Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Övrigt

Gräva guld på Stockholmsbörsen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 30 november 2011
Skriven av Svempa

För många år sedan köpte jag aktier i ett företag vid namn Terra Mining. Deras VD satt i TV-soffan, solbränd och spänstig, och utbredde sig över den gyllene framtiden för bolaget. Men så blev det inte (förutom för honom själv gissar jag). Terra Mining gick i konkurs, det bör ha varit kring år 2000,  och jag liksom mängder av andra småsparare förlorade våra insatta pengar.

Guldpriset hade då sjunkit ner till 254 USD/uns. Med de låga halter på något enstaka gram guld per ton malm som vanligen gäller för guldfyndigheter i Finland och Sverige var bolagets affärsidé helt enkelt död.

Sedan dess har jag i stort sett hållit mig borta från aktier i guldbrytningsföretag. Men i dag ligger guldpriset strax över 1700 USD/uns, och dessutom ser många guld som en säkrare tillflyktsort än tidigare beroende på den pågående europeiska skuldkrisen.

Trots detta har de få och små guldbolagen på Stockholmsbörsen inte rosat marknaden. Som ett exempel kan nämnas Lappland Gold (som i ett anfall av storhetsvansinne lagt beslag på tickern GOLD) vars aktie toppade på c:a 14 kr hösten 2009 men som nu har fallit tillbaka till någon tioöring över kronan.

Men för några månader sedan förändrades situationen avsevärt i och med att det kanadensiska guldbrytningsföretaget Semafo (ticker SMF) särnoterades på Stockholmsbörsen. Bolaget är relativt stort med ett börsvärde kring 17 miljarder kr. Dess korta tillvaro i Sverige illustreras nedan med ett kursdiagram (diagrammet hämtat från Avanza).
semafo

Vid introduktionen betalades aktien kring 47 kr, sedan steg kursen kraftigt till över 60 kr men i dagsläget är man nästan tillbaka till utgångsläget. I dag stiger aktien rätt saftigt till dryga 51 kr.

För att få lite perspektiv på aktiekursens historiska utveckling lägger jag in ett kursdiagram från Torontobörsen (diagrammet hämtat från Yahoo!).
semafo_yahoo

Som synes har kursen nästan halverats från toppen på ungefär 14 CAD hösten 2010. Tyvärr kan man inte skönja några tekniska indikatorer som förebådar en snabb kursuppgång, men då aktien enligt min mening är kraftigt översåld finns det mycket som talar för en återgång till de 60 kr som vi hade tidigare.

De malmfyndigheter som bearbetas finns i Västafrika, bland annat i Burkina Faso. Guldhalterna i malmen överstiger väsentligt vad vi är vana från här hemma även om bolaget också har områden inmutade med lika låga guldhalter som i Sverige och Finland.

I början av november meddelade Semafo att man för första gången i bolagets historia skulle ge utdelning. Visserligen bara med 0,02 CAD per halvår, men ändå - det kan ses som en viktig symbolhandling för att visa vilken framtidstro man har i bolagets ledning.

Det finns ett flertal köprekommendationer på Semafo, de två senaste har riktkurserna 14,50 CAD resp 15 CAD. Det innebär alltså i stort sett en fördubbling av nuvarande kurs.

Guld till halva priset ? Något att fundera på...

Stora insiderköp i Lundin Mining

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad söndag, 27 november 2011
Skriven av Svempa

För Lundin Mining har 2011 varit ett svårt år. Det började dock bra, aktiekursen höll sig på en hög nivå ända in i maj, till stor del beroende på diverse budrykten. I januari kom först beskedet om att Lundin Mining och Inmet Mining skulle fusioneras och bilda ett nytt bolag vid namn Symterra Corporation. Men i slutet av mars fick vi veta att dessa planer hade skrinlagts, företagen hade helt enkelt inte lyckats komma överens.

Detta ska ses mot bakgrunden att Equinox Minerals en månad tidigare hade lagt ett fientligt bud på Lundin Mining, något som ytterligare trissade upp intresset för aktien.

