Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Övrigt

Investor går på offensiven

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 20 oktober 2011
Skriven av Svempa

Investor lämnade rapport nyligen, och som väntat visade man knallröda siffror. Detta är dock ingenting att hetsa upp sig för, ett investmentbolag redovisar värdenedgångar i innehav som förlust (vilket även Energiminnesfonden.se gör) och att resultatet efter skatt hamnade på minus 21,5 miljarder för årets första nio månader berodde enbart på detta.

Men nedgångar i aktiekurserna är också positiva, det ger möjlighet att utöka sitt innehav till låga kurser. Warren Buffet lär ha sagt att han vore villig att betala en stor summa pengar till den som kunde ordna en ordentlig kursnedgång i några av hans favoritiinehav. Det är så den långsiktige placeraren tänker.

Men det räcker inte med den dryga miljard man redan köpt aktier för under tredje kvartalet. Nu har Investor skaffat sig en krigskassa uppgående till hela 16 miljarder, så vi kan med all säkerhet förvänta oss fler offensiva satsningar.

Jag har tidigare skrivit om Investor ur teknisk synvinkel, och vi tar en förnyad titt på kursdiagrammet för de senaste tre månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).
Investor_3man3

Mitt råd var då att avvakta till dess att aktiekursen brutit igenom den horisontella kanalen på uppsidan, dvs stängning skall ske med viss marginal över 126 kr. Detta har nu skett, och vi kan följaktligen ge det tekniska kursmålet 136 - 137 kr med stöd av höjden på det tidigare handelsintervallet som är ungefär 11 kr.

Här skiljer jag mig från Placera.nu som anser att "Marknadsläget talar mot Investor". SEB Enskilda håller dock med och har dessutom ett kursmål på hela 145 kr.

SCA samlar kraft

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 14 oktober 2011
Skriven av Svempa

SCA kräver knappast någon närmare presentation, men jag drar ändå några nyckeltal. Samtliga är hämtade från Avanza och gäller vid dagens kurs kring 88 kr.

Börsvärdet är 61 miljarder kr, antalet aktier 705 miljoner, eget kapital per aktie är 94 kr och försäljning per aktie är 155 kr. P/E anges till 10,6 och direktavkastningen, baserad på en utdelning av 4 kr, är hyfsade 4,6%.

Så tar vi ett steg tillbaka och betraktar kursdiagrammet för de senaste fem åren, som återges nedan (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan är kursen för SCA B och den grå kurvan representerar börsindex OMXS30).
SCA_5ar

I stort sett följer kurvorna varandra väldigt väl, men då SCA anses vara en konjunkturkänslig aktie har den nuvarande rädslan för en lågkonjunktur medfört att SCA B har halkat efter index.

En enkel okulärbesiktning ger vid handen att aktiekursen har en intressant nivå kring 88 - 90 kr, där har aktien vänt upp resp ner flera gånger. Mer om detta senare.

Nu byter vi perspektiv till ett ettårsdiagram (även detta hämtat från Avanza).
SCA_1ar

I detta diagram har jag lagt in tre gröna linjer vid nivåerna 80, 96 och 102 kr. Vid 80 kr har bildats en stark stödnivå, med dagens kurs utgör de två andra nivåerna motstånd på vägen upp om/när aktiekursen tar fart uppåt.

Så gör vi en mer detaljerad studie av de tre senaste månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).
SCA_3man2

Här är en fallande trendlinje inritad, och det är ett tecken på styrka att aktiekursen rätt nyligen har brutit igenom denna linje och sedan hållit sig en bra bit ovanför den. Men än mer intressant är att aktien under mer än två månader handlats i ett tydligt intervall mellan 80 och 88 kr. Detta är alltså ur teknisk synpunkt en rektangelformation, övre och nedre begränsningarna i formationen är markerade med röda linjer.

Om aktiekursen stänger en bit ovanför 88 kr erhålles en teknisk indikation på fortsatt uppgång. Då rektangelformationens höjd är 8 kr ger detta oss en målkurs på 96 kr.

I dag fredag stängde kursen på 88,15 kr, vilket visserligen är några ören över 88 kr men det är otillräckligt för att ge en signal om genombrott. Helst ska kursen stänga minst c:a 2 % över motståndet vid 88 kr, vilket innebär 89:50 - 90 kr.

