Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Olja

Statoil rapporterar i morgon

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 26 oktober 2011
Skriven av Svempa

Först en liten tillbakablick. Jag har flera gånger tidigare skrivit om Statoil, senast den 21 oktober, det är ett mycket intressant företag och inte bara Nordens största företag utan också ett stort olje- och gasbolag med internationella mått mätt.

Med hjälp av TA kunde jag ge prognosen att aktiekursen skulle upp till 140 NOK, den utlösande faktorn var en köpsignal då kursen passerade 130 NOK. Dessutom har jag nämnt att 144 NOK är ett relativt svårt motstånd att besegra.

För att illustrera detta resonemang återger jag nedan ett kursdiagram för den senaste veckan (onsdagens handel är alltså inte inkluderad, diagrammet är hämtat från Avanza).

STL_1v

Här ser vi att veckan varit mycket positiv, och att aktiekursen nådde den tekniska målkursen 140 NOK redan i fredags (kursen var uppe tillfälligt på den nivån redan den 18/19 oktober). Ett försök att passera motståndet vid 144 NOK gjordes också, men som nästan alltid är fallet första gången misslyckades det och kursen föll tillbaka. I dag onsdag stängde Statoil på 141,70 NOK.

Nu är det alltså kvartalsrapport i morgon, och det innebär att vi kan skrota alla tidigare tekniska resonemang eftersom nya fundamenta av en större dignitet kommer att avslöjas i denna rapport. Frågan är då närmast om rapporten kommer att medföra en positiv eller negativ marknadsreaktion.

Enligt Danske Bank kommer rapporten för tredje kvartalet att ge starka positiva signaler till marknaden.

En enligt mitt tycke både välskriven och vederhäftig amerikansk analys av bolaget (dock uppenbarligen gjord av en icke proffsanalytiker) ger också mycket positiva vibrationer. Läs den!

Min egen åsikt är att Statoil är ett gravt undervärderat bolag, och att aktien har en mycket stor uppsida. Men som alltid kan det ta tid innan marknaden upptäcker detta. Låt oss hoppas att rapporten för det tredje kvartalet ger en impuls i rätt riktning!

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i Statoil.

Dagens handel i DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 25 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det är verkligen inte seriöst att försöka göra en teknisk analys av en enda dags handel, vad det än må vara för finansiellt instrument det handlar om. Men jag faller för frestelsen, och återger nedan ett dagsdiagram för kursutvecklingen i DNO International (hämtat från Avanza).
DNO_111024

Först vill jag påminna om att vi sedan tidigare hade ett första tekniskt kursmål för DNO på 6,75 NOK.

Man kunde tro att köparna och säljarna av DNO-aktien ville ge oss en lektion i teknisk analys. Vi ser en perfekt stigande rätvinklig triangel, markerad med röda linjer, där köparna efter hand får övertaget. Efter flera attacker mot 6,75 NOK knäcks till slut denna barriär, och aktiekursen stänger på 6,85 NOK.

Potentialen i triangeln - om man nu över huvud taget kan tala om teknisk potential i ett dagsdiagram - ligger på c:a 0,15 NOK, dvs målkursen är 6,90 NOK. Där är vi nästan redan.

Det skulle inte alls förvåna om aktiekursen backade något under morgondagen och föll tillbaka mot 6,75 NOK. Dessutom är motståndet vid 7 NOK relativt kraftigt, vilket vi har avhandlat tidigare.

Självklart ska aktiekursen högre på sikt, här finns starka fundamenta i grunden. Men att passera 7 NOK kan ta lite tid.

Maktkamp i DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 22 oktober 2011
Skriven av Svempa

Om drygt en vecka, den 1 november, är det dags för extra bolagsstämma i DNO International. Den handlar i huvudsak om ett enda beslut, och det är godkännande eller avslag vad gäller den föreslagna fusionen mellan DNO och storägaren RAK:s dotterbolag RAK MENA.

RAK sitter på 30% av aktierna, och har därför en väldigt bra position för att driva igenom ett JA till fusionen. Främste motståndare är förre styrelseordföranden i DNO Berge Gert Larsen, som blev utkastad ur styrelsen under kuppartade former vid årsstämman tidigare i år.

Det finns en officiell presentation på webben av den förelagna fusionen och även ett utförligt prospekt.

Då börjar vi med att se på en aktuell lista över de 20 största aktieägarna. Listan publiceras regelbundet på DNO:s hemsida.

