Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Olja

Robert Kuok köper in sig i Gulf Keystone

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 23 september 2011
Skriven av Svempa

Intresset för oljan i irakiska Kurdistan verkar öka över hela världen. Nu kommer ytterligare en intressant nyhet, den malaysiske miljardären Robert Kuok har via några olika bolag flaggat för drygt 3% av aktierna i Gulf Keystone.

Robert Kuok är alltså inte vem som helst, han anses vara sydöstra asiens rikaste man med intressen i allt möjligt, från sockerplantager till palmolja, hotell och media. Att han intresserar sig för ett oljebolag med verksamhet i irakiska Kurdistan ger samma signaler som den nyligen publicerade Vallares-affären, med tidigare BP-chefen Tony Hayward i huvudrollen.

Nyheten kommer tätt efter meddelandet att Gulf Keystone tagit in 200 MUSD i ett "private placement" som blev kraftigt övertecknat.
Goldman Sachs har också i dagarna uppgraderat Gulf Keystone till riktkurs 390p, säkert till stor del beroende på Vallares-affären.

I sammanhanget kan man dra sig till minnes den nyemission som DNO gjorde senhösten 2010, på nivå 8 NOK. Den blev också kraftigt övertecknad. Nyligen har First Securities höjt sin riktkurs för DNO till 12-20 NOK, också med hänvisning till Vallares-affären.

Kort sagt, när man ser till de fundamentala värden som oljebolagen i irakiska Kurdistan representerar och jämför med aktuella börskurser för bolagen är det inte mycket som stämmer. Frågan är bara hur lång tid det ska ta för marknaden att inse detta och uppvärdera aktierna till en mer rimlig nivå.

DNO får mer pengar

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 21 september 2011
Skriven av Svempa

DNO kommer i dag med ett pressmeddelande där man bekräftar att bolaget mottagit en andra à conto-utbetalning från KRG för sin oljeexport. Denna gång är beloppet 60 MUSD. Tidigare har man mottagit 103,7 MUSD.

Då det totalt utbetalade beloppet i denna andra omgång kan uppskattas till 200 MUSD innebär det att DNO har erhållit 30%. Detta är en minskning från de c:a 42% man fick av den första utbetalningen. Orsaken till minskningen kan förmodas vara att DNO var först ut ur startgroparna och alltså stod för en större del av exporten under februari-mars än vad man gör nu.

Emellertid kvarstår det ett mycket stort belopp att betala, som KRG:s minister för naturresurser Hawrami tidigare har berättat i den intervju som jag tidigare skrivit om, se "Hawrami talar klarspråk". Där säger han bland annat: "On the sales revenue side, the total amount derived by SOMO so far from the past KRG export should be around $2.8 billion. According to the Agreement, KRG should have received $1.4 billion from this revenue to compensate the contractors for their costs."

Det innebär att rätt exakt en miljard USD kvarstår att betala till oljebolagen för exporten fram till dags dato. Dessa pengar kommer med all säkerhet att betalas ut men är alltså ännu inte överförda från Bagdad till KRG. Om man utgår från samma procentsiffra som i den nu aktuella betalningen, dvs 30%, kan DNO förvänta sig ytterligare 300 MUSD på sitt konto senare under hösten.

Det betyder i så fall att DNO då nästan har fått tillbaka alla nedlagda kostnader i Kurdistan som angivits till mellan 500 och 600 MUSD. Och eftersom exporten fortsätter blir det givetvis mer pengar efter hand.

Detta gäller alltså "cost oil". När det sedan kommer till hur man beräknar "profit oil" finns det en formel i kontraktet mellan DNO och KRG som anger detta. Men för att verkligen få ut dessa pengar skulle jag tro att det krävs att den federala oljelagen dels är antagen av det irakiska parlamentet, dels att lagen inte innehåller något som medför att kontraktets klausuler om "profit oil" ogiltigförklaras.