Men Equinox Minerals blev själva uppköpta, och i samband med det drog man tillbaka budet på Lundin Mining. Dessutom var Lundin Minings styrelse negativa till budet som de ansåg var för lågt.

Allt detta avspeglas i kursrörelserna för aktien under första halvåret, och vi tar alltså en titt på kursdiagrammet för innevarande år (diagrammet hämtat från Avanza).
lundinmining_11man

När budet från Equinox drogs tillbaka föll aktiekursen som en sten, vilket föranledde Placera.nu att den 26 maj utbrista att det nu var "Köpläge i Lundin Mining". Men bara två månader senare hade man bytt åsikt, efter det att Lundin Mining sänkt produktionsprognosen för 2011, och sänkte sin köprekommendation till neutral från köp. Bara några veckor senare, den 2 augusti,  kom det också en ren säljrekommendation från samma håll. Något som visade sig vara helt rätt, aktien låg då kring 45 kr och kursen har sedan dess nästan halverats och ligger nu kring 23 kr.

Då är frågan hur framtiden ser ut, kommer bolaget att gå mot bättre tider och kommer aktiekursen då att återhämta sig?

En del av svaret får vi genom de stora insiderköp som nyligen gjorts. Familjen Lundin har ökat sitt ägande i bolaget med c:a tre miljoner aktier under november månad  vilket även har kommenterats av Dagens Industri.

I allmänhet är det klokt att ta rygg på insiders, det gäller givetvis vid både köp och försäljningar. Det är väl känt att Lundin Minings styrelse anser att företagets aktie är värd minst 60 kr vid ett eventuellt nytt bud. Och även jag kan tycka att aktiekursen fallit lite väl mycket.

Här får vi dock slänga in brasklappen om risken för fortsatta allmänna kursfall på grund av att den europeiska skuldkrisen framkallar farhågor för en kommande recession. Härvid drabbas förstås alla aktier i någon mån, men gruvaktier anses höra till de mest konjunkturkänsliga.

Men som alla kriser lär även denna vara övergående, och sett på lite sikt borde Lundin Mining vara mycket köpvärt på nuvarande nivå. Aktiekursen har etablerat ett svagt stöd vid 22 - 23 kr och förhoppningsvis kan detta hålla även i fortsättningen. Ur teknisk synpunkt finns det dock ingenting som tyder på en snar kursuppgång.

Anm. Energiminnesfonden.se äger aktier i Lundin Mining.

Northland Resources - the bottom is nådd?

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad lördag, 19 november 2011
Skriven av Svempa

Förhoppningsbolag utan intäkter brukar inte gå så särdeles bra på en dålig börs. Detta gäller i högsta grad för norskkanadensiska Northland Resources (ticker NAUR, hemsidan finns på http://www.northlandresourcesinc.com/), som så sent som under sommaren i år var en av både analytikernas och aktiespekulanternas deciderade favoritaktier.

För att slippa göra en presentation av bolaget, det kan ju finnas enstaka läsare som inte känner till det sedan förut, hänvisar jag till en bra presentation gjord av bloggaren Spartacus Invest.

För att illustrera den dåliga kursutvecklingen tar vi en titt på aktiekursen ett år tillbaka (diagrammet hämtat från Avanza).
northland_1ar

Vi ser att dagens kurs lite under 6 NOK är en knapp tredjedel av årets toppkurs, som var närmare 20 NOK. Och under våren och sommaren florerade det dessutom optimistiska rekommendationer från diverse aktiemäklare med i vissa fall riktigt höga målkurser.

Så rekommenderade t ex Terra Markets köp av aktien vid kurs 16,40 NOK för precis ett halvår sedan, och den 10 juni kom Carnegie med en köprekommendation med målkursen 32 NOK.

Även Affärsvärlden köprekommenderade aktien så sent som för en månad sedan.

Senaste rapporten visade som vanligt på minus på grund av utgifter för uppbyggnad av verksamheten och total avsaknad av intäkter.

