Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Olja

Högt oljepris skadar återhämtning - favorit i repris

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad söndag, 04 december 2011
Skriven av Svempa

Den som läser nedanstående artikel, som ursprungligen publicerades i GP våren 2004, får nog ett lite bättre perspektiv på dagens oljepris och de spådomar från olika håll som nu florerar om att världsekonomin återigen hotas av alldeles för dyr olja.

Originalartikeln kan ses i fotokopia om man klickar på "Läs mer"-länken under artikeln.

Högt oljepris skadar återhämtning

Råoljan är farligt dyr igen. Om priset biter sig fast kring 40 dollar fatet är det illa för världsekonomin. Trycket är stort på oljekartellen OPEC.

oljepris2_2004

Inför kriget i Irak var den gängse sanningen att oljan snart skulle bli billigare. En gynnsam kombination av fred och en ökad tillgång på irakisk olja skulle få oljepriset att falla till cirka 25 dollar fatet.

Som bekant stötte den USA-ledda alliansen på problem i Irak Därmed blev också spådomarna om oljepriset fullständigt felaktiga.

A N A LY S - Björn Carlsson om oljepriset

I stället för att bli billigare är oljan nu dyrare än i mars 2003.

I USA är den till och med lika dyr som under oljekrisen i början av 1990-talet. Efter Iraks invasion av Kuwait kostade oljan som mest 41:15 dollar per fat. Denna nivå nåddes åter i slutet av förra veckan.

Men för att hitta riktigt svindlande oljepriser på uppemot 60 dollar fatet måste man gå tillbaka till den andra av 70-talets två stora oljekriser. Och omräknat till dagens penningvärde var oljan då ännu mycket dyrare.

Den så kallade Brentoljan, handlad i London, är som vanligt lite billigare än motsvarande amerikanska olja. Men tendensen med stigande priser är densamma.

Dyrare olja skadar världsekonomin av flera skäl:

• Företag och hushåll får högre utgifter när priset stiger på olja, diesel och bensin. Ett olje- och bensintörstande Europa drabbas dessurom extra hårt när dollarn, som nu, stärks mot euron och kronan. Handeln med olja sker nämligen uteslutande i dollar.

I fredags meddelade SAS att man tänker höja biljettpriserna, eftersom bränslet har blivit dyrare. Flygbolagen hoppas kunna skjuta över stigande bränslekostnader på konsumenterna.

• Dessutom blir räntorna högre om inflationen tar fart. Prognosmakarna drömmer åter mardrömmar om inflationsspöket.

Vill det sig illa dämpas alltså hushållens konsumtion och företagens investeringsvilja av högre oljepris.

Självfallet finns det även de som gynnas av att oljan är dyr. Oljebolagen är givna vinnare. Till vinnarna hör också företag som transporterar olja, exempelvis rederierna Broströms och Concordia.

Men varför är råoljan överhuvudtaget så dyr?

Vi har redan varit inne på det.

• Oro över utvecklingen i Mellanöstern. Nyligen saboterades en viktig oljeledning som transporterar råolja fran Iraks södra oljefält till hamnstaden Basra. Det finns en utbredd oro att Saudiarabiens oljeindustri ska skadas av terrordåd. Mellanöstern står för cirka en tredjedel av världens oljeproduktion.

Enligt tidningen Wall Street Journal har rädslan för terrorism fått ett fat olja att bli  5-8 dollar dyrare.

• Opecs minskade produktion. Länderna i oljekartellen har enträget hävdat att de pumpar upp tillräckligt med olja. För inte så länge sedan bestämde sig Opec till och med för att minska produktionen. Till saken hör att Opec-länderna har önskat ett högre oljepris för att kompensera sig för de senaste årens svagare dollar.

I förra veckan kom det däremot signaler om att Opec senast vid ett möte den 3 juni, kanske tidigare, är berett att tvärtom släppa ut mer olja på världsmarknaden.

