Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Övrigt

Reversal Day

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 23 september 2011
Skriven av Svempa

Till de flestas förvåning stängde Stockholmsbörsen på plus i dag. Detsamma gjorde aktierna i flera viktiga bolag. Jag tänkte koncentrera mig på Investor samt de fyra storbankerna, förutom OMXS30. Kurserna (och därmed index) föll under början av dagen brant till en botten ungefär kl 13, sedan steg kurserna något varefter vi fick en ny botten ungefär kl 14.

Slutligen steg kurserna mot slutet av dagen för att stänga på plus, vad gäller OMXS30 med absolut minsta marginal, se diagram nedan (liksom övriga diagram hämtat från Avanza).

OMXS30_20110923

Eftersom dagens lägsta kurser var avsevärt lägre än gårdagens lägsta kurser (för OMXS30 sattes nytt årslägsta intra day) och vi ändå stängde på plus fick vi i samtliga de nämnda fem aktierna, samt i OMXS30, en s k "reversal day" i den nedåtgående trenden. Det är vanligen en signal att ett trendbrott är nära förestående, men det är inte en lika stark signal som en "key reversal day".

Skillnaden mellan de två begreppen är att en "key reversal day" först och främst skall uppfylla kraven på en "reversal day", sedan tillkommer att dagens slutkurs måste vara högre än föregående dags högsta kurs. Och så var inte fallet, alltså får vi nöja oss med en "reversal day".

Man ska nog inte tillmäta en sådan teknisk signal något stort värde, med tanke på den börsutveckling vi sett de senaste månaderna. Men det KAN vara ett tecken på att en bottenformation håller på att utvecklas, och att det finns tekniska förutsättningar för en börsuppgång. Men den förhoppningen är alltså relativt osäker, och även om det kommer en uppgång så vet vi inte hur länge den varar och hur högt vi kommer.

Vad gäller OMXS30 så har jag tidigare påtalat att stängning under stödområdet 850-860 innebär stor risk för fortsatta börsfall. Nu hämtade sig börsen på ett överraskande sätt efter att vi fått ett nytt årslägsta i index och stängde just ovanför stödet, närmare bestämt på 862,35.

Investor gick nästan ner till årslägsta på 110 kr vid kl 13, därefter steg aktien stadigt och stängde på 115,70 vilket översteg gårdagens slutkurs med c:a två kronor. Aktien stängde alltså över det tekniska stödet på 114 kr. Diagrammet återges nedan.

Investor_20110923

De fyra bankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank uppvisade ett i stort sett identiskt handelsmönster med två bottnar kl 13 resp 14, och därefter stigande kurs fram till stängning som i samtliga fall skedde över föregående dags slutkurs. Marginalen var dock inte så stor, i inget fall över en krona. Nedanstående diagram visar SEB, de övriga tre bankernas handelsmönster var i stort sett identiska.

SEB_20110923

Hoppet är det sista som överger människan, och jag väljer att se dagens handelsmönster som ett positivt tecken. När detta skrivs vacklar USA-börserna kring nollstrecket, och förutsatt att det inte händer något otrevligt under de dryga tre timmar som återstår av den amerikanska börshandeln så kan vi börja tro att nästa vecka blir en betydligt trevligare upplevelse än den vi just lägger bakom oss.

Bankerna gör comeback?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 05 oktober 2011
Skriven av Svempa
Kursdiagrammen för flertalet aktier ser i dagsläget helt enkelt hemska ut. Nästan ingenstans finns det tecken på att den fallande trenden håller på att brytas. Faktum är att i stort sett alla diagrammen ser ut som det för katastrofsolenergibolaget Renewable Energy Corporation när man ser på utvecklingen de senaste tre månaderna.

Men det finns några rätt egendomliga undantag. Betrakta nedanstående diagram över Handelsbankens kursutveckling den senaste tiden (hämtat från Avanza).

SHB_3man

Detta diagram ser helt annorlunda ut. Vi ser att aktien handlades i en fallande kanal fram till slutet av september, men sedan hände någonting och kursen steg rätt kraftigt ett par dagar. Analyserar vi närmare ser vi att en omvänd huvud-skuldra-formation hade bildats (baslinjen markerad med en röd linje). Det brukar vara ett säkert tecken på kursuppgång, särskilt då baslinjen lutar uppåt som här. Och så blev det också.

Sedan kom ett kursfall, men det tog oss inte ända ner in i den fallande kanalen igen, och i dag stiger aktien relativt kraftigt än så länge.

Jag väljer att också visa ett motsvarande och relativt snarlikt diagram för Nordea (också hämtat från Avanza).

nordea_3man

Kursmönstret är likartat det för Handelsbanken även om det inte är lika utpräglat positivt. Vi ser även här en liten omvänd huvud-skuldra-formation inne i den fallande kanalen och även för Nordea signalerade den ett utbrott uppåt trots att nacklinjen var fallande och inte stigande.

Mitt i en börskrasch, förorsakad av en europeisk skuldkris där bankerna i hela Europa har fått kännas vid en stark minskning av tilltron till deras affärsmodell med åtföljande kraftiga kursfall som följd, väntar man sig inte att det just ska vara bankaktierna som börjar signalera för uppgång, medan i stort sett alla andra aktiekurser ser ut att falla mot avgrunden.