Detta har inte förhindrat att insiders stått på kö för att köpa aktier i bolaget, enligt Hegnar Online har såväl finansdirektör Eva Kaijser som styrelsens ordförande Anders Hvide, chefstjänstemannen Karl-Axel Waplan och Shane Williams, vVD för Projects, köpt avsevärda mängder aktier i slutet av september.

Det har dock inte stoppat börskursen från att falla ytterligare. Nedan återges ett kursdiagram för den senaste veckan (hämtat från Avanza).
northland_1v

Stängningskursen i fredags var 5,75 NOK, vilket innebär ett kursfall på nästan 20% bara under senaste veckan.

Så då är frågan, är vi nära en botten för aktiekursen? Ja, sannolikt är det så, men det utesluter förstås inte att kursen kan falla med ytterligare 20% nästa vecka. Förhoppningsbolagen går som sagt alltid sämre på börsen än andra bolag när marknaderna skälver. Och för NAUR är de framtida priserna på järnmalm viktiga, tidigare i år såg det verkligt bra ut på den fronten men i dagsläget har det blivit betydligt sämre.

Men bolaget jobbar på, finansieringen är såvitt jag kan se säkrad (nyemission gjordes förra året till kurs 13,50 NOK) och när produktionen kommer igång om några år kan järnmalmspriserna mycket väl ha stigit igen, kanske till högre höjder än årets högsta nivåer med tanke på det sug efter råvaror som finns från både Kina och andra länder.

Så ska man köpa aktien? Troligen ska man det, om man ser långsiktigt på innehavet. Men några tekniska indikationer på uppgång finns absolut inte, så det kan vara klokt att vänta tills man dels har återfått ett hyfsat bra börsklimat och dels ser att aktiekursen har börjat vända uppåt.

Men den kallhamrade spekulanten kan givetvis ta rygg på insiders och börja lasta in redan nu. Lycka till i så fall!

Edit: Jag har fått ett påpekande om att finansieringen inte är helt säkrad ännu, och mycket riktigt står det i företagspresentationen sidan 10 följande reservation :"The financing package for the Kaunisvaara project expected to be finalized at the end of fourth quarter 2011."

Edit2 22/11: På Redeye har Kim Dahlström en intressant analys av Northland Resources publicerad i dag.

 

Nokia är på väg uppåt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 13 november 2011
Skriven av Svempa

En gång i tiden skrev tidningarna om hur många miljonärer som bodde i den lilla byn Nokia. Affärsvärlden hade i oktober 2000 en artikel med titeln "Guldregn över Nokias anställda" där man bland annat påpekade att "Av de 50 personer med högst inkomst i Finland förra året är alla anställda eller före detta anställda hos den finska telekomgiganten."

Det känns som väldigt länge sedan. Men för att få perspektiv på denna numera nästan bortglömda period lägger jag in ett tolvårsdiagram över Nokias aktiekurs nedan (diagrammet hämtat från Avanza).
nokia_12ar

Vi ser att dagens aktiekurs på c:a 45 kr ligger på en knapp tiondel av toppkursen år 2000, som var 65 euro. Och mer nära i tiden kan man se att kursen toppade under 2007 på c:a 250 kr - sedan dess är alltså nedgången mer än 80%.

För att ytterligare understryka hur tungt aktiekursen har fallit även i år återger jag nedan ett tolvmånadersdiagram (även detta hämtat från Avanza).
nokia_1ar

Man ser omedelbart att tolvmånadsperioden kan indelas i tre separata delar. Den första fram till början av februari i år då kursen fortfarande låg på någorlunda respektabla c:a 72 kr, den andra från februari till slutet av maj då kursen pendlade kring 56 kr (markerad med grön linje) och den tredje fram till dags dato med kurser mellan drygt 30 kr som lägst och dagens 45 kr.

Det första kraftiga fallet, i början av februari, orsakades av att Nokia meddelade att man skulle sluta satsa på det egna operativsystemet Symbian och istället samarbeta med Microsoft kring Windows Phone. Det andra ungefär lika kraftiga kursfallet i slutet av maj berodde på den vinstvarning som Nokia kom med den 31 maj .

