Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Alliance Oil ger köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad söndag, 13 november 2011 Skriven av Svempa

När jag tidigare skrivit om Alliance Oil har det inte varit utifrån ett tekniskt perspektiv, det har helt enkelt saknats en intressant teknisk formation att hänga upp ett sådant resonemang på. Men nu är det annorlunda, och här nedan ser vi ett tremånadersdiagram för bolagets aktiekurs (hämtat från Avanza).
alliance_3man2

Som synes har aktiekursen varit nere kring 70-72 kr och sedan vänt uppåt hela tre gånger under dessa tre månader. I början av oktober såg det särskilt illavarslande ut då fallet ner till 70 kr (som är årslägsta för aktien) föregicks av en huvud-skuldra-formation (nacklinjen markerad med en sluttande röd linje). Lyckligtvis var detta en falsk teknisk signal, vilket man kunde se när man gjorde en volymanalys, och därefter har aktiekursen utvecklats på ett bra sätt.

Redan någon vecka senare bröt kursen igenom den nedåtlutande trenden (markerad med en svart linje) och nådde 89 kr, varefter den vände kraftigt nedåt i samband med att oron för det grekiska skuldberget ökade på grund av förslaget om en folkomröstning. Nedgången stoppade dock precis på den nedåtgående trendlinjen och kan alltså betraktas som en avstämning av trenden.

Den följande uppgången har på knappt två veckor tagit oss till dagens kurs, som är 90,50 kr.

Vi hade sedan tidigare en väldefinierad botten vid c:a 72 kr (markerad med en röd linje), och i och med den senaste månadens kursutveckling kan vi också definiera en övre gräns för ett handelsintervall ("rektangelformation") som ligger på 89 kr. Då kursen i och med fredagens uppgång har brutit igenom denna övre gräns har vi erhållit en köpsignal med en potential på hela 17 kr, målkursen blir alltså 106 kr.

Ett alternativt betraktelsesätt får man genom att använda den stigande trenden (markerad med en svart linje) som tillsammans med handelsintervallets övre gräns bildar en stigande rätvinklig triangel. Denna formation har precis samma potential som rektangelformationen, dvs 17 kr, och ger alltså samma målkurs.

För att se om det finns några tekniska motstånd på vägen uppåt tar vi en titt på ett tolvmånadersdiagram (hämtat från Avanza).
alliance_12man

Vi kan notera ett relativt svagt motstånd vid c:a 99 kr (markerat med en grön linje) som kan ge en liten paus i uppgången. Nästa motstånd finns först vid 105 - 106 kr, så vägen verkar relativt fri fram till vår målkurs 106 kr.

På fundamentala grunder är det flera som rekommenderar Alliance Oil, till exempel har Öhman Pareto riktkursen 159 kr.

Anm. Såväl Energiminnesfonden.se som skribenten äger aktier i Alliance Oil.

Träffar: 3336