Kommer Sintercast att uppvärderas?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad lördag, 10 augusti 2013 Skriven av Svempa

Det är nu mycket länge sedan jag senast skrev om Sintercast, det var den 8 januari förra året. Då hade jag räknat fram en möjlig kursuppgång till 64 kr. Uppgången kom också, och det överraskande snabbt, men toppade på 63 kr varefter kursen stadigt gick ner resten av 2012 och hamnade på 43 kr vid årsskiftet. Under 2013 har det sedan vänt uppåt rejält, och kursen har i år stigit med hela 39% och ligger nu på 61 kr.

Nu tar vi en titt på kursdiagrammet för de senaste tre åren (hämtat från Avanza):

sintercast 3ar

Vi kan se att kursnivån 63 - 64 kr är väldigt viktig för Sintercast. Den första slutsatsen man kan dra är att när vi återigen närmar oss denna nivå finns det en klar risk för en ny nedgång, liknande vad som hänt tidigare. Men det finns en del som tyder på att marknaden håller på och omvärderar bolaget, och en kursstegring upp mot c:a 64:50 kr kommer att innebära en kraftig köpsignal med ett värde på ungefär 23 kr (vilket motsvarar höjden på rektangelformationen).

I ett sådant fall får vi alltså en målkurs på 86 - 87 kr. Tyvärr är fortfarande risken för en kursnedgång uppenbar om vi inte får denna köpsignal, men i bästa fall kommer det bara att innebära några månaders fördröjning innan uppgången kommer. Rapporten den 21 augusti blir troligen avgörande för om vi kortsiktigt får en uppgång eller en nedgång i aktiekursen.

För mig själv framstår aktien som köpvärd vid dagens nivå (eller lägre), då fundamenta ser väldigt bra ut för de närmaste 6 - 12 månaderna. Men givetvis kan marknaden ha en annan åsikt...

Anm. Energiminnesfonden.se äger aktier i Sintercast.

Träffar: 5513