Där är vi inte ännu, men aktien är värd att bevaka. Innevarande vecka har börsen stigit en del, det kan medföra en liten rekyl på måndag både för börsindex och flertalet stora börsbolag.

Men aktien ser stark ut, och borde kunna fortsätta uppåt i avsaknad av negativa nyheter kring den europeiska skuldkrisen.

Jag har tidigare skrivit om SCA för att visa på de enorma tillgångar bolaget har i form av värdefull skog. SCA köpte nyligen ett brasilianskt bolag inom hygiensektorn vilket sänder positiva signaler. Enligt flertalet bedömare kommer massapriset att vara fortsatt nedpressat vilket gynnar SCA som är nettoköpare av massa.

Sammanfattningsvis ett stabilt och lönsamt bolag med en aktie som kan stå inför en snar uppgång till 96 kr i första hand. Där finns dock ett tekniskt motstånd som kan ge en rekyl nedåt. Men det blir en senare fråga, i första hand måste vi invänta att aktiekursen bryter igenom 88 kr. Förhoppningsvis sker detta redan under nästa vecka.

Den iskalle och fundamentalt inriktade placeraren köpte givetvis på 80 - 82 kr kring den 21 - 23 september. Men ur teknisk synpunkt bör man vänta med köp till dess att en signal erhållits om vidare uppgång, och då krävs en stängning någon krona eller två ovanför 88 kr.

Meda - tryggare än de flesta

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 12 oktober 2011
Skriven av Svempa

Meda är ett specialiserat läkemedelsföretag och det är inte litet. Bolaget ingår i Large Cap på Stockholmsbörsen och har ett aktuellt börsvärde på strax under 20 miljarder kr.

Placera.nu gjorde tidigare i år en fundamentalt baserad analys av bolaget, som utmynnade i en köprekommendation, och intressant nog är dagens börskurs exakt densamma som när analysen gjordes i maj. Det är inte många av börsaktierna som man kan säga detsamma om!

Börsvärdet har dock varit större, som vi kan se av nedanstående sexårsdiagram (diagrammet hämtat från Avanza).
meda_6ar

Här kan vi se att aktien hade en formidabel uppgång från början av 2006 och ett år framåt. Kursen toppade vid årsskiftet 2006/2007 kring 125 kr, men sjönk sedan raskt och i samband med finanskrisen 2008 hamnade den ända ner mot 40 kr, dvs något under kursen tre år tidigare.

För den som köpte på toppen var det ett drastiskt fall med nästan 70% kursnedgång på mindre än två år. Men därefter dubblade kursen sig på bara drygt ett år, för att sedan på nytt falla brant, och vi var efter ytterligare c:a ett år tillbaka ungefär där vi började.

Två viktiga nivåer bör vi lägga på minnet, 80 kr och 48 kr, dessa är utritade i diagarmmet med gröna linjer. I dagsläget utgör 48 kr ett starkt stöd, och vid stigande kurs kommer 80 kr att bli ett starkt motstånd. Men om detta motstånd kan övervinnas i framtiden får vi en mycket stark teknisk köpsignal som har en potential av hela 32 kr, målkursen blir i så fall alltså 112 kr.

Nu ska vi studera utvecklingen under 2011, och nedan återges kursdiagrammet för de senaste 12 månaderna (också hämtat från Avanza).
meda_1ar

När vi nu har ett mer detaljerat diagram ser vi genast några viktiga kursnivåer, c:a 57 kr, 64 kr och 70 kr. Dessa är markerade med gröna linjer. Med dagens kurs kring 66 kr innebär det att vi har ett motstånd vid c:a 70 kr och de två andra nivåerna utgör stödnivåer vid en ev kursnedgång.

En intressant teknisk formation har bildats under den senaste månaden. Vi behöver då ett än mer detaljerat diagram, och tar då en titt på de tre senaste månadernas kursutveckling (diagrammet hämtat från Avanza).
meda_3man

Här är först en fallande trendlinje utritad, och man ser direkt att kursen nyligen brutit igenom denna vilket är ett gott tecken. En liten omvänd huvud-skuldra-formation har utvecklats under den senaste månaden, dess nacklinje är markerad med en röd linje. Dess potential uppgår som synes till c:a 7 kr, och det innebär att målkursen kan beräknas till 71 kr.