Aktiekursen har i alla fall återhämtat sig från den absoluta botten på c:a 30 kr och stigit 50% sedan dess. Nu är frågan, kan vi våga hoppas på fortsatt stigning mot den gamla toppnivån för året kring 72 kr, eller i varje fall till vårens mellannivå på 56 kr?

För att svara på den frågan tar vi en titt på ett fyramånadersdiagram för aktien (diagrammet givetvis hämtat från Avanza).
nokia_4man

I diagrammet kan vi för det första identifiera ett handelsintervall ("rektangelformation") markerat med rött med den undre begränsningslinjen vid nivå 36 kr och den övre vid nivå 42 kr. Ett genombrott av den övre kursnivån, som redan har skett, ger då en köpsignal med målkurs 48 kr.

Men det finns också en stigande trendlinje (svart linje) inritad med början på nivå 32 kr och tillsammans med nivåmarkeringen vid 42 kr bildas en stigande rätvinklig triangel.  Denna formation har en potential uppgående till 10 kr och ger då målkursen 52 kr.

Genombrottet av nivån 42 kr skedde alltså redan i mitten av oktober, och aktiekursen steg därefter raskt c:a 5 kr. Men sedan yttrade den dåvarande grekiske premiärministern ordet "folkomröstning", och alla börser över hela världen fick stora skälvan. För Nokia medförde kursfallet emellertid enbart en återgång till 42 kr, vilket tydligt illustrerar att denna nivå efter genombrottet har blivit ett verkligt starkt stöd.

När nu marknaderna har stabiliserats något förväntar jag mig att den uppåtgående trenden kommer att återupptas, och att kursmålet 52 kr ska nås på relativt kort tid. När vi väl är där kommer aktien in i ett motståndsområde som sträcker sig ända till 56 kr. Har aktiekursen kraft nog att bryta igenom detta motståndsområde, vilket kan ta lite tid, ligger sedan vägen fri mot 65 kr eller ännu högre kurser.

Men det förutsätter förstås att ingen annan europeisk politiker använder fel ordval under den närmaste framtiden...

De flesta bedömare tvekar att köprekommendera Nokia, men förvaltaren Jens Moestrup Rasmussen anser att aktien är köpvärd. Men han är förstås en riktig börsoptimist!

Anm. Skribenten äger aktier i Nokia.

Är Pricer prisvärt?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 31 oktober 2011
Skriven av Svempa

Efter 15 år på börsen visade till slut Pricer år 2010 vinst av en sådan storlek att bolaget beslutade börja ge utdelning till aktieägarna. Visserligen bara med 20 öre per aktie, men ändå.

Under 2011 har kursen varit så hög som 14 kr, men givetvis har även Pricer backat på börsen i samband med de farhågor för en finansiell härdsmälta som skapats av den europeiska skuldkrisen.

Men nu stundar kanske bättre tider, och nedan ser vi ett tremånadersdiagram för Pricers aktiekurs (diagrammet hämtat från Avanza).
pricer_3man

En mycket trevlig stigande rätvinklig triangel har bildats under de senaste tre månaderna, den är utritad med röda linjer. Dess övre begränsningslinje ligger på c:a 9,40 kr, och man ser lätt att efter ett flertal attacker har aktiekursen brutit igenom denna nivå och stängde i fredags på 10,25 kr.

Konventionell TA indikerar fortsatt stigning och ger oss en målkurs på c:a 11,50 kr till att börja med.

För att få en bättre överblick tar vi också en titt på ett tiomånadersdiagram (också hämtat från Avanza).
pricer_10man

Av detta diagram kan vi utläsa att det finns ett motstånd strax under 12 kr, dvs det finns en viss risk för en kursrekyl nedåt när denna nivå nås. Nästa motstånd av större dignitet finns inte förrän vid 14 kr.

Pricer har ett gott grepp om marknaden för elektronisk hyllkantsmärkning, och har tagit några intressanta order rätt nyligen. Swedbank anser i en analys från september i år att Pricers aktie är mycket köpvärd med riktkursen 17 kr.

