr.

Skolan fick del av Energiminnespriset 2010 med 15 000 kr, samt en extra tilldelning av 10 000 kr enligt beslut av föreningsstämman tidigare i år. De två andra ändamålen har inte tidigare varit mottagare av Energiminnespriset.