Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Olja

Läget fortfarande oklart för Blackpearl Resources

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 15 oktober 2011
Skriven av Svempa

När jag skrev om Blackpearl för en dryg vecka sedan påpekade jag betydelsen av att aktiekursen så snart som möjligt skulle kravla sig över 29 kr för att upphäva det dystra tekniska scenarie som då rådde.

Även om kursen faktiskt översteg 29 kr intraday i fredags stängde aktien lite under 29 kr. Läget är alltså en aning bättre än för en vecka sedan, men så länge vi befinner oss under 29 kr är den framtida utvecklingen fortfarande väldigt osäker.

Men vi tar ändå en titt på tremånadersdiagrammet (hämtat från Avanza) för att se om det finns något intressant att uttolka där, då den senaste handelsveckan trots allt varit övervägande positiv.
blackpearl_3man2

Till att börja med kan man konstatera att den hotfulla fallande rätvinkliga triangeln nu är överspelad, i och med att dess spets är passerad tidsmässigt. Kursuppgången mot 29 kr är ett positivt tecken, även om ett genombrott av denna nivå med viss kraft krävs för att vi ska kunna se en ljusare framtid för aktien. Men motståndet är starkt, jag hänvisar till de mycket stora volymer som handlades på denna nivå i början av augusti, och det kan alltså ta tid att passsera det även vid ett fortsatt bra börsklimat.

Det mest positiva tecknet är utan tvekan att volymerna har ökat under oktober månad. Förutom det finns inte mycket att säga i dagsläget ur teknisk synpunkt.

Rent fundamentalt är läget lite bättre. Flera mäklarhus har kommit med köprekommendationer för Blackpearl-aktien under de senaste månaderna. Den senaste var från Remium som satte målkursen till 45 kr, under augusti kom även Macquarie och RBC Capital Markets med köprekommendationer med snarlika målkurser, 7,50 resp 8 CAD.

DNO ger ny köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 13 oktober 2011
Skriven av Svempa

DNO stängde på 6,15 NOK vilket är mer än 2% över motståndet vid 6 NOK. Som jag tidigare har skrivit innebär detta i första hand en köpsignal med målkurs 6,75 NOK.

Men det finns också ett ännu mer positivt TA-scenarie som kan vara värt att beakta. Nedan återges kursdiagrammet för de tre senaste månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).

DNO_3man2

Den tidigare diskuterade rektangelformationen är inritad med röda linjer, det är den som ger köpsignal till 6,75 NOK vid genombrott av den övre begränsningslinjen. Detta genombrott har nu skett, och det finns utrymme för en liten rekyl eventuellt med en avstämning nedåt mot rektangelformationens övre gränslinje.

Men i kraft av den tid som förflutit sedan förra analysen kan man nu tolka diagrammet på ett nytt sätt. En stigande trendlinje är angiven, och tillsammans med den horisontella linjen vid 6 NOK bildas en rätvinklig stigande triangel. Detta är en av de säkraste formationerna inom TA som förebådar en kursuppgång.

Triangelformationen har en potential på 2 NOK, dvs det är möjligt att ge ett kursmål på 8 NOK utifrån den. Detta har också stöd i bolagets fundamenta, som motiverar ännu högre kurser.

Vi tar också en titt på ett kursdiagram för de senaste fem månaderna för att få lite bättre överblick (även detta diagram hämtat från Avanza).
DNO_5man

Här ser man att 7 NOK är en viktig nivå för aktien, vid en fortsatt uppgång kan man förvänta sig ett relativt starkt motstånd vid denna nivå.

Som vid all TA gäller att ett tekniskt scenarie bara gäller fram till dess att nya fundamentala fakta kommer i dagen. Vad gäller DNO finns det dock gott hopp om att ett förtydligande av bolagets fundamentala läge kommer att förstärka aktiens positiva utsikter.

Det är också värt att påpeka att om kursen stänger under 6 NOK under den närmaste framtiden så faller alla tekniska köpsignaler bort och vi tvingas börja om från början.