22.10.2011
Holding    Percentage    Name    Account type    Citizenship
284,957,075 30.00   RAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED                ARE
25,500,000    2.68   DNO INTERNATIONAL AS                                 NOR
25,297,058    2.66   INCREASED OIL RECOVE                                 NOR
24,860,304    2.62   JPMORGAN CHASE BANK NORDEA TREATY ACCOUN NOM   GBR
20,251,072    2.13   CLEARSTREAM BANKING    NOM                              LUX
18,151,100    1.91   J.P. MORGAN BANK LUX S/A LUXEMBOURG MUTUA NOM   LUX
16,321,081    1.72   NORDNET BANK AB    NOM                              SWE
12,443,940    1.31   AVANZA BANK AB MEGLERKONTO    MEG                SWE
11,162,000    1.18   MONKS INVESTMENT TRU c/o BANK OF NEW YORK   GBR
9,620,980      1.01   MORGAN STANLEY & CO S/A MSIL IPB CLIENT   NOM   GBR
7,995,796      0.84   DNB NOR NORGE SELEKT VPF                    NOR
7,145,042      0.75   NORDEA BANK DENMARK S/A NORDEA (DK) CCA   NOM   DNK
7,081,128      0.75   DANSKE BANK A/S 3887 OPERATIONS SEC.   NOM   DNK
6,021,494      0.63   STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS F   NOM   USA
5,500,000      0.58   LARSEN OIL & GAS AS                                  NOR
5,343,030      0.56   PETROLIA INVEST AS                                  NOR

4,604,088      0.48   BANK OF NEW YORK MEL S/A MELLON NOMINEE 1NOM   USA
4,174,275      0.44   KLP AKSJE NORGE INDE                                  NOR
4,080,364      0.43   GOLDMAN SACHS INT. - SECURITY CLIENT SEGR   NOM   GBR
3,709,673      0.39   BLKRCK GLBL EMG MKTS c/o BROWN BROTHERS H   USA
504,219,500 53.07

De poster som det är känt att BGL kontrollerar är markerade med röd färg. Sammanlagt är det 3,8% av rösterna. Men ryktesvis har BGL kontroll över c:a 5% av rösterna, direkt och indirekt. För att stoppa fusionen krävs dock mycket mer, troligen ända upp till 20% av alla röster.

Fusionen måste godkännas med minst 2/3 majoritet av alla på bolagsstämman representerade röster, med drygt 30% av det totala antalet röstberättigade aktier ("treasury shares" har ingen rösträtt) i RAK:s händer så krävs det alltså något mer än 15% av alla röster för att nå en tredjedel av alla vid stämman närvarande röstberättigade aktier. Och även RAK kan ha allierade aktieägare med avsevärda innehav.

Intressant nog har Petrolia Invests innehav ökat med ungefär 1,3 miljoner aktier sedan föregående publicering, det sammanfaller med att ABG Sundal Collier har köpt åtskilliga miljoner aktier i marknaden nyligen. Om det finns ett samband, vilket jag själv anser som uppenbart, kommer det att märkas under de följande dagarna, listan publiceras nämligen med c:a fyra börsdagars fördröjning.

BGL har inlett en kampanj för att få med sig så många aktieägare i DNO International som möjligt. Detta sker både genom Petrolia och på annat sätt.

Det har utbrutit ett fullmaktskrig mellan de två sidorna,  DNO:s VD Helge Eide raggar röster för JA-sidan genom ett brev till aktieägarna och motståndarna rekryterar NEJ-röster via Facebook och DNO-initiativet samt en egen presentation på nätet.

För en svensk aktieägare är det besvärligt att delta i striden, för att rösta måste först aktierna överföras till ett norskt VPS-konto och även om jag inte kontrollerat detta med vare sig Avanza eller Nordnet så verkar det svårt att genomföra i en handvändning.

Fullmakterna ska vara inne senast den 28 oktober, så den som ändå vill försöka har hela nästa vecka på sig. För egen del avstår jag från att välja sida.

Mitt tips är att fusionen går igenom på stämman utan större problem. Om en dryg vecka vet vi svaret.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se har DNO International som sitt största aktieinnehav.

En kommentar till oljepriset (Brent) på kort sikt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 21 oktober 2011
Skriven av Svempa

För nästan exakt en månad sedan skrev jag om oljepriset och ingenting har egentligen förändrats sedan dess.

Men den trend som jag då tyckte mig se har ytterligare förstärkts, därför tar vi en ny titt på oljepriset (Brent) under de senaste två åren. Diagrammet är hämtat från Moneyweek.
brent_2ar

Vi ser nu en än mer utpräglad fallande trendkanal, och ingenting tyder i dagsläget på någon förändring.

Som jag tidigare framhållit ser oljepriset (Brent) ut att vara på väg mot 90 USD/fat på lite sikt. Det faktum att konflikten i Libyen nu är över förstärker denna bild. Efterfrågan på den typ av olja som Libyen kan producera är stor, och de nya makthavarna kommer förvisso att göra allt för att få igång oljeproduktionen igen. Detta kommer att ge ett ökat utbud på oljemarknaden.

