Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Har oljepriset brutit den fallande trenden?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad tisdag, 06 december 2011 Skriven av Svempa

Så sent som den 20 oktober skrev jag om oljepriset (Brent) och kunde då konstatera att den fallande trenden var intakt, och att priset var på väg mot det tidigare angivna målet 90 USD/fat.

Men nu ser det lite annorlunda ut. Låt oss därför ta en ny titt på oljeprisets utveckling. Diagrammet är hämtat från Moneyweek.

brent_1ar

Vi ser att oljepriset vände uppåt redan från c:a 107 USD/fat i början av november och nådde så högt som 115 USD/fat. Sedan föll det tillbaka men nedgången stoppade åter vid 107 USD/fat, och oljepriset ligger nu kring 110 USD/fat.

Först ska nämnas att vi därigenom har ramlat tillbaka inom den fallande trenden (markerad med röda linjer), men det krävs nu endast en liten uppgång för att bryta dess övre begränsningslinje.

Även om så inte sker de närmaste dagarna tyder ändå den senste tidens utveckling på att oljepriset någon tid framåt kommer att handlas inom intervallet 107 - 115 USD/fat (markerat med gröna linjer).

Det geopolitiska läget är dessutom osäkert, och skulle någonting drastiskt inträffa, som t ex verkställelse av USA:s och EU:s hot att strypa inköpen av iransk olja, kan oljepriset mycket väl hamna 20 - 30 USD/fat högre än i dag.

Å andra sidan kan tecknen som tyder på en begynnande recession i Europa bli starkare, och det kan trycka ner oljepriset en hel del, kanske så mycket som 10 - 15 USD.

Men "allting annat lika" gäller alltså handelsintervallet 107 - 115 USD/fat. Och det är priser som både oljeproducenterna och oljekonsumenterna kan vara rätt nöjda med.

Träffar: 3936