För att nå dit måste vi först passera det tidigare nämnda motståndet vid c:a 70 kr, och det är alltså troligt att även om vi får en positiv kursutveckling så kommer aktiekursen att stanna till vid den nivån, och eventuellt får vi då en rekyl nedåt.

Har kursen styrka nog att bryta igenom detta motstånd och etablera sig över 70 kr ligger vägen sedan fri till 78 kr, som var aktiekursen just innan den stora kraschen i början av augusti, intressant nog var detta även årshögsta kurs. Enligt Avanza låg toppen på 79,75 kr, vilket ytterligare understryker betydelsen av det tidigare nämnda motståndet vid 80 kr. Men det är långt dit, och det kan hända mycket på vägen.

Oavsett framtida svängningar i börsklimatet framstår Meda dels som ett lågt värderat bolag till nuvarande kurs, dels som ett tryggare aktiealternativ än de flesta andra aktier på svenska börsen.

Sintercast - entusiasternas aktie

Användarbetyg: 4 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 09 oktober 2011
Skriven av Svempa

Sintercast var på sin tid en representant för ett nytt fenomen på börsen, aktien noterades 1993 och det var ungefär samtidigt som Internet började bli någorlunda användbart för gemene man. Det var ännu några år fram till att man kunde göra aktieaffärer själv på nätet (Avanza grundades först 1997), vid den tiden var det fortfarande så att man antingen fick gå in på banken och lägga en köp- eller säljorder eller - om man var betrodd - ringa in sin order. Relativt få hade en depå hos något finansföretag dit man kunde ringa och begära att få vänta i telefonen medan ordern effektuerades.

Det var just våren 1993 som jag själv blev kund hos Carnegie, visserligen hade jag börjat med aktier i större skala redan hösten 1990 men det var från och med 1993 som jag började handla mer aktivt med både aktier och optioner just därför att det blev så mycket enklare än tidigare.

Och jag var inte ensam. Allt fler privatpersoner gjorde detsamma, och tillsamman med möjligheten att diskutera aktieaffärer på nätet med andra entusiaster bidrog det till att antalet aktieaffärer ökade kraftigt. Allt vildare spekulationer om bolagens framtida utveckling medförde att Sintercast och några andra förhoppningsbolag i olika branscher fick en fantastisk utveckling av sina aktiekurser.

Det var helt enkelt ett antal små spekulationsbubblor som bildades, förutom Sintercast minns jag från den tiden bäst Pricer, Oxigene och Array Printers. Man kanske kan se dessa bolag som föregångare till den mängd med bolag som noterades på börsen under IT-yran och som efter hand gav upphov till vår hittills största börsbubbla.

Pricer finns fortfarande kvar och har till och med börjat lämna utdelning, liksom Sintercast, men Array Printers är borta sedan lång tid tillbaka och Oxigene avnoterades nyligen från Stockholmsbörsen. Och för både Pricer och Sintercast gäller att dagens aktiekurser inte är mycket att hänga i julgranen om man jämför med hur det var förr. Verkligheten har hunnit ikapp...

För att få lite perspektiv väljer jag till en början att nedan återge ett kursdiagram (hämtat från Avanza) för Sintercast som sträcker sig från börsintroduktionen till dags dato, dvs drygt 18 år.
sintercast_19ar

Aktiekursen var vad jag minns uppe i sådär 550 kr som högst under 1996 (diagrammet är korrigerat för lite nyemitterade aktier) men bubblan brast som synes kort tid därefter och aktiekursen letade sig snabbt ner mot c:a 80 kr, dvs ungefär där den var då bolaget börsintroducerades.

Sedan följde en lång ökenvandring och det var först 2007 som aktiekursen hoppade upp över 80 kr igen. Glädjen blev dock kortvarig, vi var visserligen uppe och vände vid dryga 150 kr men sedan gick det nedåt i stadig takt och finanskrisen 2008 bidrog till att dra ner aktiekursen till ett bottenläge kring 30 kr.