• Ökad bränslekonsumtion. Världsekonomin växer snabbare än tidigare. Kinas höga tillväxt sätter tydliga spår. I USA, världens överlägset största oljeslukare, börjar nu den stora bilåkarsäsongen.

• Relativt små lager av bensin och olja. De amerikanska lagren är mindre än normalt.

När toppar då oljepriset denna gång?

Många bedömare hoppas att toppen passeras just i denna stund. Det vill säga att de nya signalerna från Opec ska få oljepriset att sjunka. Men terrorfaktorn är minst sagt svår att bedöma.

En tröst för västvärlden är dock att den inte är lika oljeberoende som för 25 år sedan.

 

Läs mer: Högt oljepris skadar återhämtning - favorit i repris

Alliance Oil ger köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 13 november 2011
Skriven av Svempa

När jag tidigare skrivit om Alliance Oil har det inte varit utifrån ett tekniskt perspektiv, det har helt enkelt saknats en intressant teknisk formation att hänga upp ett sådant resonemang på. Men nu är det annorlunda, och här nedan ser vi ett tremånadersdiagram för bolagets aktiekurs (hämtat från Avanza).
alliance_3man2

Som synes har aktiekursen varit nere kring 70-72 kr och sedan vänt uppåt hela tre gånger under dessa tre månader. I början av oktober såg det särskilt illavarslande ut då fallet ner till 70 kr (som är årslägsta för aktien) föregicks av en huvud-skuldra-formation (nacklinjen markerad med en sluttande röd linje). Lyckligtvis var detta en falsk teknisk signal, vilket man kunde se när man gjorde en volymanalys, och därefter har aktiekursen utvecklats på ett bra sätt.

Redan någon vecka senare bröt kursen igenom den nedåtlutande trenden (markerad med en svart linje) och nådde 89 kr, varefter den vände kraftigt nedåt i samband med att oron för det grekiska skuldberget ökade på grund av förslaget om en folkomröstning. Nedgången stoppade dock precis på den nedåtgående trendlinjen och kan alltså betraktas som en avstämning av trenden.

Den följande uppgången har på knappt två veckor tagit oss till dagens kurs, som är 90,50 kr.

Vi hade sedan tidigare en väldefinierad botten vid c:a 72 kr (markerad med en röd linje), och i och med den senaste månadens kursutveckling kan vi också definiera en övre gräns för ett handelsintervall ("rektangelformation") som ligger på 89 kr. Då kursen i och med fredagens uppgång har brutit igenom denna övre gräns har vi erhållit en köpsignal med en potential på hela 17 kr, målkursen blir alltså 106 kr.

Ett alternativt betraktelsesätt får man genom att använda den stigande trenden (markerad med en svart linje) som tillsammans med handelsintervallets övre gräns bildar en stigande rätvinklig triangel. Denna formation har precis samma potential som rektangelformationen, dvs 17 kr, och ger alltså samma målkurs.

För att se om det finns några tekniska motstånd på vägen uppåt tar vi en titt på ett tolvmånadersdiagram (hämtat från Avanza).
alliance_12man

Vi kan notera ett relativt svagt motstånd vid c:a 99 kr (markerat med en grön linje) som kan ge en liten paus i uppgången. Nästa motstånd finns först vid 105 - 106 kr, så vägen verkar relativt fri fram till vår målkurs 106 kr.

På fundamentala grunder är det flera som rekommenderar Alliance Oil, till exempel har Öhman Pareto riktkursen 159 kr.

Anm. Såväl Energiminnesfonden.se som skribenten äger aktier i Alliance Oil.

DNO International - vadan och varthän?

Användarbetyg: 3 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 12 november 2011
Skriven av Svempa

Först några ord om teknisk analys (TA) i största allmänhet. En invändning man ofta hör är att den tekniske analytikern inte kan skåda in i framtiden mer än någon annan, och att det borde vara omöjligt att förutse den framtida kursutvecklingen genom att se på historiska data.