PA Resources - himmel och helvete

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 11 oktober 2011
Skriven av Svempa

PA Resources (ticker PAR) är numera avnoterat från Oslo-börsen men noteringen i Stockholm finns kvar. Bolaget är också avsevärt mindre, sett i börsvärde (1,3 miljarder kr), än det varit tidigare och är nu till och med mindre än Tethys Oil (1,6 miljarder kr). Efter den stora nyemissionen i maj förra året har aktieantalet rakat i höjden och är nu uppe i drygt 637 miljoner.

Bolaget är fortfarande med bland Mid Cap, trots att undre gränsen för Mid Cap, som ligger vid 150 milj euro, faktiskt har passerats. Men det finns förstås en relativt god chans att börsvärdet återhämtar sig något före årets slut, så man slipper smäleken att bli flyttat till Small Cap.

För att åskådliggöra detta med "himmel och helvete" tar jag med ett kursdiagram för PARE för de senaste sju åren (hämtat från Avanza).
PARE_7ar

Observera att diagrammet är justerat för den jättelika emissionen under maj 2010 (den gjordes till den då starkt rabatterade kursen 3,75 kr), de nominella kurserna före denna emission var alltså en bra bit mer än dubbelt så höga!

Köpte man aktien tillräckligt tidigt kunde man bli rätt förmögen även med en relativt liten insats, där har vi "himmelen". Men för den som köpte för dyrt och inte sålde i tid var det ett rent "helvete".

Den senaste kurskraschen kom i april i år när bolaget publicerade uppseendeväckande svaga produktionssiffror för mars. Då hade kursen lyckat kravla sig upp till lite över 5 kr efter att ha fallit rejält ner mot 4 kr under årets första månader. Ty redan under januari kom det en ännu större smäll när PA Resources meddelade flera dåliga nyheter samma dag. Placera.nu sammanfattade vad väldigt många tyckte i sin analys med rubriken "Förtroendet i botten för PA Resources".

Vi kan nu ta en titt på kursdiagrammet för det senaste året (också hämtat från Avanza).

PARE_1ar

En fallande trendlinje är inritad, som synes har den fin passning ända från januari till nu. Aktien har en viktig nivå strax över 4 kr som är markerad med en röd linje. Vid en ev framtida kursuppgång kommer den nivån sannolikt att utgöra ett relativt kraftigt motstånd.

Slutligen studerar vi de senaste tre månaderna i detalj (diagrammet återigen hämtat från Avanza).

PARE_3man

Här ser vi samma trendlinje som i det förra diagrammet men kompletterad med en undre linje, tillsamman bildar linjerna en fallande kil, ett mönster som man i dagsläget kan iaktta för väldigt många aktier. Jag har också ritat in en liten huvud-skuldra-formation (nacklinjen markerad med en röd linje) som föregick det fortsatta kursfallet.

Men ett litet positivt tecken (med emfas på "litet") är att kursen har brutit igenom den övre trendlinjen vilket möjligen kan tyda på att aktiekursen har bottnat. Det innebär inte på något sätt att faran för ytterligare kursfall är över, men det är ändå ett styrketecken.

Parat med att den nuvarande aktiekursen på strax över 2 kr väl försvaras av fundamenta, jag hänvisar till den senaste analysen från Placera.nu med titeln "Oljebolagen fortsatt köpvärda", så finns det anledning att tro på en fortsatt uppgång. Redan under augusti tyckte faktiskt Placera .nu att det var "Läge att köpa PA Resources", då var kursen c:a 2,60 kr.

Det går inte att ge någon målkurs på en så svag indikation, men gissningsvis kan kursen i alla fall hamna i närheten av 3,75 kr, som är den senaste emissionskursen, inom några månader. Men till en början ska motstånden vid 2,40 kr och 2,80 kr passeras. Om (eller förhoppningsvis när) det har skett kan vi kanske bättre se vart aktien är på väg.

Bolaget lämnar rapport den 26 oktober, det kan innebära en vändpunkt. Och då hoppas jag förstås på en vändning uppåt, trots att PA Resources har en fullkomligt bedrövlig historik av rapporter som gjort marknaden väldigt besviken. Men den här gången blir det väl annorlunda?

