Fred Olsen Energy är på gång

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad måndag, 02 januari 2012 Skriven av Svempa

Senast skrev jag om Fred Olsen Energy (ticker FOE) i slutet av september förra året. Kursen var då c:a 170 NOK, och jag förutspådde en relativt snar uppgång till 200 NOK. Nu är vi där, och nedan återfinns kursdiagrammet för de senaste tre månaderna (hämtat från Avanza).
FOE_3man

De horisontella röda linjerna definierar det handelsintervall som gällt sedan slutet av november förra året. Övre gränsen ligger vid 200 NOK, undre gränsen vid 176 NOK, vilket ger en höjd av 24 NOK.

I dag handlas aktien till kurser något över 200 NOK, som högst 204 NOK under dagen. Om aktiekursen etablerar sig över 200 NOK erhåller vi en köpsignal med målkurs 224 NOK.

Aktiekursen låg vid början av 2011 strax under 260 NOK, tolvmånadershögsta är 257,80 NOK enligt Avanza. Med dagens oljepriser är det mycket goda tider för företagen inom oljeservicesektorn, och man kan förvänta sig att FOE stiger mot forna höjder under våren av rent fundamentala orsaker. Speciellt som direktavkastningen, även utan extra utdelning, ligger på 10 NOK.

Någon sänkning av utdelningen torde inte vara aktuell, tvärtom finns det en viss chans till extra utdelning även i år.

Träffar: 4471