Visst kan man med visst fog hävda detta, men då skjuter man lite över målet. TA är inte ett sätt att skåda in i framtiden, och ingen teknisk analytiker vill påstå att en prognos för den framtida kursutvecklingen baserad på TA är ofelbar. Vad man däremot kan göra genom TA är att pejla det psykologiska klimatet kring en viss aktie eller index. Man kan alltså basera en prognos på marknadens förväntningar, sådana de avspeglar sig i kursdiagrammet.

Låt oss ta ett enkelt exempel, baserat på DNO:s kursdiagram för de senaste fem månaderna (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan visar som vanligt aktiens kursutveckling medan den grå kurvan visar Oslobörsens index OSEBX).
DNO_5man2

Här ser vi en stigande kurskurva från lågpunkten 4 NOK som gradvis närmar sig ett "tak" vid 6 NOK (markerat med en svart linje) och som slutligen bryter igenom denna nivå för att fortsätta uppåt. Den röda stigande trendlinjen bildar tillsammans med den horisontella linjen vid 6 NOK en stigande rätvinklig triangel med ett genombrott av den övre begränsningslinjen, vilket är en av de säkrare indikationerna på en fortsatt kursuppgång.

Vad kurvan säger oss är att köptrycket i aktien efter hand besegrar säljtrycket, trenden visar att bottnarna blir allt högre vilket säger oss att allt fler köper aktien på svaghet och allt färre säljer den på styrka. Efter ett antal försök att tränga igenom "taket" så lyckas det till sist, och då kan man utifrån formationen ge en kursprognos.

Som tidigare diskuterats kan man använda triangelns höjd vid basen (dvs den kortaste katetern) som är 2 NOK för att ge en prognos om hur högt aktiekursen kommer att lyfta över "taket" , i detta fall blev alltså målkursen 8 NOK. En kurs som vi nu också har uppnått.

Men detta innebär inte att man med TA i förväg kan veta att vissa rent fundamentala händelser kommer att inträffa, exempelvis att DNO ska lägga ett bud på 54 milj egna aktier med kurs 7,50 NOK eller att Exxon kommer att skriva kontrakt för att leta efter olja i Iraks kurdiska provinser.

Vad man däremot kan se med TA är att marknaden har förväntningar om att NÅGOT ska hända, osäkert vad, som kommer att innebära att aktiekursen trycks uppåt. Dessa förväntningar kan givetvis svikas, t ex genom att bolaget kommer med en riktigt dålig rapport som inte alls lever upp till vad marknaden hade trott, och då kan det positiva tekniska scenariet med ens försvinna. Eller så kan någon makroekonomisk faktor medföra ett så stort säljtryck att den aktuella trendlinjen bryts på nedsidan, vilket givetvis i så fall indikerar en sämre kursutveckling under den närmaste framtiden.

Men nu vet vi att TA visade rätt, aktiekursen har uppfyllt den potential som den tekniska formationen hade och aktien stängde i fredags på 8,08 NOK. Då frågar vi oss förstås vad som kommer att hända därefter?

Vid närmare studium av diagrammet ovan ser vi att en röd horisontell linje finns inritad på nivån 7 NOK. Den senaste tidens kursutveckling innebär att vi nu kan se denna linje som ett nytt "tak", dvs vi har tillsammans med den stigande trendlinjen fått en större rätvinklig triangel där fredagens stora kursuppgång innebär att även detta "tak" är genombrutet.

Med samma resonemang som tidigare kan vi alltså ge en ny målkurs genom att addera 3 NOK till "taknivåns" 7 NOK och vi får då 10 NOK. Givetvis kommer inte kursen att gå spikrakt dit, men en ytterligare styrka i formationen är att vi nu har ett starkt stöd vid 7 NOK, och kursen kan rekylera ända ner dit utan att invalidera det förda tekniska resonemanget.