Thetys Oil går som tåget

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 10 oktober 2011
Skriven av Svempa

Thetys har nyligen firat tioårsjubileum, bolaget bildades nämligen år 2001. Notering för handel på First North skedde dock inte förrän våren 2004. Thetys ingår inte i Lundin-sfären men det finns ändå en anknytning genom VD Magnus Nordin, han var under några år vice VD i Lundin Oil och även VD för Sodra Petroleum under dess korta livstid.

Vi börjar som vanligt med en tillbakablick, i detta fall på de sju år som förflutit sedan aktiehandeln startade (diagrammet hämtat från Avanza).

tethys_7ar

För den som köpte in sig från start och sedan behöll aktien har Tethys varit en riktig framgångssaga. När aktien toppade på 70 kr i början av detta år hade kursen gått avsevärt mer än 1000 %, och även i dag då aktien handlas kring 48 - 49 kr kan den uthållige vid en försäljning kassera in en vinst på cirka 900 %.

Fortfarande inte riktigt i klass med LUPE:s uppgång under samma tidsrymd, men i samma härad, kan man påstå.

Nu tar vi en titt på ettårsdiagrammet (återigen hämtat från Avanza).
tethys_1ar

Här har jag ritat in en riktigt snygg fallande trendlinje från början av året, och vi ser att kursen bröt igenom denna linje redan i slutet av augusti, vilket är ett styrketecken. Därefter kom en avstämning nedåt mot trendlinjen, helt enligt skolboken i TA. Slutligen har vi därefter fått en uppgång, som i dagens handel förstärks ytterligare. Just för ögonblicket handlas Thetys i 50 kr, om stängningskursen hamnar där eller högre innebär det att vi har passerat motståndet vid 49 kr (markerat med en grön linje) vilket i så fall indikerar fortsatt uppgång utan större fördröjning.

En omvänd huvud-skuldra-formation har bildats under de senaste fyra månaderna, dess baslinje är utritad med en röd linje. Potentialen i denna formation är hela 17 kr, vilket ger oss en målkurs på 62 kr.

För att nå dit måste vi emellertid först förutom motståndet vid 49 kr även passera ett motsånd vid 56 kr (också markerat med en grön linje). Det skulle kunna ge en paus i uppgången då motståndet är associerat med avsevärda volymer i två av tre fall.

Slutligen vill jag också visa upp tremånadersdiagrammet (hämtat från Avanza givetvis). Till skillnad från nästan alla andra aktiediagram för denna tidsperiod som man kan ta fram tyder denna graf på en avsevärd styrka i aktien.
tethys_3man

Här ser vi att den högra delen av huvud-skuldra-formationen kan ses som en (nästan) rätvinklig stigande triangel. Utbrott över baslinjen vid c:a 46 kr har redan skett, och i och med dagens handel ser det ut att förstärkas. Potentialen i denna formation är c:a 16 kr, vilket ger oss målkursen 60 kr. Detta ger ytterligare styrka åt scenariet med fortsatt uppgång i aktiekursen.

Blackpearl Resources visar fortsatt svaghet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 07 oktober 2011
Skriven av Svempa

Årshögsta för Blackpearl-aktien är 56,75, liksom för många andra oljeaktier fick vi årets högsta kurs i början av februari. Sedan dess har det gått nedåt och aktien handlas i dag kring 24-25 kr.

I sammanhanget kan det vara lämpligt att påminna om att Blackpearl introducerades på svenska börsen i mitten av 2007, handlades initialt kring 33-34 kr men föll sedan kontinuerligt under de följande 18 månaderna ner till en lågpunkt runt 4-5 kr i samband med finanskrisen 2008.

Därefter påbörjades en riktig himmelsfärd, och den som köpte aktien på dess lågpunkt kunde räkna in en värdestegring på dryga 1000 % fram till kurstoppen i februari i år.

Vi tar nu en titt på ett kursdiagram (hämtat från Avanza) som visar kursrörelserna de senate månaderna.
blackpearl_3man

Aktien föll kraftigt i början av augusti i samband med den börskrasch som då inträffade, men vi ser att den redan före börskraschen hade fallit rejält från februaritoppen. Efter börskraschen återhämtade sig aktiekursen något, men den har sedan under de senaste två månaderna visat upp ett mycket svagt kursmönster.

