Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Föreningsnytt

Energiminnesfonden.se under åtta år

Publicerad lördag, 07 mars 2015
Skriven av Svempa

Detta inlägg ska ses som en uppdatering av "Energiminnesfonden.se fyller fem år". För att se detta inlägg klicka på "Föreningsnytt" i menyn till vänster och scrolla ner en liten bit.

Vad har då hänt under de senaste åren? Ja, det viktigaste är ju att uppdatera uppgifterna om vad vi hittills har kunnat skänka till diverse goda ändamål via vårt Energiminnespris. I dag är läget följande, sett över de åtta år vi varit verksamma:

År    Andelsbelopp        Resultat    Förvaltat kapital     Energiminnespriset
2007    284 000              29 102        313 102        
2008    404 000           -171 257        246 845                    15 000
2009    404 000            214 042        460 887
2010    450 000            145 126        717 013                     25 000
2011    534 000             -19 570        721 442                     60 000
2012    534 000              46 156        737 598                     30 000

2013    554 000             254 586       977 260                      35 000

2014    564 000            -218 314       770 036                      60 000

2015                                                                                 50 000 ?
Summa resultat:            279 871       Summa utdelningar:   275 000

Observera att Energiminnespriset är inkluderat i det angivna resultatet, för att få förvaltningsresultatet ska man alltså addera dessa två belopp. För år 2015 anges ett preliminärt belopp för Energiminnespriset, det är det belopp styrelsen föreslår men det är årsstämman som fattar det slutgiltiga beslutet.

Förutsatt att vi för Energiminnespriset 2015 verkligen betalar ut 50 000 kr kommer vi till och med 2015 att ha betalat ut nästan exakt lika mycket pengar som det ursprungliga andelsbeloppet var vid verksamhetens början. 

 

Förnyelse av hemsidan

Publicerad måndag, 01 april 2013
Skriven av Svempa

Hemsidan är nu uppgraderad till högsta nivå av det programpaket vi använder. Det innebär också att det blev nödvändigt att göra om utseendet en hel del, då det gamla grafiska skalet inte var kompatibelt med den nya programvaran.

Hoppas ni gillar förändringarna, kommentera gärna om det finns något att anmärka på eller om du vill föreslå förbättringar/nya funktioner.

 

Energiminnespriset 2012

Publicerad lördag, 17 november 2012
Skriven av Svempa

Vid november månads styrelsemöte fattades beslut om Energiminnespriset 2012. Omröstningen om vilka som skulle få priset resulterade i att de två alternativ som fick flest röster var skolan i Banyuwangi samt Pader Girls Academy.

Styrelsen beslutade att tilldela skolan i Banyuwangi 20 000 kr samt Pader Girls Academy 10 000 kr.

Intressant nog fick "skolprojektet" en röst från alla som deltog i omröstningen, med ett enda undantag, vilket var snarlikt förra årets resultat. Det är uppenbart att Tgvara åtnjuter ett stort förtroende bland medlemmarna. Vi ser fram mot att så småningom få en utförlig rapport från fortsättningen på "skolprojektet". 

Skolan fick del av Energiminnespriset 2010 med 15 000 kr, samt en extra tilldelning av 10 000 kr enligt beslut av föreningsstämman 2011. Dessutom fick skolan del av Energiminnespriset 2011 med 20 000 kr. Pader Girls Academy har inte tidigare varit mottagare av Energiminnespriset.

Kallelse till föreningsstämma 2012

Publicerad lördag, 04 februari 2012
Skriven av Svempa

Härmed kallas alla medlemmar i Energifonden till Adolf Lundins Minne (ideell förening) till vår femte årliga föreningsstämma. Den äger rum i vårt forum på http://www.energiminnesfonden.se med början lördagen den 25 februari kl 0000 svensk tid. Agendan för stämman kommer att publiceras inom kort. En av punkterna kommer att gälla Energiminnespriset 2012, styrelsen föreslår ett belopp på 30 000 kr att utbetalas den 30 september 2012 eller det senare datum som kan komma att beslutas.


Om någon har problem med att logga in så kontakta mig, helst via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Väl mött!

Hälsn
Svempa

Energiminnesfonden.se fyller fem år

Publicerad tisdag, 03 januari 2012
Skriven av Svempa

Vilket "födelsedatum" man ska välja för att markera starten på vår verksamhet är lite godtyckligt. Man kan t ex ta datumet för vår konstituerande föreningsstämma, dagen då Skatteverket godkände föreningens registrering, datum för första inbetalningen av andelsbelopp till vår depå eller dagen då det första aktieköpet gjordes.