Vi tar då ett steg tillbaka för att få bättre perspektiv och jag återger nedan ett tiomånadersdiagram för aktien (hämtat från Avanza).
DNO_10man

Samma trendlinje och samma nivåer vid 6 och 7 NOK finns inritade, men även en grön linje som markerar nivån 9 NOK. Här finns ett inte alltför stort tekniskt motstånd som kan ta lite tid att besegra på vägen mot 10 NOK.

Vi kan också notera att en placering i DNO International har hittills under 2011 haft exakt samma utveckling som indexet OSEBX, tack vare fredagens stora kursuppgång.

Sedan ser vi på ett femårsdiagram för DNO International (även detta diagram hämtat från Avanza).
DNO_5ar2

Här är en sjunkande trendlinje inritad i svart, det är först när kursen stiger ovanför denna som det verkligen börjar se bra ut. Detta inträffar ungefär vid 10 NOK, och vi ser även att denna nivå är viktig historiskt sett (grön linje) då kursen vänt upp eller ner från denna nivå ett antal gånger. Vi har alltså här ett rätt starkt motstånd, som kan förväntas medföra en rekyl nedåt om/när kursen första gången når denna nivå.

Även vid 8 NOK (grön linje) finns ett visst tekniskt motstånd. Stängningskursen 8,08 NOK innebär inte nödvändigtvis att detta motstånd är besegrat, om så är fallet får den fortsatta kursutvecklingen under nästa vecka visa. Sjunker kursen under 8 NOK i veckans början kan vi förvänta oss att det minst tar någon eller några veckor innan kursen definitivt parkerar sig över denna nivå. Men som redan påpekats finns det utrymme för en rätt rejäl rekyl nedåt (vilket inte skulle vara oväntat efter en så kraftig kursuppgång som under fredagen) utan att vårt positiva scenarie bortfaller.

Då bolagets fundamenta är oerhört starka räknar jag med en fortsatt långsiktig positiv kursutveckling även efter det att vi nått 10 NOK. Det kan dock ta relativt lång tid att besegra detta hinder för fortsatt kursuppgång, men när det har skett bör vägen ligga fri mot 12 NOK.

Och på sikt kan vi givetvis hoppas på avsevärt högre kurser.

Anm. DNO International är Energiminnesfonden.se:s största börsnoterade aktieinnehav, och även skribenten äger aktier i bolaget.

Petrolia Invest lägger bud på DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 07 november 2011
Skriven av Svempa

Petrolia Drilling är ett bolag som är listat på Oslo-börsen och som kontrolleras av den omstridde norske finansmannen Berge Gerdt Larsen. Bolaget kategoriseras som ett riggbolag och äger riggen Petrolia A/S, men ägnar sig också åt diverse investerings- och finansverksamhet. Petrolia Invest är ett helägt dotterbolag till Petrolia Drilling.

Aktiekursen ligger numera på mellan 0,50 och 0,60 NOK, tidigare i år gjordes en företrädesemission på 0,50 NOK och rätt nyligen en riktad emission på 0,55 NOK. Som högst låg kursen under 2011 på 2,13 NOK, det var en tillfällig topp i samband med att det blev känt att Petrolia gjort en bra affär genom att sälja sitt innehav av aktier i Deepwater Driller.

Antalet aktier i Petrolia är 167 miljoner, börsvärdet hamnar således lite under 100 MNOK.

I dag blev det känt genom ett pressmeddelande från Petrolia att bolaget lägger ett bud på upp till 33,3 % av aktierna i DNO International med angivet pris 10 NOK/aktie. Betalning skall ske enbart med aktier i Petrolia.

Vad kan då ett sådant bud vara värt? Det budgivande företaget är ju pyttelitet jämfört med DNO, och en tredjedel av aktierna i DNO betingar med fredagens börskurs 6,84 NOK ett värde på c:a 2 miljarder NOK. Och med budpriset 10 NOK/aktie hamnar vi på ett värde en bit över 3 miljarder NOK.

