Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Gräva guld på Stockholmsbörsen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad onsdag, 30 november 2011 Skriven av Svempa

För många år sedan köpte jag aktier i ett företag vid namn Terra Mining. Deras VD satt i TV-soffan, solbränd och spänstig, och utbredde sig över den gyllene framtiden för bolaget. Men så blev det inte (förutom för honom själv gissar jag). Terra Mining gick i konkurs, det bör ha varit kring år 2000,  och jag liksom mängder av andra småsparare förlorade våra insatta pengar.

Guldpriset hade då sjunkit ner till 254 USD/uns. Med de låga halter på något enstaka gram guld per ton malm som vanligen gäller för guldfyndigheter i Finland och Sverige var bolagets affärsidé helt enkelt död.

Sedan dess har jag i stort sett hållit mig borta från aktier i guldbrytningsföretag. Men i dag ligger guldpriset strax över 1700 USD/uns, och dessutom ser många guld som en säkrare tillflyktsort än tidigare beroende på den pågående europeiska skuldkrisen.

Trots detta har de få och små guldbolagen på Stockholmsbörsen inte rosat marknaden. Som ett exempel kan nämnas Lappland Gold (som i ett anfall av storhetsvansinne lagt beslag på tickern GOLD) vars aktie toppade på c:a 14 kr hösten 2009 men som nu har fallit tillbaka till någon tioöring över kronan.

Men för några månader sedan förändrades situationen avsevärt i och med att det kanadensiska guldbrytningsföretaget Semafo (ticker SMF) särnoterades på Stockholmsbörsen. Bolaget är relativt stort med ett börsvärde kring 17 miljarder kr. Dess korta tillvaro i Sverige illustreras nedan med ett kursdiagram (diagrammet hämtat från Avanza).
semafo

Vid introduktionen betalades aktien kring 47 kr, sedan steg kursen kraftigt till över 60 kr men i dagsläget är man nästan tillbaka till utgångsläget. I dag stiger aktien rätt saftigt till dryga 51 kr.

För att få lite perspektiv på aktiekursens historiska utveckling lägger jag in ett kursdiagram från Torontobörsen (diagrammet hämtat från Yahoo!).
semafo_yahoo

Som synes har kursen nästan halverats från toppen på ungefär 14 CAD hösten 2010. Tyvärr kan man inte skönja några tekniska indikatorer som förebådar en snabb kursuppgång, men då aktien enligt min mening är kraftigt översåld finns det mycket som talar för en återgång till de 60 kr som vi hade tidigare.

De malmfyndigheter som bearbetas finns i Västafrika, bland annat i Burkina Faso. Guldhalterna i malmen överstiger väsentligt vad vi är vana från här hemma även om bolaget också har områden inmutade med lika låga guldhalter som i Sverige och Finland.

I början av november meddelade Semafo att man för första gången i bolagets historia skulle ge utdelning. Visserligen bara med 0,02 CAD per halvår, men ändå - det kan ses som en viktig symbolhandling för att visa vilken framtidstro man har i bolagets ledning.

Det finns ett flertal köprekommendationer på Semafo, de två senaste har riktkurserna 14,50 CAD resp 15 CAD. Det innebär alltså i stort sett en fördubbling av nuvarande kurs.

Guld till halva priset ? Något att fundera på...

Träffar: 3213