Om man extrapolerar den nuvarande trendkanalen ser man att det borde krävas c:a 5 månader att nå 90 USD/fat. Det är en rätt lång tid, så  givetvis kan någon fundamentalt viktig händelse bromsa upp prisfallet tidigare.

Det som möjligen kan förhindra att oljepriset faller ända ner till 90 USD/fat är att efterfrågan på olja tenderar att öka säsongsmässigt under både fjärde kvartalet och under det första kvartalet. Därför är det tänkbart att oljepriset finner en botten tidigare, t ex vid eller strax under den psykologiskt viktiga nivån 100 USD/fat.

Men som det ser ut nu är vi på väg mot 90 USD/fat, vid 88-90 USD/fat finns ett starkt stöd.

De flesta oljebolag är mycket lönsamma även vid ett oljepris på 90 USD/fat, och givetvis kommer oljepriset att gå upp igen. Men så länge oljepriset sjunker bör vi förvänta oss en viss press på aktiekurserna i t ex Statoil, Lundin Petroleum och Alliance Oil. Mer spekulativa oljebolag som Thetys, PA Resources, DNO m fl kommer inte att påverkas lika mycket.

Aktier i bolag utanför energisektorn, framför allt konjunkturkänsliga bolag, bör i gengäld finna ett visst stöd i sjunkande oljepris.

Statoil snubblade på mållinjen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 21 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det är bara en knapp vecka sedan jag senast skrev om Statoil, och jag upprepade då målkursen 140 NOK som jag haft under någon tid. Denna kurs uppnåddes redan mot slutet av tisdagens handel, se nedanstående diagram (hämtat från Avanza).
statoil_1v

Även under onsdagen handlades Statoil kring 140 kr, men bara en kort stund på morgonen. Därefter föll kursen brant av okända orsaker, speciellt märkligt eftersom aktien gick väldigt bra i USA under tisdagskvällen. Omsättningen var där tre gånger så hög som normalt och slutkursen hamnade en bit över 141 NOK.

Visserligen saknas i sort sett tekniskt motstånd vid 140 kr, men erfarenheten visar att när en aktie uppnår den tekniska målkursen är det ofta bäst att sälja då man vanligen får en rekyl nedåt - kanske just därför att många är medvetna om denna målkurs och tänker på samma sätt.

Så var det även denna gång. Den framtida utvecklingen kommer att präglas av att positiva uppgifter om det nya storfyndet Avaldsnes / Aldous ger stöd åt kursen, medan ett sjunkande oljepris ger press nedåt.

På längre sikt än några månader kommer kursen garanterat att stiga igen, men den närmaste tiden är oviss. Men om marknaden tar till sig de goda nyheterna i första hand utesluter jag inte att kursen snabbt hamnar kring 140 NOK igen, gärna lite högre.

Edit 22/10: Redan under fredagens sista handelstimma nådde Statoil både upp till 140 NOK och lite förbi, slutkursen blev 141:30 NOK. Nästa vecka blir därmed lite extra intressant.

Statoil - favorit i repris

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 16 oktober 2011
Skriven av Svempa

Senast skrev jag om Statoil för precis två veckor sedan. Under dessa två veckor har aktien utvecklat sig väl, och visat att den tolkning av handelsmönstret jag kom fram till den 1 oktober var helt korrekt.

Det har tillkommit ny intressant kursdata under de senaste två veckorna, och därför återger jag här nedan återigen ett tremånadersdiagram för aktien (hämtat från Avanza).
statoil_3man

Som synes har det gått fort uppåt, fortare än jag trodde för två veckor sedan, och genombrottet av kurskanalens övre gränslinje vid 130 NOK kom nästan direkt, det tog bara en dryg vecka innan kursen stängde på 133 NOK. I fredags stängde Statoil på 137,80 NOK, i morgon måndag kan det komma en liten rekyl nedåt men jag förväntar mig en snar vidare uppgång mot det kursmål på 140 NOK jag kom fram till senast.

Jag har också ritat in en stigande trendlinje, och med ett välvilligt öga kan man tillsammans med den röda linjen vid 130 NOK se en rätvinklig stigande triangel. Tolkningen är dock rätt tvivelaktig då det bara finns två stödjepunkter för den stigande trendlinjen. Men om man ändå vill få fram ett kursmål utifrån denna triangelformation hamnar man på c:a 145 kr.

För att få lite mer perspektiv tar vi också fram ett sjumånadersdiagram (även det hämtat från Avanza).
statoil_7man

I detta diagram har jag markerat tre viktiga nivåer med gröna linjer, dels ser vi 144 och 153 NOK som jag nämnde förra gången jag skrev om aktien, men vi kan även notera en intressant nivå vid 135 NOK. Här har vi numera ett stöd för aktiekursen, passerar man ett motstånd omvandlas det till ett stöd, och får vi en rekyl nedåt så bör kursen vända upp igen senast vid denna nivå.

