Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Övrigt

Kommer Sintercast att uppvärderas?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 10 augusti 2013
Skriven av Svempa

Det är nu mycket länge sedan jag senast skrev om Sintercast, det var den 8 januari förra året. Då hade jag räknat fram en möjlig kursuppgång till 64 kr. Uppgången kom också, och det överraskande snabbt, men toppade på 63 kr varefter kursen stadigt gick ner resten av 2012 och hamnade på 43 kr vid årsskiftet. Under 2013 har det sedan vänt uppåt rejält, och kursen har i år stigit med hela 39% och ligger nu på 61 kr.

Nu tar vi en titt på kursdiagrammet för de senaste tre åren (hämtat från Avanza):

sintercast 3ar

Vi kan se att kursnivån 63 - 64 kr är väldigt viktig för Sintercast. Den första slutsatsen man kan dra är att när vi återigen närmar oss denna nivå finns det en klar risk för en ny nedgång, liknande vad som hänt tidigare. Men det finns en del som tyder på att marknaden håller på och omvärderar bolaget, och en kursstegring upp mot c:a 64:50 kr kommer att innebära en kraftig köpsignal med ett värde på ungefär 23 kr (vilket motsvarar höjden på rektangelformationen).

I ett sådant fall får vi alltså en målkurs på 86 - 87 kr. Tyvärr är fortfarande risken för en kursnedgång uppenbar om vi inte får denna köpsignal, men i bästa fall kommer det bara att innebära några månaders fördröjning innan uppgången kommer. Rapporten den 21 augusti blir troligen avgörande för om vi kortsiktigt får en uppgång eller en nedgång i aktiekursen.

För mig själv framstår aktien som köpvärd vid dagens nivå (eller lägre), då fundamenta ser väldigt bra ut för de närmaste 6 - 12 månaderna. Men givetvis kan marknaden ha en annan åsikt...

Anm. Energiminnesfonden.se äger aktier i Sintercast.

Telia Sonera vaknar till liv

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 23 februari 2012
Skriven av Svempa

Under c:a sju månader har Telia Sonera handlats i ett intervall mellan 42 och 47 kr, vilket man ser av diagrammet nedan (diagrammet hämtat från Avanza, då man inte kan välja bort ett jämförelseindex har jag valt Nikkei för att slippa ett grötigt diagram).
TLSN_7man

Nu har emellertid kursen passerat 47 kr med lite marginal, och har till och med varit uppe och nosat på 48 kr. Då man gärna vill ha ungefär 2% marginal innan man klart kan säga att ett motstånd har passerats finns fortfarande en liten osäkerhet, aktien handlas när detta skrivs till 47,60 kr. Skulle kursen återigen parkera söder om 47 kr måste vi se den lilla tekniska signal vi hittills fått som falsk.

Men det mesta tyder på att Telia Sonera står inför en uppgång, och genom att kursintervallet aktien handlats i är på 5 kr kan vi alltså beräkna den tekniska riktkursen till 52 kr.

Telia Sonera har en mycket bra direktavkastning på 6%, nu när utdelningssäsongen närmar sig bidrar detta till att ge stadga åt kursen och ökar sannolikheten för att det positiva tekniska scenariet ska slå in.

HSBC höjde i dag Telia Sonera till köp, och man kan läsa en positiv analys av bolaget hos Placera.nu. Den är visserligen från oktober förra året, men ingenting negativt har hänt sedan dess.

Anm. Skribenten äger aktier i Telia Sonera.

Äntligen dags för Telia?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 04 augusti 2013
Skriven av Svempa

När jag senast skrev om Telia var läget rätt likartat mot i dag. Aktien hade handlats i ett intervall mellan c:a 42 och 47 kr, och var på väg att ge en köpsignal genom att överskrida den övre gränsen i intervallet, kursen var då 47,60 kr. Men då kursen föll tillbaka igen fick vi ingen reell köpsignal.

Nu tar vi en titt på dagens situation (diagrammet hämtat från Avanza):

telia 7man

Återigen är vi på väg att få en köpsignal, det behövs bara ett par tioöringar upp på kursen så har vi nått den nödvändiga marginalen på 2%. Om köpsignalen blir verklighet har vi chans på en kursuppgång uppgående till c:a 4,50 kr, dvs målkursen blir 51,50 kr.

Anm. Skribenten äger aktier i Telia Sonera.

Sintercast gasar på

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad söndag, 08 januari 2012
Skriven av Svempa

Senast skrev jag om Sintercast i början av oktober 2011, kursen var då ungefär 41 kr.

Jag citerar mig själv: "Motståndet vid 46 kr måste ses som starkt, och det ska till ett positivt sentiment kring aktien för att lyfta kursen över denna nivå. Om detta skulle inträffa ligger vägen fri mot 52 kr, förutom ett mindre motstånd vid c:a 50 kr. Men det är först vid ett genombrott över 52 kr som vi kan börja bli riktigt optimistiska, det skulle signalera vidare uppgång mot c:a  64 kr."

I dag är aktiekursen dryga 50 kr, så det har hänt en del under de gångna månaderna.

Med den låga omsättning som gäller för Sintercast-aktien är det egentligen rätt hopplöst att försöka använda teknisk analys för att göra kursprognoser. Men den senaste tidens kursrörelser har ändå varit så intressanta att jag gör ett försök. Nedan återges därför ett fyramånadersdiagram för Sintercast (diagrammet hämtat från Avanza).
sintercast_4man2

I diagrammet är en stigande rätvinklig triangel inritad med röda linjer. Den övre begränsningslinjen ligger på 48 kr. Denna kurs är alltså passerad med viss marginal, och vi har därmed fått en köpsignal från den tekniska formationen.