Aktiekursen återhämtade sig i takt med den allmänna börsuppgången då finanskrisen hade klingat av, men förutom ett kortvarigt glädjeskutt upp mot 75 kr under april 2010 höll sig kursen länge mellan c:a 45 och 64 kr.

Och då var det dags för nästa diagram (återigen hämtat från Avanza), som visar aktiekursen under det senaste året.
sintercast_1ar

Här har jag markerat kursnivån 52 kr med ett rött streck. Orsaken till det är att denna kurs under det senaste året har visat sig vara omväxlande stöd och motstånd, det är därför en kursnivå vi måste bevaka även i framtiden.

Vi ser att aktiekursen bröt ner under denna nivå redan i juni i år, därefter kom en avstämning nedifrån och sedan ett kraftigt fall i takt med övriga börsen till strax under 40 kr. Därefter följde en kraftig rekyl upp mot motståndet vid 52 kr, men sedan kom fallet som  förde oss ner till strax under 40 kr igen. Därefter har vi fått en minimal återhämtning till dagens kurs 41,80 kr.

Vad tror vi nu om framtiden? Ja, någon riktig TA går inte att göra av denna aktie, omsättningen är extremt låg och kursdiagrammet är komplicerat. Men vi kan alltid ha en allmän diskussion, och då vill jag visa kursdiagrammet för de senaste fyra månaderna (hämtat från Avanza).
sintercast_4man

I diagrammet är återigen nivån 52 kr markerad med ett rött streck, som utgör den övre gränsen för det nuvarande handelsintervallet. Den undre gränsen ligger strax under 40 kr, även denna nivå är markerad med ett rött streck.

Sedan har vi en mycket betydelsefull nivå vid 46 kr, markerad med ett grönt streck. Denna kurs har vid inte mindre än sju tillfällen fungerat som antingen stöd eller motstånd under den betraktade perioden, så den måste anses som signifikant för den framtida utvecklingen.

En nedåtlutande kurskanal inom handelsintervallet är markerad med svarta linjer. Vi ser att ett brott av dess övre begränsningslinje nyligen har inträffat. Det är en positiv signal, och om den bekräftas genom vidare uppgång har den potentialen att lyfta aktien 5 kr till just 46 kr.

Motståndet vid 46 kr måste ses som starkt, och det ska till ett positivt sentiment kring aktien för att lyfta kursen över denna nivå. Om detta skulle inträffa ligger vägen fri mot 52 kr, förutom ett mindre motstånd vid c:a 50 kr. Men det är först vid ett genombrott över 52 kr som vi kan börja bli riktigt optimistiska, det skulle signalera vidare uppgång mot c:a  64 kr.

Å andra sidan skulle en kursnedgång under 39 kr kunna indikera ett relativt kraftigt kursfall som i värsta fall kan föra oss ned mot 30 kr, dvs den lågpunkt som inträffade i samband med 2008 års finanskris.

Är då aktien köpvärd på nuvarande nivå? Det kan jag inte svara på utgående från en teknisk analys, även om vi har fått en liten positiv teknisk signal. Men jag tror på bolagets affärsidè, även om vi skulle behöva ytterligare en kvartalsrapport med ökande omsättning och vinst för att känna oss trygga ens vid denna nedpressade kursnivå.

Under alla år som Sintercast varit börsnoterat har det funnits ett antal verkliga entusiaster som stöttat bolaget på diverse diskussionssidor (signaturen Willy på VCW är väl det mest framträdande exemplet) och som alltid trott på en ljus framtid för bolaget. Men det är först nu som deras profetior verkar kunna närma sig verkligheten. Allt har dock gått långsammare än vad även mer pessimistiska bedömare har trott.

Till exempel skulle Sintercast enligt en analys från Placera.nu, som gjordes för fyra år sedan (kursen var då 143 kr), i år komma upp till en omsättning på ungefär 125 miljoner kr. Som det ser ut nu når omsättningen inte ens upp till 50 miljoner kr. Det finns alltså en hel del kvar att bevisa för bolaget, även om utvecklingen går framåt.

Historien om Sintercast blir inte komplett om jag inte också nämner en av de första och främsta förespråkarna för Sintercasts teknik. Han hade själv stor erfarenhet av gjuteribranschen och var dessutom en försynt och lågmäld person som ingav stort förtroende. Jag hade nöjet att träffa honom personligen i samband med en liten aktieträff på Hisingen i Göteborg, det bör ha varit någon gång under 1995.