Kring 140 NOK finns det nästan inget eller ett mycket svagt motstånd, så jag räknar med att aktiekursen passerar den nivån utan någon större tvekan. Vid 144 NOK möter dock ett starkt motstånd, och där kan vi förvänta oss en reaktion nedåt.

Då fundamenta för bolaget inte alls återspeglas i aktiekursen ser jag därefter en fortsatt uppgång mot i första hand 153 NOK, där det också finns ett visst motstånd, och senare mot årets toppkurs på 162 NOK.

För att ytterligare illustrera betydelsen av motståndet vid 144-147 NOK visar jag även ett treårsdiagram för Statoil-aktien med denna nivå markerad (diagrammet hämtat från Avanza).
statoil_3ar

Oljepriset har visat förnyad styrka, i takt med att konjunkturpessimismen avtagit, och håller sig oljepriset (Brent) över 100 USD/fat tror jag på en relativt snabb färd uppåt för Statoils aktiekurs. Redan under november kan kursen nå 144 NOK, utvecklingen därefter är mer osäker.

Olja kommer vi att behöva även i framtiden, även om konjunkturen får en svacka kommer med all sannolikhet behovet av olja under 2012 att överstiga den genomsnittliga förbrukningen i år med c:a 1 milj fat/dag. Och Statoil är väldigt väl positionerade för att möta denna efterfrågan.

Anm. Energiminnesfonden.se äger just nu inga aktier i Statoil, men skribenten har ett stort eget innehav. Ett visst inslag av optimism i den tekniska anlysen kan därför inte uteslutas.

Faran över för Africa Oil?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 15 oktober 2011
Skriven av Svempa

För en vecka sedan skrev jag att Africa Oil befann sig i ett kritiskt läge, men den gångna veckan har varit mycket positiv och jag anser att vi kan nu blåsa faran över. I går fredag stängde aktien en bra bit över 9 kr, vilket jag tidigare angivit som en kritisk nivå, dessutom med högre omsättning än på länge.

Jag brukar inte intressera mig för perioder så korta som en vecka, men återger ändå veckodiagrammet för Africa Oil här nedan (diagrammet hämtat från Avanza.
africaoil_1vecka

Speciellt intressant är att torsdagen visade sig bli en "reversal day", dvs kursen sjönk först under onsdagens stängningskurs men återhämtade sig mot slutet av dagen och stängde en bra bit över densamma. Det utgör ingen direkt köpsignal, men är ett gott tecken, liksom den förhållandevis höga volymen under fredagen.

Nu vill jag återkomma till aktiens fyramånadersdiagram (diagrammet som vanligt hämtat från Avanza), här ser vi effekten av de kursrörelser som inträffade förra veckan.
africaoil_4man2

Tre viktiga nivåer för aktiekursen är markerade med gröna linjer, de befinner sig strax under 8 kr samt vid 9 och 10 kr. Man ser förvånande ofta att nivåer på jämna krontal för aktier som kostar under 10-20 kr är de viktigaste, vid högre aktiekurser kan samma sak sägas om jämna tiotals kronor.

I och med stängningen över 9 kr är den fallande trenden bruten och risken för ett fall under 8 kr är därmed så gott som eliminerad. Nu är istället 9 kr en stödnivå för kursen, och nästa större motstånd finns vid 10 kr.

En riktigt fin stigande trend har bildats sedan början av oktober, den är markerad med en röd linje, och den optimistiske kan skönja en mycket liten stigande rätvinklig triangel där baslinjen redan är passerad. Den har dock inte större potential än c:a 75 öre, räknat från ungefär 8,90 kr, och där är vi ju nästan redan i och med att kursen stängde på 9,45 kr i fredagens handel.

En naturlig utveckling skulle vara att kursen på måndag faller tillbaka något, kanske hela vägen mot stödet vid 9 kr, men sedan vänder uppåt igen. Någon klar målkurs kan man dock inte få fram i dagens läge med hjälp av diagrammet.

Årshögsta ligger vid 15,50 kr, och dit är det naturligtvis långt. I första hand siktar vi på 10 kr, men har aktien kraft nog att bryta motståndet på denna nivå med viss marginal utlöses en teknisk köpsignal med målkurs 12 kr. Motståndet vid 10 kr kan dock förväntas bli relativt starkt, och sedan finns också ett mindre motstånd vid 11 kr.

Och visst ser det MYCKET bättre ut än för en vecka sedan!

I mars i år gjorde Placera.nu en fundamental analys av bolaget, och ansåg då aktien köpvärd vid kurs 12,25 kr. Den som vill veta mera om vad Africa Oil sysslar med kan med fördel läsa denna analys, även om den är mer än sex månader gammal.