Som synes hade en rätvinklig triangel bildats, en av de säkraste TA-indikationerna på ett förestående kursfall, och vi ser också att kursen ramlade ner en bra bit under baslinjen i triangeln den 22 september. Sedan följde en klassisk avstämning upp mot baslinjen samt därefter en fortsatt rörelse nedåt.

Triangelformationens potential är c:a 9 kr, dvs målkursen blir 20 kr. Om aktien lite oförmodat skulle snabbt vända uppåt och kursen stiga en bit över 29 kr kan man börja hoppas på en bättre framtid. Men för ögonblicket är rådet att stanna utanför och avvakta utvecklingen. Den som sitter fast i aktien och inte vill sälja på nuvarande kurs kan bereda sig på en ytterligare nedgång innan kursen förhoppningsvis går upp igen.

Man kan ju alltid liksom Lukas Lundin hoppas på ett uppköp...

Precis när detta skrivs ser jag en vändning uppåt för aktien, liksom för hela svenska börsen, uppenbarligen förorsakad av de bättre än förväntade jobbsiffrorna från USA. Vi får se om det bränslet räcker för att nullifiera nedgångsscenariet och föra aktien över de nämnda 29 kr.

Kritiskt läge för Africa Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 07 oktober 2011
Skriven av Svempa

Africa Oil är ytterligare ett av alla dessa Lundin-företag som letar efter olja eller utvinner mineraler. Bolaget har inte varit noterat på Stockholms-börsen så länge, bara sedan hösten 2010. Kursen har som högst varit uppe i drygt 15 kr, nu handlas aktien strax över 8 kr.

Vi tar en titt på ett kursdiagram för Africa Oil för de senaste fyra månaderna för att få en uppfattning om hur läget är (diagrammet hämtat från Avanza).
africaoil_4man

Direkt kan man se att aktien har ett stöd vid ungefär 8 kr, kursen har gått ner till denna nivå inte mindre än fyra gånger men har sedan återhämtat sig varje gång. Denna nivå utgör också baslinjen för en fallande rätvinklig triangel, som är en av de säkraste TA-mässiga formationerna som föregår en nedgång.

Potentialen i denna triangelformation är stor, en nedgång under 8 kr skulle i princip ge en målkurs på 4 kr. Detta låter ur fundamental synpunkt helt orimligt, men det är vad en teknisk analys indikerar.

Vi kan bortse från detta tills vidare, men inne i denna triangel kan vi även se en huvud-skuldra-formation som också rätt säkert förebådar en nedgång. Baslinjen i denna formation (markerad med en röd linje) är densamma som för den fallande rätvinkliga triangeln, dvs den ligger vid 8 kr.

För denna formation gäller att fallhöjden är "bara" c:a 1,70 kr, dvs en kortsiktig målkurs är 6,30 kr om kursen faller under 8 kr utan att omedelbart gå upp igen. Och detta kan alltså bara vara början till ett större fall.

Det är följaktligen av största vikt att kursen inte går ner under 8 kr, och om vi istället kan få en uppgång över 9 kr får vi ett helt annat och mer optimistiskt tekniskt scenarie.

Omsättningen i aktien är relativt låg, och därför är TA inte en lika säker metod att förutspå kursrörelser som för aktier med större omsättning. Men man bör ändå kunna konstatera att 8 kr är en viktig stödnivå, och att ett brott nedåt från denna nivå kan ge upphov till en mycket negativ kursutveckling.

Det ser också ut att dröja lång tid innan vi kan få några resultat från den pågående prospekteringen i östra Afrika. Därför kan vi sannolikt inte hoppas på några starka fundamentala signaler som kan ge stöd åt aktiekursen under den närmaste tiden.

Rådet blir att avvakta utvecklingen, aktien kan inte anses köpvärd ur ett TA-perspektiv just nu. Stiger kursen en bit över 9 kr inom den närmaste tiden kan vi dock få en teknisk köpsignal som kan motivera ett köp av aktien. Det får vi i så fall återkomma till.