Nu är inte skillnaderna mellan dessa olika datum så väldigt stora, och jag väljer att ta det sista alternativet som ger oss den 2006-12-22 som start för föreningens verksamhet. Femårsdagen är alltså passerad för några veckor sedan, och vi kan ta en titt på vad vi åstadkommit fram till dagens datum.

Först vill jag då visa ett diagram över börsutvecklingen under dessa fem år, det återges nedan (diagrammet hämtat från omx-index.se).

OMX_2007-2011

Som synes är det bara två av dessa fem år som uppvisar en positiv indexutveckling. Totalt har börsindex backat 20% från början av 2007 till slutet av 2011. Under sådana villkor är det inte så lätt att få en bra utveckling av sina aktieinnehav, men omöjligt är det inte. Nedan visas en tabell som åskådliggör utvecklingen av Energiminnesfonden.se:s aktieportfölj.

 

År    Andelsbelopp        Resultat    Förvaltat kapital     Energiminnespriset
2007    284 000              29 102        313 102       
2008    404 000           -171 257        246 845                    15 000
2009    404 000            214 042        460 887
2010    450 000            145 126        717 013                     25 000
2011    534 000             -19 570        721 443                     60 000
2012                                                                                          30 000 ?
Summa resultat:        197 443    Summa utdelningar:    130 000

Andelsbeloppet är alltså det belopp som medlemmarna i föreningen ställt till förfogande genom att teckna andelar i föreningen, siffran i tabellen avser andelsbeloppets storlek vid årets slut. Även siffran för det förvaltade kapitalet avser ställningen vid respektive års slut. Resultatet är det rena förvaltningsresultatet och är givet exklusive utbetalningen av Energiminnespriset. Observera att beloppet för Energiminnespriset för 2012 endast är en uppskattning, det är föreningsstämman som fastställer hur stort belopp som ska avsättas.

Den observante läsaren ser att det förvaltade kapitalet för 2010 ökade kraftigt, betydligt mer än vad som kan motiveras av ökningen av andelsbeloppet samt årets resultat. Orsaken är att vi det året mottog en donation av onoterade aktier värderade till 90 000 kr. Liksom andelsbeloppet är donationsbeloppet ej utdelningsbart, det är endast förvaltningens resultat som kan utgöra underlag för utdelningen av Energiminnespriset.

Slutligen kan noteras att i det förvaltade kapitalet ingår 5 000 kr som finns på ett konto hos mikrolånorganisationen Kiva. Dessa pengar används för att ge mikrolån, vanligen 25 USD åt gången, till driftiga individer och grupper företrädesvis verksamma i något land i Afrika eller Asien.

Är då ett förvaltningsresultat på knappt 200 000 kr, sett över alla fem åren, bra eller dåligt? Först ska då konstateras att det kunde gått bättre - med en mer aktiv förvaltning kunde förlusten under katastrofåret 2008 ha undvikits eller i varje fall minimerats. Men givetvis kunde utfallet även blivit sämre, t ex under de goda åren 2009 och 2010, så totalt sett måste vi känna oss rätt nöjda.

Man brukar säga att det är bra att kunna få en avkastning av 10% på det satsade kapitalet, gör vi en kalkyl över avkastningen på det genomsnittliga andelsbeloppet hamnar vi på 9.5 % per år. Kan vi fortsätta på den nivån de närmaste fem åren kommer i varje fall jag själv att vara mycket belåten.

Så till att börja med gäller det nu att helst åstadkomma ett förvaltningsresultat för 2012 som uppgår till 50 000 - 60 000 kr eller gärna mer. Det kan bli nog så svårt...

Ursäkta!

Publicerad måndag, 02 januari 2012
Skriven av Svempa
Skrivandet på sidan har legat nere under den senaste månaden, vilket berott på sjukdom. Men nu är det nytt år, och nya friska tag!

Energiminnespriset 2011

Publicerad onsdag, 09 november 2011
Skriven av Svempa

Vid onsdagens styrelsemöte fattades beslut om Energiminnespriset 2011. Omröstningen om vilka som skulle få priset resulterade i att de tre alternativ som fick flest röster var skolan i Banyuwangi, de två unga svenska ingenjörerna Fredrik Edström och Jonas Wamstad samt Svenska Kyrkans Katastrofhjälp.

Styrelsen beslutade att tilldela skolan i Banyuwangi 20 000 kr, de två unga svenska ingenjörerna Fredrik Edström och Jonas Wamstad 20 000 kr samt Svenska Kyrkans Katastrofhjälp 10 000 kr.

Skolan fick del av Energiminnespriset 2010 med 15 000 kr, samt en extra tilldelning av 10 000 kr enligt beslut av föreningsstämman tidigare i år. De två andra ändamålen har inte tidigare varit mottagare av Energiminnespriset.