Han skrev inte ofta på debattsidorna, men när han gjorde det använde han signaturen Ot.A, som efter vad jag hört ska tydas som "Oteknisk Analys". Hans fåtaliga inlägg i debatten var alltid mycket uppskattade. Tyvärr finns han inte längre bland oss, han råkade ut för en drunkningsolycka i samband med laxfiske sommaren 2005 och kunde inte räddas. Men vi minns honom med värme, och hoppas på att den vision av Sintercast som ett mycket starkt och lönsamt företag han målade upp redan för mer än tio år sedan efter hand ska bli verklighet. Frid över hans minne!

Anm. Energiminnesfonden.se har ett relativt litet innehav i Sintercast, tyvärr inköpta på lite för hög kurs i ett anfall av ogrundad optimism. Men även om börsen inte gillar Sintercast så mycket just nu har innehavet ett starkt fundamentalt stöd i vår styrelse.

Hur man lätt får minst 10% avkastning utan större risk

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 08 oktober 2011
Skriven av Svempa

När man försöker avgöra aktiemarknadens framtida avkastning så brukar de flesta bedömare anse att man ska kunna räkna med en genomsnittlig avkastning på c:a 10% över tiden, baserat på historiska data. I dag höjs emellertid allt fler röster som säger att aktiemarknaden i framtiden absolut inte kommer att kunna klara detta mål. Snarare kan man hoppas på 3-5 % avkastning över tiden, dvs bara någon eller några procent över inflationen.

Men det finns möjligheter att placera sitt kapital för att få god årlig avkastning. Det gäller bara att hitta rätt instrument. Och då menar jag inte sexiga men riskabla aktier som man hoppas ska ge minst 100% i kursuppgång det närmaste året, utan verkligt tråkiga börsbolag som helt enkelt ger väldigt bra direktavkastning. Ända upp till över 10%, faktiskt.

Ett bolag som tidigare ingick i Energiminnesfonden.se:s portfölj (vi sålde för att få pengar till att köpa fler aktier i DNO) är kanadensiska Capstone Infrastructure Corporation (ticker CSE.TO). Tidigare hette bolaget Macquarie Power and Infrastructure Corporation, och av någon anledning har Yahoo! kvar det gamla namnet (namnbytet skedde i början av maj i år) .

Tillgångarna är av varierat slag, bland annat är man delägare i både vattenkraft, solenergi och biomassa. Samt intressant nog i det svenska fjärrvärmebolaget Värmevärden. Nyligen köpte man in sig i brittiska vattenverket Bristol Waters .

Själva beskriver de sin affärsidé med följande ord : "Capstone Infrastructure Corporation's mission is to build and responsibly manage a high quality portfolio of infrastructure businesses in Canada and internationally in order to deliver a superior total return to shareholders through a combination of stable dividends and capital appreciation".

Detta är ett bolag man köper enbart för att få god direktavkastning, och som det står i senaste rapporten: "Based on the Corporation's current portfolio and outlook and barring any significant unexpected events, the Corporation's dividend policy of $0.66 per share on an annualized basis is expected to be sustainable through 2014".

Då kursen just nu ligger på 6,30 - 6,40 CAD innebär det något över 10% i årlig utdelning.

Dessutom finns förstås hoppet om att aktien ska öka i värde. Den har varit högre värderad, Energiminnesfonden.se sålde sitt innehav till kurs 7,20 CAD för rätt exakt ett år sedan (köpta på c:a 6 CAD ett år tidigare) och kursen har varit uppe i c:a 8,5 CAD innan den europeiska skuldkrisen slog till.

Gillar man av någon anledning inte detta bolag så har jag flera andra förslag, men då hamnar man för det mesta en bit under 10% och får kanske ta lite högre risker dessutom.

Går vi till den norska marknaden hittar vi t ex Statoil Fuel & Retail. Kursen är tillbaka ungefär vid den nivå som aktien introducerades till förra året i november, i dag betalas aktien till c:a 43 NOK. Senaste utdelningen var 3 NOK, det finns ingenting som tyder på lägre utdelning i framtiden vilket innebär en direktavkastning på 7%.

