DNO ger ny köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad torsdag, 13 oktober 2011 Skriven av Svempa

DNO stängde på 6,15 NOK vilket är mer än 2% över motståndet vid 6 NOK. Som jag tidigare har skrivit innebär detta i första hand en köpsignal med målkurs 6,75 NOK.

Men det finns också ett ännu mer positivt TA-scenarie som kan vara värt att beakta. Nedan återges kursdiagrammet för de tre senaste månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).

DNO_3man2

Den tidigare diskuterade rektangelformationen är inritad med röda linjer, det är den som ger köpsignal till 6,75 NOK vid genombrott av den övre begränsningslinjen. Detta genombrott har nu skett, och det finns utrymme för en liten rekyl eventuellt med en avstämning nedåt mot rektangelformationens övre gränslinje.

Men i kraft av den tid som förflutit sedan förra analysen kan man nu tolka diagrammet på ett nytt sätt. En stigande trendlinje är angiven, och tillsammans med den horisontella linjen vid 6 NOK bildas en rätvinklig stigande triangel. Detta är en av de säkraste formationerna inom TA som förebådar en kursuppgång.

Triangelformationen har en potential på 2 NOK, dvs det är möjligt att ge ett kursmål på 8 NOK utifrån den. Detta har också stöd i bolagets fundamenta, som motiverar ännu högre kurser.

Vi tar också en titt på ett kursdiagram för de senaste fem månaderna för att få lite bättre överblick (även detta diagram hämtat från Avanza).
DNO_5man

Här ser man att 7 NOK är en viktig nivå för aktien, vid en fortsatt uppgång kan man förvänta sig ett relativt starkt motstånd vid denna nivå.

Som vid all TA gäller att ett tekniskt scenarie bara gäller fram till dess att nya fundamentala fakta kommer i dagen. Vad gäller DNO finns det dock gott hopp om att ett förtydligande av bolagets fundamentala läge kommer att förstärka aktiens positiva utsikter.

Det är också värt att påpeka att om kursen stänger under 6 NOK under den närmaste framtiden så faller alla tekniska köpsignaler bort och vi tvingas börja om från början.

Träffar: 3393