Nu har visserligen en juridisk rådgivare till centralregeringen i Irak nyligen uttalat att man inte utan vidare kan besluta om ändringar i ett giltigt kontrakt. För det krävs kontraktsparternas godkännande. Detta är ju helt i enlighet med västerländsk rättstradition, men alldels säker kan man nog inte vara ändå.

Peak Oil har blivit rumsrent II

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 20 september 2011
Skriven av Svempa

Här har vi ett av de bästa Peak Oil-reportagen hittills. Även vår egen professor Kjell Aleklett är intervjuad.

Obs att vi har länken till Kjell Alekletts blogg i vår toppmeny, ta gärna en titt där, han skriver om intressanta saker på ett mycket vederhäftigt sätt. Professor Aleklett är en av mottagarna av Energiminnespriset för 2010.

KRG publicerar samtliga PSC:er

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 20 september 2011
Skriven av Svempa

KRG går nu ytterligare på offensiven i kampen med Bagdad om bestämmanderätten över oljan i de kurdiska provinserna. Enligt ett pressmeddelande på KRG:s hemsida offentliggör man samtliga PSC:er. Tidigare hade man offentliggjort två PSC:er, ett av dem gällde DNO. Bagdad har anklagat KRG för bristande transparens när det gäller oljekontrakten, och detta initiativ från KRG tar nu helt vinden ur seglen för Bagdad.

Tidigare har KRG:s belackare hävdat att PSC:er ger orimligt höga vinster till oljebolagen. Men nu kan alla läsa sig till att oljebolagen inte alls gör några jättelika vinster på det irakiska folkets bekostnad om PSC:erna "godkänns". Tvärtom handlar det om "standardkontrakt" där 84-88% av vinsten tillfaller Irak.

Intressant nog publicerar man även de tillägg och ändringar av kontrakten som gjorts sedan det ursprungliga kontraktet undertecknades. Detta gäller i synnerhet för kontraktet med DNO.

De flesta kontrakten finns redan nu tillgängliga på KRG:s hemsida.

Edit fredag 23 sept: KRG har de senate dagarna uppdaterat sidan så att samtliga kontrakt nu finns tillgängliga enligt länken ovan.

Anm. DNO är det största innehavet i Energiminnesfonden.se:s aktieportfölj.

Alliance Oil rosar marknaden

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 18 september 2011
Skriven av Svempa

Först vill jag presentera ett diagram (hämtat från Avanza, blå kurva Alliance Oil, grå kurva OMXS30) över aktiekursen för Alliance Oil under 2011:

alliance_2011

En analys från Placera.nu den 9 juni  kallade Alliance Oil "Den billigaste oljeaktien". Som synes höll sig sedan aktiekursen på anständiga nivåer fram till slutet av juli, därefter kom den stora nedgången som korrelerade med marknaden i stort men som blev ännu mer överdriven. Efter att ha bottnat på 70 kr i slutet av augusti fluktuerade sedan kursen ungefär i takt med marknaden fram till den 14 september, se nedanstående diagram (likaså hämtat från Avanza) som täcker senaste månadens kursrörelser.

Läs mer: Alliance Oil rosar marknaden

Hawrami talar klarspråk

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 15 september 2011
Skriven av Svempa

Äntligen ser vi att en av de mest insatta personerna i spelet mellan KRG och centralregeringen i Bagdad tar bladet från munnen och ger en fullständig lägesbeskrivning. Intervjun med Hawrami (KRG Minister for Natural Resources) gjordes av Rudaw och kom därför först på deras hemsida men finns nu också på KRG:s hemsida vilket ger ökad tyngd åt de uppgifter Hawrami kommer med.

Speciellt intressant är givetvis att få veta att KRG hittills har mottagit c:a 450 MUSD för oljeexporten, pengar som har resp skall fördelas mellan de exporterande företagen som à conto utbetalningar för täckande av deras upplupna kostnader. Hawrami ger i princip alla detaljer om avtalet mellan KRG och centralregeringen i Bagdad angående oljeexporten och säger bland annat:

Läs mer: Hawrami talar klarspråk