I Norge finns även det stora riggbolaget Seadrill med John Fredriksen som huvudägare. Aktien handlas både i New York och i Oslo (ticker SDRL) och direktavkastningen är med dagens kurs c:a 9,7 %. Här finns dock en del frågetecken , risknivån är enligt min åsikt högre än i övriga nämnda bolag och det finns vissa tveksamheter om utdelningsnivån är hållbar i längden. Men jag återkommer ev till Seadrill med en separat beskrivning och försök till analys. I dagarna har Seadrill skaffat sig en stor kredit , så möjligheterna till finansiering verkar vara goda.

Går vi tillbaka till Kanada så finns det flera högavkastande bolag inom energisektorn att välja mellan, ett exempel är Crescent Point Energy Corporation (CPG.TO). Aktien kan köpas för lite över 39 CAD och direktavkastningen är även här 7 %.

Pengrowth Energy Corporation (PGF.TO) ger ytterligare lite mer pengar i utdelning, aktien kan köpas för något över  9 CAD och ger en direktavkastning på 9%.

Har man gott om pengar i byrålådan och inte vill satsa på snabba cash via kursuppgångar kan man bygga en portfölj med bra avkastning av en kombination av de ovan nämnda aktierna. Och eftersom i varje fall Nordnet numera ser till att man får tillbaka de pengar som dras i utländsk skatt på utdelningar i en kapitalförsäkring kan man välja en sådan. Speciellt om man förutom hög utdelning även tror på kursuppgångar.

Att satsa på aktier denominerade i NOK och/eller CAD är att ta en valutarisk. Men av alla valutor i världen tror jag både den norska kronan och den kanadensiska dollarn kommer att vara bland de starkaste inom den överskådliga framtiden.

Investor - aktien som följer börsen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 08 oktober 2011
Skriven av Svempa

Eller vi ska kanske säga tvärtom - börsen följer Investor? Ja, i varje fall är Investor en av komponenterna i OMXS30, så är även Investors huvudinnehav Atlas Copco, SEB, ABB, Astra Zeneca samt Ericsson. Det är alltså inte så märkligt att ett tremånadersdiagram ser ut som det gör, se nedan (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan är Investors kurskurva, den grå kurvan visar OMXS30).
Investor_3man2

Investor nådde 159 kr under april i år, och så sent som i början av juli var kursen fortfarande kring 150 kr. Sedan kom det stora raset som späddes på av den allmänna börskraschen i början av augusti. Därefter har aktien handlats i en horisontell kanal, en så kallad rektangelformation, med undre begränsningslinjen vid 114 kr och med 126 kr som övre gräns.

Vid genombrott av den övre gränslinjen utlöses en köpsignal med en potential av 12 kr, dvs målkursen blir då 138 kr. Men än så länge är det en bit kvar till ett eventuellt genombrott, den riktige optimisten skönjer dock början på en stigande rätvinklig triangel (utritad i grönt) där dagens kurs 123,80 kr ligger precis på triangelns övre begränsningslinje. Triangeln ger en potential uppåt på c:a 10 kr om kursen fortsätter uppåt en liten bit de närmaste börsdagarna. Dock ser vi att en liknande formation under de tre sista veckorna i september inte utlöste en uppgång utan istället en rekyl nedåt.

Hur börsen går nästa vecka vet ingen, men det känns just nu lite mer troligt med en korrektion nedåt än med en uppgång. Under onsdag - fredag den här veckan steg Investor med 8 kr från strax under 116 kr till dagens kurs, och man kan alltså förmoda att det blir lite vinsthemtagningar under måndagen.

Fundamentalt är det mycket som talar för Investor, substansrabatten är rekordhög och man får vid dagens kurs en hyfsad direktavkastning på lite drygt 4 %. Om man som jag tror att vi har det värsta bakom oss och börsen kommer att stå högre om ett halvår än nu så är Investor en av de aktier som följer börsindex bäst.

Vilket förstås också innebär att om börsen går ner så går Investor ner. Aktiens rätt starka stöd vid 114 kr korresponderar mot ungefär 860 i OMXS30. Skulle indexet tappa sitt starka stöd inom intervallet 850-860 lär inte heller Investors stöd vid 114 kr hålla.