Men så är det, och jag väljer att tolka det positivt. Uppenbarligen finns det en underliggande börsoptimism, som visserligen nästan helt döljs av den nattsvarta pessimismen, men som nu ändå börjar synas så smått.

Trots att OMXS30 har ett diagram som uppvisar stora svagheter, och där risken för ett fall under en avgörande stödnivå är uppenbar, finns det alltså ljuspunkter i mörkret. Låt oss hoppas att de inte slocknar!

Bernanke krossade börserna

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 22 september 2011
Skriven av Svempa

Den här gången var Bernanke-effekten katastrofalt övertydlig. Det annonserade "Twist-programmet", där Fed köper obligationer med lång löptid och säljer obligationer med kort löptid, var väl i och för sig varken positivt eller negativt. Men det var ett enda ord som Bernanke uttalade, som orsakade de stora rasen.

Han sa nämligen "significant downside risk", och det var ordet "significant" som marknaderna hakade upp sig på. Dvs reaktionen blev "aj då, det är ÄNNU värre än vi trodde det var". Alltså rasade först börserna i USA, i natt följde börserna i Asien efter (speciellt den i Hongkong) och i dag rasar börserna i Europa med sådär 4% över lag.

Kl 1430 i dag kom dock en LITEN ljuspunkt, dvs nyanmälda arbetslösa i USA sjönk något till 423 000. Detta var dock 3000 fler än vad analytikerna hade gissat på, så det var inte odelat positivt. Men vi undgick ändå en riktigt sur marknadsreaktion, dock pekar futures fortfarande på en nedgång i Dow Jones index på c:a 2% när USA-börserna öppnar kl 1530, vilket kan få konsekvensen att nedgången i Europa ytterligare förstärks.

Den svenska börsen har i och med dagens fall åter närmat sig sitt starka stödområde OMXS30 850-860, och man måste alltså noga bevaka den fortsatta utvecklingen. En stängning under 850 är en stark indikation på vidare börsfall. Om vi däremot får en studs uppåt och stänger på 870 eller högre ser det bättre ut. I denna minut är OMXS30 på nivån 867.

Dagens börs kan i bästa fall ge ett utomordentligt köptillfälle, både på kort och lång sikt. Vi ser till synes helt omotiverade fall i börskurserna för starka och vinstgivande företag inom energisektorn som Fortum, Statoil och Fred Olsen Energy. Investmentbolaget Investor faller i linje med börsindex, medan kollegan Industrivärden faller ännu mer.

Tror man på en börsuppgång så kan Investor vara ett bra köp på dagens nivå c:a 114 kr, som dessutom är ett stöd rent tekniskt. Den försiktige bör kanske vänta och se att kursen vänder uppåt från detta stöd innan köp, en stängning under 114 kr ökar risken för ytterligare kursfall. Men på något års sikt kan jag inte tänka mig att ett köp i dag skulle vara fel.

Riskerna är alltså uppenbara, i varje fall sett över några månader. Dvs det kan bli ännu bättre köptillfällen senare i höst...

Nokia + Mango = Sant

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 14 september 2011
Skriven av Svempa

Som väl de flesta redan vet släppte Microsoft version 7.5 av Windows Phone, även kallad Mango, till mobiltillverkarna i slutet av juli månad i år.

När jag i dag fick det senaste numret av DatorMagazin i brevlådan fanns där med en test av Mango. Testen finns ännu ej på DatorMagazins hemsida, men kommer troligen inom någon vecka eller så.

Testen avslutades med följande ord: "Det råder ingen tvekan om att Windows Phone Mango är en imponerande uppdatering.Systemet erbjuder befintliga och framtida kunder en rejält förbättrad användarupplevelse. Microsofts stora utmaning ligger nu i att fånga kundernas uppmärksamhet på en marknad som har dominerats av Android och IOS. De behöver stimulera framtagning av applikationer till plattformen.

Läs mer: Nokia + Mango = Sant

SnaCkA om substansvärde

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 20 september 2011
Skriven av Svempa

"SCA:s skogsmark är värd uppemot 300 miljarder kronor, det vill säga fem gånger nuvarande börsvärde. Det sade vd Jan Johansson vid bolagets kapitalmarknadsdag på måndagen. SCA är en aktie som bör finnas i aktieportföljen."

Denna uppgift är hämtad från en analys av Placera.nu

Det är bara att hålla med. I oroliga börstider kan man givetvis avstå från att satsa en enda krona i aktier. Men om man ändå vill vara med på aktiemarknaden ska man lika givetvis söka efter så säkra papper som möjligt. SCA uppfyller alla sådana krav och har dessutom en direktavkastning på strax under 5% vid nuvarande aktiekurs på c:a 82 kr. Någon risk för att aktieutdelningen ska sänkas ser i varje fall inte jag, snarare tvärtom..

Energiminnesfonden.se har inga aktier i SCA, men skribenten har ett privat innehav.

Dags för vändning i raffinaderierna?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 23 Maj 2008
Skriven av Svempa

Det senaste dryga året har medfört en våldsam nedvärdering av oljeraffinaderiföretagens aktier. Inte så märkligt, efter en lysande period med höga vinster kom en kraftig vinstnedgång på grund av försämrade raffinaderimarginaler. Man lyckades helt enkelt inte ta ut tillräckligt höga priser av slutkunderna, och som bekant har råoljan ökat kraftigt i pris.

Men nu börjar det se bättre ut.

Läs mer: Dags för vändning i raffinaderierna?