Enligt ett entusiastiskt inlägg på Redeye kan aktien värderas betydligt högre än så. Det är möjligt, men det lär i så fall bli i en mer avlägsen framtid.

Nordea ger äntligen köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 28 oktober 2011
Skriven av Svempa

Under ett par veckor har jag varit frestad att skriva att Nordea-aktien står inför en uppgång. Men jag har inte riktigt vågat göra det, då tecknen varit otydliga. En beredskap för uppgång kan man konstatera har funnits under någon tid, det kan man se av tremånadersdiagrammet nedan (diagrammet hämtat från Avanza).
nordea_3man2

I diagrammet finns två röda linjer inlagda som definierar ett handelsintervall, en s k rektangelformation, där kursen har befunnit sig under mer än två månader. Redan i slutet av september, och även i början av oktober, steg aktiekursen mot den övre begränsningslinjen på nivån c:a 59 kr men föll sedan tillbaka.

Redan några dagar innan onsdagens stora "krismöte" i Bryssel påbörjade aktien en ny resa uppåt, och det är inte förvånande att genombrottet av den kritiska nivån 59 kr kom i samband med den formidabla börsuppgång som följde då EU-ledarna kunde visa upp en trovärdig strategi för att tygla den europeiska skuld- och bankkrisen.

Vi kan nu sätta kursmålet till 68 kr. Den kraftiga uppgången under gårdagens handel innebär tyvärr att en stor del av den tekniska potentialen för kursuppgång redan är tagen, aktien stängde på 63 kr i går kväll. Vad man kan hoppas på är att aktiekursen de närmaste handelsdagarna gör en avstämning nedåt mot 60 kr och därmed ger köptillfällen i intervallet 60-62 kr.

Ett tiomånadersdiagram för Nordea kan också vara intressant att se på, det återges nedan (diagrammet hämtat fån Avanza).
nordea_10man

I detta diagram är en fallande rätvinklig triangel inritad, denna formation föregick det kraftiga kursfallet från 65 kr ända ner mot 50 kr. Då triangelns basklinje ligger på 65 kr finns där ett tekniskt motstånd på vägen upp. Dessutom är en grön linje inlagd på nivå 70 kr, även där finns ett tekniskt motstånd som kan bli aktuellt att diskutera senare, förutsatt att vi får den förväntade uppgången till 68 kr.

I juli ansåg Placera.nu att Nordea-aktien var köpvärd vid kurs 66 kr. Det har funnits en viss oro i marknaden vad gäller de stora krediter som Nordea och andra banker har lämnat till ett amerikanskt rederi, General Maritime. Dessa farhågor verkar dock överdrivna då full säkerhet finns för lånen via en fullt godtagbar pant i fartygen, så även om rederiet går i konkurs är risken för kreditförluster liten.

Uppdatering SCA

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 22 oktober 2011
Skriven av Svempa

Förra fredagen skrev jag om SCA, och utvecklingen under den gångna handelsveckan föranleder ett återbesök.

Vi tar direkt en ny titt på aktiens tremånadersdiagram (hämtat från Avanza).
SCA_3man3

Den rektangelformation vi tidigare diskuterat är utritad med röda linjer. Inne i denna formation kan man också se en omvänd huvud-skuldra-formation, det är ett positivt tecken och signalerar normalt en kommande uppgång. Men för oss räcker det att konstatera att aktiekursen nu har brutit igenom rektangelformationens övre begränsningslinje.

När jag skrev om SCA för en vecka sedan avslutade jag med orden: "Men ur teknisk synpunkt bör man vänta med köp till dess att en signal erhållits om vidare uppgång, och då krävs en stängning någon krona eller två ovanför 88 kr."

Senast stängde SCA B på 89,85 kr, och det medför att aktien nu fått den köpsignal som jag hoppades på.

Potentialen är 8 kr då det tidigare handelsintervallet har denna höjd. Målkursen blir därmed 96 kr.

Anm. Skribenten äger aktier i SCA.