Triangelns höjd vid basen är ungefär 9 kr, vi kan då beräkna målkursen till 57 kr. Skulle vi nå denna kurs har motståndet vid 52 kr passerats, och enligt den tidigare analysen kan vi då höja blickarna mot 64 kr.

Kanske 2012 blir året då Sintercast förvandlas från förhoppningsbolag till industriföretag? Enligt bolagets egna prognoser ser det i varje fall bra ut! Den 22 februari kommer rapporten för 2011, då får vi veta mera. Men den som väntar med köp tills dess väntar kanske för länge.

Det spritter till i Marine Harvest

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 06 januari 2012
Skriven av Svempa

Marine Harvest (ticker MHG) är världens största laxodlare, och bolaget är givetvis noterat på norska börsen. Själva laxodlingen sker i flera olika länder, Kanada, Skottland, Norge och Chile. 2011 var ett riktigt dåligt år för laxodlarna, och det illustrerar jag med nedanstående tolvmånadersdiagram för MHG (diagrammet hämtat från Avanza).
MHG_1ar

En viss del av nedgången kan förklaras med den allmänna börsoron under sista halvåret 2011, men som synes påbörjade MHG sin utförsbacke redan i början av maj. Förklaringen finns i hur laxpriserna utvecklats, i februari 2011 bedömde man att 40 NOK/kg var ett rimligt pris under första halvåret och 37 NOK/kg trodde man på för andra halvåret. Terra Markets hade då en köprekommendation på aktien med målkurs 8,6 NOK.

Verkligheten blev en annan och laxpriset har sjunkit till rekordlåga nivåer och ligger nu strax över 20 NOK/kg. Detta återspeglas i aktiekursen, som varit så låg som 2,20 NOK under fjärde kvartalet 2011.

Då är det dags att ta en titt på ett tremånadersdiagram för aktien (diagrammet hämtat från Avanza).
MHG_3man

Med röda linjer finns en stigande rätvinklig triangel inritad, den övre begränsningslinjen ligger strax under 2,80 NOK. Höjden vid basen är c:a 0,57 NOK, som alltså är den tekniska formationens potential. Härav får vi kursmålet c:a 3,35 NOK förutsatt att kursen har brutit igenom 2,80 NOK, vilket har skett. Det finns följaktligen möjlighet till en uppgång på mer än 15% från dagens kurs på ungefär 2,89 NOK.

Inne i den rätvinkliga triangeln är nacklinjen på en omvänd huvud-skuldra-formation markerad med en grön linje. Även detta är en positiv formation, jag föredrar dock att använda mig av den rätvinkliga triangeln för att beräkna målkursen.

De kursrekommendationer för MHG som finns i dag handlar allmänt om kurser under 3 NOK, Handelsbanken Capital Markets trodde i slutet av oktober 2011 på 2,75 NOK. Men laxpriserna har börjat stiga så smått, och om den trenden fortsätter har aktien en avsevärd hävstång om man ser rent fundamentalt på bolaget. Akten är alltså en potentiell kursdubblare på något halvårs sikt, men risken är hög!

SCA ger ny köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 04 januari 2012
Skriven av Svempa

När jag senast skrev om SCA, vilket var i slutet av oktober förra året då kursen låg kring 88 - 89 kr, hade aktien givit köpsignal med målkursen 96 kr. Denna målkurs är sedan länge passerad, och det är alltså dags att ånyo ta en titt på aktiens tremånadersdiagram (diagrammet hämtat från Avanza).
SCA_3man4

De röda linjerna markerar en stigande rätvinklig triangel, och vi ser att kursen nyligen brutit igenom triangelns ovansida. Det innebär att vi erhållit en köpsignal och kan beräkna en ny målkurs. Då triangelns höjd vid basen är ungefär 11 kr blir målkursen 112 - 113 kr.

SCA-aktiens utveckling har tidigare visat sig vara relativt lätt att förutse med hjälp av TA, därför kan man se den nya köpsignalen som mer trovärdig än annars. Jag sätter sannolikheten för att målkursen ska uppfyllas till 80%.

Från fundamental synvinkel finns flera köprekommendationer för aktien, senast i dag kom det en från Handelsbanken Capital Markets med målkursen 125 kr.

Anm. Skribenten äger aktier i SCA.

Fred Olsen Energy är på gång

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 02 januari 2012
Skriven av Svempa

Senast skrev jag om Fred Olsen Energy (ticker FOE) i slutet av september förra året. Kursen var då c:a 170 NOK, och jag förutspådde en relativt snar uppgång till 200 NOK. Nu är vi där, och nedan återfinns kursdiagrammet för de senaste tre månaderna (hämtat från Avanza).
FOE_3man

De horisontella röda linjerna definierar det handelsintervall som gällt sedan slutet av november förra året. Övre gränsen ligger vid 200 NOK, undre gränsen vid 176 NOK, vilket ger en höjd av 24 NOK.

I dag handlas aktien till kurser något över 200 NOK, som högst 204 NOK under dagen. Om aktiekursen etablerar sig över 200 NOK erhåller vi en köpsignal med målkurs 224 NOK.

Aktiekursen låg vid början av 2011 strax under 260 NOK, tolvmånadershögsta är 257,80 NOK enligt Avanza. Med dagens oljepriser är det mycket goda tider för företagen inom oljeservicesektorn, och man kan förvänta sig att FOE stiger mot forna höjder under våren av rent fundamentala orsaker. Speciellt som direktavkastningen, även utan extra utdelning, ligger på 10 NOK.

Någon sänkning av utdelningen torde inte vara aktuell, tvärtom finns det en viss chans till extra utdelning även i år.