Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

En kommentar till oljepriset (Brent) på kort sikt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad fredag, 21 oktober 2011 Skriven av Svempa

För nästan exakt en månad sedan skrev jag om oljepriset och ingenting har egentligen förändrats sedan dess.

Men den trend som jag då tyckte mig se har ytterligare förstärkts, därför tar vi en ny titt på oljepriset (Brent) under de senaste två åren. Diagrammet är hämtat från Moneyweek.
brent_2ar

Vi ser nu en än mer utpräglad fallande trendkanal, och ingenting tyder i dagsläget på någon förändring.

Som jag tidigare framhållit ser oljepriset (Brent) ut att vara på väg mot 90 USD/fat på lite sikt. Det faktum att konflikten i Libyen nu är över förstärker denna bild. Efterfrågan på den typ av olja som Libyen kan producera är stor, och de nya makthavarna kommer förvisso att göra allt för att få igång oljeproduktionen igen. Detta kommer att ge ett ökat utbud på oljemarknaden.

Om man extrapolerar den nuvarande trendkanalen ser man att det borde krävas c:a 5 månader att nå 90 USD/fat. Det är en rätt lång tid, så  givetvis kan någon fundamentalt viktig händelse bromsa upp prisfallet tidigare.

Det som möjligen kan förhindra att oljepriset faller ända ner till 90 USD/fat är att efterfrågan på olja tenderar att öka säsongsmässigt under både fjärde kvartalet och under det första kvartalet. Därför är det tänkbart att oljepriset finner en botten tidigare, t ex vid eller strax under den psykologiskt viktiga nivån 100 USD/fat.

Men som det ser ut nu är vi på väg mot 90 USD/fat, vid 88-90 USD/fat finns ett starkt stöd.

De flesta oljebolag är mycket lönsamma även vid ett oljepris på 90 USD/fat, och givetvis kommer oljepriset att gå upp igen. Men så länge oljepriset sjunker bör vi förvänta oss en viss press på aktiekurserna i t ex Statoil, Lundin Petroleum och Alliance Oil. Mer spekulativa oljebolag som Thetys, PA Resources, DNO m fl kommer inte att påverkas lika mycket.

Aktier i bolag utanför energisektorn, framför allt konjunkturkänsliga bolag, bör i gengäld finna ett visst stöd i sjunkande oljepris.

Träffar: 3769