Givetvis kan Petrolia emittera hur många aktier som helst, använder vi 0,50 NOK/aktie som utgångspunkt krävs 20 nya aktier i Petrolia för att byta till sig en aktie i DNO och om man mot förmodan skulle lyckas få in så många som 300 miljoner aktier måste Petrolia emittera sex miljarder aktier för att betala för dem. Det nya Petrolia som därigenom skapas har då självfallet sin huvudsakliga substans i DNO-aktier, den verksamhet som börsen i dag prissätter till 100 miljoner NOK blir en obetydlig bisak.

Den som accepterar erbjudandet blir alltså aktieägare i Petrolia och det direkta ägandet i DNO omvandlas till ett indirekt ägande via Petrolia. Frågan är om detta ger aktieägaren någon fördel?

Såvitt jag kan förstå kan man möjligen peka på en enda sak, och det är att om Petrolia får in tillräckligt många aktier kan man agera på marknaden utifrån ett mycket stort innehav och eventuellt göra ett "riktigt" uppköp av DNO attraktivt för något annat bolag.

Men spåren förskräcker, BGL har inte gjort sig känd för att skapa aktieägarvärde och hans högtflygande ambitioner har slutat i ett flertal konkurser i t ex Petromena och Petrojack. Han är också inblandad i flera långdragna rättsprocesser till följd av detta.

Mitt råd blir därför att inte acceptera budet. Men någonting bra har ändå uppnåtts genom Petrolias agerande, sökarljuset har fokuserats på de stora värden DNO International sitter på och även om dagens kursuppgång troligen blir tillfällig så tror jag att den uppvärdering DNO-aktien står inför på längre sikt snabbas på en del genom dagens händelser.

DNO International har extra bolagsstämma i dag

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad tisdag, 01 november 2011
Skriven av Svempa

Den extra bolagsstämman öppnades kl 13, dvs alldeles nyss. Det beslut som ska fattas på stämman är egentligen bara ett enda, dvs godkännande eller avslag av förslaget till fusion mellan DNO och storägaren RAK:s dotterbolag RAK MENA.

Oppositionen mot det ursprungliga förslaget blev oväntat stark, och trots att RAK dels kan rösta med sina egna 30% av aktierna, dels mycket sannolikt hade försäkrat sig om stöd från någon eller några större aktieägare, såg det tveksamt ut om fusionsförslaget skulle få den nödvändiga 2/3 majoriteten.

Knuten löstes genom att RAK i förhandlingar med aktieägarsammanslutningen DNO-Initiativet gick med på en del väsentliga förändringar i förslaget till beslut om fusion.

En av de viktigaste gick ut på att emittera färre aktier än de föreslagna c:a 144 miljonerna genom att RAK övertar fler "treasury shares" än de först föreslagna 9 miljonerna. DNO hade lyckats återköpa 25,5 miljoner aktier fram till början av oktober, och i går verkställdes ett omfattande återköp via en "bookbuilding" process som dock till slut inte blev en "bookbuilding" utan ett erbjudande om återköp av 54,5 miljoner aktier till kurs 7,50 NOK.

Arctic Securities, som hade anförtrotts återköpet, lyckades till denna kurs på ett fåtal timmar få in drygt 42 miljoner aktier. I dag mäklades också en post på lite mer än 8 milj aktier till kurs 7,489 NOK  med DnB Markets som säljare och Arctic Securities som köpare. Detta bör utgöra samtliga aktier som DnB Markets tidigare ägde som 12:e största aktieägare i DNO International.

Ytterligare en viktig detalj är att RAK förbinder sig att dra ner sitt ägande i DNO, som efter fusionen kommer att ligga på c:a 42%, till 30% senast under 2012.

Vi kan alltså förvänta oss att den föreslagna fusionen efter denna kompromisslösning går igenom utan något större motstånd. Förhoppningsvis kommer marknaden att uppfatta detta som långsiktigt positivt.

