Det spritter till i Marine Harvest

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad fredag, 06 januari 2012 Skriven av Svempa

Marine Harvest (ticker MHG) är världens största laxodlare, och bolaget är givetvis noterat på norska börsen. Själva laxodlingen sker i flera olika länder, Kanada, Skottland, Norge och Chile. 2011 var ett riktigt dåligt år för laxodlarna, och det illustrerar jag med nedanstående tolvmånadersdiagram för MHG (diagrammet hämtat från Avanza).
MHG_1ar

En viss del av nedgången kan förklaras med den allmänna börsoron under sista halvåret 2011, men som synes påbörjade MHG sin utförsbacke redan i början av maj. Förklaringen finns i hur laxpriserna utvecklats, i februari 2011 bedömde man att 40 NOK/kg var ett rimligt pris under första halvåret och 37 NOK/kg trodde man på för andra halvåret. Terra Markets hade då en köprekommendation på aktien med målkurs 8,6 NOK.

Verkligheten blev en annan och laxpriset har sjunkit till rekordlåga nivåer och ligger nu strax över 20 NOK/kg. Detta återspeglas i aktiekursen, som varit så låg som 2,20 NOK under fjärde kvartalet 2011.

Då är det dags att ta en titt på ett tremånadersdiagram för aktien (diagrammet hämtat från Avanza).
MHG_3man

Med röda linjer finns en stigande rätvinklig triangel inritad, den övre begränsningslinjen ligger strax under 2,80 NOK. Höjden vid basen är c:a 0,57 NOK, som alltså är den tekniska formationens potential. Härav får vi kursmålet c:a 3,35 NOK förutsatt att kursen har brutit igenom 2,80 NOK, vilket har skett. Det finns följaktligen möjlighet till en uppgång på mer än 15% från dagens kurs på ungefär 2,89 NOK.

Inne i den rätvinkliga triangeln är nacklinjen på en omvänd huvud-skuldra-formation markerad med en grön linje. Även detta är en positiv formation, jag föredrar dock att använda mig av den rätvinkliga triangeln för att beräkna målkursen.

De kursrekommendationer för MHG som finns i dag handlar allmänt om kurser under 3 NOK, Handelsbanken Capital Markets trodde i slutet av oktober 2011 på 2,75 NOK. Men laxpriserna har börjat stiga så smått, och om den trenden fortsätter har aktien en avsevärd hävstång om man ser rent fundamentalt på bolaget. Akten är alltså en potentiell kursdubblare på något halvårs sikt, men risken är hög!

Träffar: 4758