Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

DNO International - vadan och varthän?

Användarbetyg: 3 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad lördag, 12 november 2011 Skriven av Svempa

Först några ord om teknisk analys (TA) i största allmänhet. En invändning man ofta hör är att den tekniske analytikern inte kan skåda in i framtiden mer än någon annan, och att det borde vara omöjligt att förutse den framtida kursutvecklingen genom att se på historiska data.

Visst kan man med visst fog hävda detta, men då skjuter man lite över målet. TA är inte ett sätt att skåda in i framtiden, och ingen teknisk analytiker vill påstå att en prognos för den framtida kursutvecklingen baserad på TA är ofelbar. Vad man däremot kan göra genom TA är att pejla det psykologiska klimatet kring en viss aktie eller index. Man kan alltså basera en prognos på marknadens förväntningar, sådana de avspeglar sig i kursdiagrammet.

Låt oss ta ett enkelt exempel, baserat på DNO:s kursdiagram för de senaste fem månaderna (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan visar som vanligt aktiens kursutveckling medan den grå kurvan visar Oslobörsens index OSEBX).
DNO_5man2

Här ser vi en stigande kurskurva från lågpunkten 4 NOK som gradvis närmar sig ett "tak" vid 6 NOK (markerat med en svart linje) och som slutligen bryter igenom denna nivå för att fortsätta uppåt. Den röda stigande trendlinjen bildar tillsammans med den horisontella linjen vid 6 NOK en stigande rätvinklig triangel med ett genombrott av den övre begränsningslinjen, vilket är en av de säkrare indikationerna på en fortsatt kursuppgång.

Vad kurvan säger oss är att köptrycket i aktien efter hand besegrar säljtrycket, trenden visar att bottnarna blir allt högre vilket säger oss att allt fler köper aktien på svaghet och allt färre säljer den på styrka. Efter ett antal försök att tränga igenom "taket" så lyckas det till sist, och då kan man utifrån formationen ge en kursprognos.

Som tidigare diskuterats kan man använda triangelns höjd vid basen (dvs den kortaste katetern) som är 2 NOK för att ge en prognos om hur högt aktiekursen kommer att lyfta över "taket" , i detta fall blev alltså målkursen 8 NOK. En kurs som vi nu också har uppnått.

Men detta innebär inte att man med TA i förväg kan veta att vissa rent fundamentala händelser kommer att inträffa, exempelvis att DNO ska lägga ett bud på 54 milj egna aktier med kurs 7,50 NOK eller att Exxon kommer att skriva kontrakt för att leta efter olja i Iraks kurdiska provinser.

Vad man däremot kan se med TA är att marknaden har förväntningar om att NÅGOT ska hända, osäkert vad, som kommer att innebära att aktiekursen trycks uppåt. Dessa förväntningar kan givetvis svikas, t ex genom att bolaget kommer med en riktigt dålig rapport som inte alls lever upp till vad marknaden hade trott, och då kan det positiva tekniska scenariet med ens försvinna. Eller så kan någon makroekonomisk faktor medföra ett så stort säljtryck att den aktuella trendlinjen bryts på nedsidan, vilket givetvis i så fall indikerar en sämre kursutveckling under den närmaste framtiden.

Men nu vet vi att TA visade rätt, aktiekursen har uppfyllt den potential som den tekniska formationen hade och aktien stängde i fredags på 8,08 NOK. Då frågar vi oss förstås vad som kommer att hända därefter?

Vid närmare studium av diagrammet ovan ser vi att en röd horisontell linje finns inritad på nivån 7 NOK. Den senaste tidens kursutveckling innebär att vi nu kan se denna linje som ett nytt "tak", dvs vi har tillsammans med den stigande trendlinjen fått en större rätvinklig triangel där fredagens stora kursuppgång innebär att även detta "tak" är genombrutet.

Med samma resonemang som tidigare kan vi alltså ge en ny målkurs genom att addera 3 NOK till "taknivåns" 7 NOK och vi får då 10 NOK. Givetvis kommer inte kursen att gå spikrakt dit, men en ytterligare styrka i formationen är att vi nu har ett starkt stöd vid 7 NOK, och kursen kan rekylera ända ner dit utan att invalidera det förda tekniska resonemanget.

Vi tar då ett steg tillbaka för att få bättre perspektiv och jag återger nedan ett tiomånadersdiagram för aktien (hämtat från Avanza).
DNO_10man

Samma trendlinje och samma nivåer vid 6 och 7 NOK finns inritade, men även en grön linje som markerar nivån 9 NOK. Här finns ett inte alltför stort tekniskt motstånd som kan ta lite tid att besegra på vägen mot 10 NOK.

Vi kan också notera att en placering i DNO International har hittills under 2011 haft exakt samma utveckling som indexet OSEBX, tack vare fredagens stora kursuppgång.

Sedan ser vi på ett femårsdiagram för DNO International (även detta diagram hämtat från Avanza).
DNO_5ar2

Här är en sjunkande trendlinje inritad i svart, det är först när kursen stiger ovanför denna som det verkligen börjar se bra ut. Detta inträffar ungefär vid 10 NOK, och vi ser även att denna nivå är viktig historiskt sett (grön linje) då kursen vänt upp eller ner från denna nivå ett antal gånger. Vi har alltså här ett rätt starkt motstånd, som kan förväntas medföra en rekyl nedåt om/när kursen första gången når denna nivå.

Även vid 8 NOK (grön linje) finns ett visst tekniskt motstånd. Stängningskursen 8,08 NOK innebär inte nödvändigtvis att detta motstånd är besegrat, om så är fallet får den fortsatta kursutvecklingen under nästa vecka visa. Sjunker kursen under 8 NOK i veckans början kan vi förvänta oss att det minst tar någon eller några veckor innan kursen definitivt parkerar sig över denna nivå. Men som redan påpekats finns det utrymme för en rätt rejäl rekyl nedåt (vilket inte skulle vara oväntat efter en så kraftig kursuppgång som under fredagen) utan att vårt positiva scenarie bortfaller.

Då bolagets fundamenta är oerhört starka räknar jag med en fortsatt långsiktig positiv kursutveckling även efter det att vi nått 10 NOK. Det kan dock ta relativt lång tid att besegra detta hinder för fortsatt kursuppgång, men när det har skett bör vägen ligga fri mot 12 NOK.

Och på sikt kan vi givetvis hoppas på avsevärt högre kurser.

Anm. DNO International är Energiminnesfonden.se:s största börsnoterade aktieinnehav, och även skribenten äger aktier i bolaget.

Träffar: 4510