Energiminnesfonden.se dubblar i Alliance Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 06 oktober 2011
Skriven av Svempa

Kursen i Alliance Oil har varit uppe i 125,50 kr som högst under 2011, och höll sig på anständiga nivåer juli månad ut. Sedan kom dock ett megaras, till stor del givetvis orsakat av den allmänna börskraschen i början av augusti. Men som synes av nedanstående ettårsdiagram (diagrammet hämtat från Avanza) var sannolikheten för en relativt kraftig nedgång rätt stor även utan någon börskrasch.
alliance_1ar

I diagrammet är baslinjen för en relativt tydlig huvud-skuldra-formation inritad. Baslinjen lutar något nedåt, vilket ökar sannolikheten för att formationens nedgångspotential skall infrias, och avståndet mellan baslinje och topp ger oss en trolig nedgång på cirka 23 kr. Visserligen bekräftar inte volymerna formationen fullt ut, men vi ser ändå en mycket lägre volym i den tredje toppen vilket är en viktig faktor.

Vi ser också att nedgången hade börjat innan den stora börskraschen kom, den inträffade ju ungefär en vecka in i augusti. Utan börskrasch hade säkert inte nedgången blivit så plötslig, men potentialen fanns där alltså och kursen hamnade mycket riktigt ungefär där vi kunde förvänta oss, dvs c:a 23 kr under baslinjen.

Därefter har aktiekursen wobblat en hel del, efter ett lättnadsrally fick vi återigen en nedgång och efter den uppgång som de goda nyheterna den 14 september från bolaget medförde har kursen återigen gått ner.

Nu tar vi en titt på ett tremånadersdiagram (även detta diagram hämtat från Avanza).
alliance_3man

Det ser ju inte alls vackert ut. En nedåtgående rätvinklig triangel är en klassisk TA-formation som nästan osvikligt förebådar en nedgång. Vi ser dessutom att inne i denna triangel har bildats en liten huvud-skuldra-formation, återigen med en nedåtsluttande baslinje. Den antyder en nedgång på c:a 9 kr, som i så fall skulle föra oss under den rätvinkliga triangelns bottenlinje. Och det skulle indikera ett ytterligare kursfall på kanske 10 kr.

Men volymerna bekräftar inte huvud-skuldra-formationen, och under gårdagens handel visade det sig att stödet vid c:a 72 kr höll än en gång och vi fick en liten uppgång. Dagens handel bekräftar uppgången, i varje fall än så länge, och det krävs nu bara några få kronors ytterligare kursuppgång för att vi ska bryta igenom den fallande rätvinkliga triangeln på uppsidan. Det skulle i så fall signalera vidare uppgång, och invalidera det nedgångsscenarie som jag beskrivit ovan.

Ska man då köpa en aktie vars kursdiagram ser ut på detta sätt? Energiminnesfonden.se dubblade i går sitt innehav i Alliance Oil på kurs 71,15 kr vilket hittills ser ut som en bra affär. I morgon fredag kommer en produktionsuppdatering från bolaget, och vi hoppas att den ska ge marknaden en positiv impuls och ge en kursuppgång som kan utlösa en teknisk köpsignal.

Om det motsatta skulle inträffa, dvs att marknadens förväntningar blir allvarligt svikna, så kan det däremot bli en mindre kurskatastrof. Men bolaget ser fundamentalt mycket starkt ut, och visserligen var Placera.nu lite tidigt ut när man den 9 juni utnämnde bolaget till "Den billigaste oljeaktien". Då var kursen 108 kr. Och även jag var lite för optimistisk när jag den 18 september fann aktien köpvärd mellan 80 och 85 kr.

Men nu ska vi hoppas på att de starka fundamenta som bolaget har, och som fått även andra än Placera.nu att ge köprekommendationer med målkurser ända upp mot 170 kr, ska innebära att det nyss gjorda köpet ska visa sig vara lyckosamt.

Anm. Alliance Oil är nu det tredje största börsnoterade innehavet i Energiminnesfonden.se:s portfölj, efter DNO International och Lundin Petroleum.

Edit 7/10: Korrigerade felaktig inköpskurs.

Edit 10/10: Placera.nu kom den 7/10 med en ny analys med titeln "Oljebolagen fortsatt köpvärda" där man på rent fundamentala grunder rekommenderar köp av Alliance Oil vid kurs 78,60 kr. Aktien stängde i dag på kurs 82,40 kr.