Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Nokia är på väg uppåt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad söndag, 13 november 2011 Skriven av Svempa

En gång i tiden skrev tidningarna om hur många miljonärer som bodde i den lilla byn Nokia. Affärsvärlden hade i oktober 2000 en artikel med titeln "Guldregn över Nokias anställda" där man bland annat påpekade att "Av de 50 personer med högst inkomst i Finland förra året är alla anställda eller före detta anställda hos den finska telekomgiganten."

Det känns som väldigt länge sedan. Men för att få perspektiv på denna numera nästan bortglömda period lägger jag in ett tolvårsdiagram över Nokias aktiekurs nedan (diagrammet hämtat från Avanza).
nokia_12ar

Vi ser att dagens aktiekurs på c:a 45 kr ligger på en knapp tiondel av toppkursen år 2000, som var 65 euro. Och mer nära i tiden kan man se att kursen toppade under 2007 på c:a 250 kr - sedan dess är alltså nedgången mer än 80%.

För att ytterligare understryka hur tungt aktiekursen har fallit även i år återger jag nedan ett tolvmånadersdiagram (även detta hämtat från Avanza).
nokia_1ar

Man ser omedelbart att tolvmånadsperioden kan indelas i tre separata delar. Den första fram till början av februari i år då kursen fortfarande låg på någorlunda respektabla c:a 72 kr, den andra från februari till slutet av maj då kursen pendlade kring 56 kr (markerad med grön linje) och den tredje fram till dags dato med kurser mellan drygt 30 kr som lägst och dagens 45 kr.

Det första kraftiga fallet, i början av februari, orsakades av att Nokia meddelade att man skulle sluta satsa på det egna operativsystemet Symbian och istället samarbeta med Microsoft kring Windows Phone. Det andra ungefär lika kraftiga kursfallet i slutet av maj berodde på den vinstvarning som Nokia kom med den 31 maj .

Aktiekursen har i alla fall återhämtat sig från den absoluta botten på c:a 30 kr och stigit 50% sedan dess. Nu är frågan, kan vi våga hoppas på fortsatt stigning mot den gamla toppnivån för året kring 72 kr, eller i varje fall till vårens mellannivå på 56 kr?

För att svara på den frågan tar vi en titt på ett fyramånadersdiagram för aktien (diagrammet givetvis hämtat från Avanza).
nokia_4man

I diagrammet kan vi för det första identifiera ett handelsintervall ("rektangelformation") markerat med rött med den undre begränsningslinjen vid nivå 36 kr och den övre vid nivå 42 kr. Ett genombrott av den övre kursnivån, som redan har skett, ger då en köpsignal med målkurs 48 kr.

Men det finns också en stigande trendlinje (svart linje) inritad med början på nivå 32 kr och tillsammans med nivåmarkeringen vid 42 kr bildas en stigande rätvinklig triangel.  Denna formation har en potential uppgående till 10 kr och ger då målkursen 52 kr.

Genombrottet av nivån 42 kr skedde alltså redan i mitten av oktober, och aktiekursen steg därefter raskt c:a 5 kr. Men sedan yttrade den dåvarande grekiske premiärministern ordet "folkomröstning", och alla börser över hela världen fick stora skälvan. För Nokia medförde kursfallet emellertid enbart en återgång till 42 kr, vilket tydligt illustrerar att denna nivå efter genombrottet har blivit ett verkligt starkt stöd.

När nu marknaderna har stabiliserats något förväntar jag mig att den uppåtgående trenden kommer att återupptas, och att kursmålet 52 kr ska nås på relativt kort tid. När vi väl är där kommer aktien in i ett motståndsområde som sträcker sig ända till 56 kr. Har aktiekursen kraft nog att bryta igenom detta motståndsområde, vilket kan ta lite tid, ligger sedan vägen fri mot 65 kr eller ännu högre kurser.

Men det förutsätter förstås att ingen annan europeisk politiker använder fel ordval under den närmaste framtiden...

De flesta bedömare tvekar att köprekommendera Nokia, men förvaltaren Jens Moestrup Rasmussen anser att aktien är köpvärd. Men han är förstås en riktig börsoptimist!

Anm. Skribenten äger aktier i Nokia.

Träffar: 3990