Den försiktige väntar alltså med att köpa tills aktien bryter handelsintervallets övre gräns vid 126 kr. Är man mer fundamentalt lagd, och vägrar tro på att världen ska gå under i höst utan snarare räknar med att den europeiska skuldkrisen visserligen fortsätter men att den blir i stort sett hanterbar, kan man förslagsvis köpa på måndag. Då kan aktien kanske köpas kring 120 kr, lägre än så ska den helst inte gå om vi ska kunna bibehålla tron på ett positivt kursscenarie. Den som tror på en djupare nedgång ska förstås inte köpa alls.

SHB har en målkurs från början av september på 150 kr och Nordea anser att aktien är värd 141 kr på lite sikt.

Det ljusnar vid horisonten

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 07 oktober 2011
Skriven av Svempa

Torsdagens fortsatta uppgång i både OMXS30 och i viktiga aktier bådar gott för framtiden. Vi kan nu se eller ana köpsignaler i ett flertal nedpressade aktier.

Betrakta nedanstående tremånadersdiagram (hämtat från Avanza) över datakonsultföretaget HiQ:s aktie.
hiq_3man

 

Torsdagens handel återspeglas inte i diagrammet (kommer att uppdatera det under fredagen), men då vi vet att aktien stängde på 26,60 kr är detta tillräckligt för att vi ska kunna diskutera ett tekniskt scenarie.

Som vi ser har aktien handlats i en horisontell kanal med undre begränsningslinjen vid c:a 26,50 kr och övre begränsningslinjen vid drygt 30 kr. Aktien gjorde ett utbrott nedåt för bara några dagar sedan, och potentialen för nedgången var alltså c:a 3,50 kr, vilket skulle innebära ett kursmål kring 22,60 kr.

Men aktien vände uppåt redan vid 24 kr och torsdagens slutkurs 26,60 kr innebär att vi återigen befinner oss inom den horisontella kanalen. Vi kan dessutom konstatera att en fallande kil har bildats efter utbrottet nedåt, och dagens kraftiga kursstegring med 7,26% innebär att kursen nu har brutit igenom kilens övre begränsningslinje med viss marginal.

Detta ska ses som en köpsignal. Potentialen ligger på c:a 5 kr, om denna uppgång infrias för det oss över den övre gränsen i den horisontella kanalen.

Blir så fallet utlöses en ny köpsignal med målkurs 33,50 - 34 kr.

HiQ anses vara ett av de fundamentalt bästa datakonsultföretagen, och om utdelningen bibehålls är direktavkastningen hela 7,2 %. Detta ger stöd åt aktiens fortsatta utveckling.

Solenergiföretaget Renewable Energy Corporation har jag tidigare skrivit om, då var kursen 5,24 NOK och jag varnade för fortsatt nedgång. Så blev också fallet, och kursen hamnade ända nere på 4,26 NOK som lägst intraday. Men dagens handel innebar en revansch, via en mycket stor slutauktion hamnade kursen på 5 NOK jämnt.

Betrakta nu nedanstående tremånadersdiagram (hämtat från Avanza).
rec_3man2

Observera den fallande kilen, dagens kursstegring till 5 NOK utlöser ingen köpsignal men vi ligger nära gränsen så en fortsatt uppgång kommer att göra det. Får vi köpsignalen har den en potential på ungefär 2,60 NOK, dvs målkursen blir då c:a 7,60 NOK.

Om börssentimentet växlar från negativt till positivt kan det gå fort uppåt. I den tidigare analysen skrev jag att den riskvillige borde köpa REC någonstans mellan 4 och 5 NOK. Den som köpte vid 4,26 NOK häromdagen gjorde antagligen en bra affär, även om vi inte får glömma att risken för en nedgång ända till c:a 3,30 - 3,50 NOK fortfarande finns kvar. Fundamentalt finns det värderingar som pekar på en uppgång till c:a 9 NOK i ett första steg.

Vi måste fortfarande ställa oss frågan - är det ljus vi anar i slutet på tunneln en verklig signal om ett bättre börsklimat? Eller är det helt enkelt strålkastarna från ett framrusande börståg som kommer att köra över oss och kvadda våra förhoppningar?

Edit 7/10: Diagrammen uppdaterade så att torsdagens handel finns med.