Edit: Fusionen blev godkänd på extrastämman med 67,63% mot 23,37%. Förslaget att ge styrelsen mandat att ge ut 100 miljoner nya aktier inför noteringen i London föll däremot, helt enligt överenskommelsen mellan RAK och DNO-Initiativet.

Edit2: Protokollet från den extra bolagsstämman finns nu tillgängligt.

Bättre tider för Africa Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 28 oktober 2011
Skriven av Svempa

Efter att ha balanserat på avgrundens rand, dvs nivån 8 kr, under en längre tid har nu aktiekursen för Africa Oil satt rejäl fart uppåt. Vi tar direkt en titt på ett tremånadersdiagram (hämtat från Avanza).
africaoil_3man3

Som synes har kursen varit nere i c:a 8 kr vid inte mindre än fyra tillfällen de senaste tre månaderna, allra senast under de första dagarna i oktober. Därefter har dock en stigande trend utvecklats, som i diagrammet är markerad med en röd linje.

När jag senast skrev om Africa Oil den 15 oktober påstod jag att "I första hand siktar vi på 10 kr, men har aktien kraft nog att bryta motståndet på denna nivå med viss marginal utlöses en teknisk köpsignal med målkurs 12 kr".

Nu fick vi en stängning över 10 kr i går torsdag, i samband med att börsen hade en fantastiskt fin dag med en uppgång på närmare 5%. Därmed är en köpsignal utlöst, och detta bekräftas i dagens handel, kursen ligger just nu kring 10,35 kr. Men jag vill inte längre lägga målkursen vid 12 kr utan med en mer försiktig syn vid 11,50 kr.

Skillnaden ligger i hur man ser på det intervall aktien har handlats i de senaste månaderna, och den senaste kursutvecklingen medför att jag lägger den övre gränsen vid 9,50 kr och inte vid 10 kr. Den senare nivån är dock relativt viktig för aktien som synes av nedanstående tiomånadersdiagram (också hämtat från Avanza).
africaoil_10man3

Men nivån 12 kr är oerhört mycket mer viktig, och där kan vi förvänta oss ett starkt motstånd. Det blir dock en senare fråga, men bryts denna nivå börjar det se verkligt bra ut för aktien.

Till att börja med räknar jag med en uppgång till 11,50 - 12 kr på relativt kort tid, där kommer kursen troligen att göra en paus, och den vidare utvecklingen bestäms sedan av både den allmänna börsutveclingen och hur det går för oljepriset.

Det ljusnar för Blackpearl

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 27 oktober 2011
Skriven av Svempa

När jag tidigare skrev om Blackpearl Resources (senast var den 15 oktober) var fokus mest på risken för ett relativt kraftigt kursfall. Men aktiekursen kravlade sig så småningom upp på mer fast mark genom att bryta igenom den viktiga nivån vid 29 kr, och i dag handlas aktien kring 32 kr.

Alltså är det intressant att ta en ny titt på ett tremånadersdiagram för Blackpearl (hämtat från Avanza).
blackpearl_3man3

De senaste veckornas kursutveckling gör det möjligt att se på diagrammet med nya ögon. Som synes är en fallande kurskorridor inritad med svarta linjer, den är numera  genombruten på ovansidan vilket gör att vi kan ge en teknisk målkurs på 38 kr utgående från kurskorridorens höjd som är 9 kr.

Denna formation är inte lika säker som en horisontell rektangelformation när man ska  ge en kursprognos, men det finns också två andra positiva faktorer. För det första är nivån 30 kr (markerad med grön linje) passerad, där fanns ett litet tekniskt motstånd som nu är omvandlat till stöd. För det andra har en fin stigande trend bildats (markerad med röd linje), det är också ett styrketecken.

Slutligen har vi nu ett lite mer positivt börsklimat rent allmänt, efter EU-ledarnas beslut om åtgärder för att dämpa den europeiska skuld- och bankkrisen. Även det har en viss betydelse genom att risken för ett kraftigt allmänt börsfall nu kan ses som mycket liten.