Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Alternativ energi

Startskottet för världens största vågkraftspark

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 09 december 2011
Skriven av Svempa

Sådär, nu är alla formaliteter klara och alla underskrifter på plats. För precis en månad sedan fick Seabased grönt ljus från EU, detta är alltså nästa logiska steg.

startskottet

Läs mera på Seabaseds hemsida. Gratulationer till alla inblandade är på sin plats, detta är ett mycket efterlängtat besked.

Anm: Såväl Energiminnesfonden.se som skribenten äger aktier i Seabased AB.

Renewable Energy har varit nere i källaren och vänt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 28 november 2011
Skriven av Svempa

Renewable Energy Corporation (ticker REC) har det absolut sämsta kursdiagram för de senaste åren jag sett, möjligen kan Eniro konkurrera men jag tror inte det. När jag skrev om bolaget i början av oktober hade jag med ett femårsdiagram som visade fallet från över 200 NOK till c:a 5 NOK. I dag nöjer vi oss med ett kursdiagram för den senaste veckan (hämtat från Avanza).
REC_1v

Avsikten är att illustrera att aktiekursen har varit nere på nytt ATL, närmare bestämt på 3,67 NOK. I fredags vände aktien dock uppåt och hade en "reversal day", en relativt svag teknisk indikator men ändå ett positivt tecken.

"Worst case" rent tekniskt var ett fall ända ner till 3,30 NOK, det såg dock länge ut som om det inte skulle gå riktigt så illa utan kursen tycktes ha funnit ett stöd kring 4,40 - 4,50 NOK.

Där har vi legat och skvalpat under två månader och det har även förekommit en del besök över 5 NOK som emellertid har varit mycket kortvariga.

Men förra veckan höll det alltså inte längre, och visserligen kom vi inte ända ner till 3,30 NOK men jag anser ändå att kursutvecklingen bekräftat den tekniska analysen och att man nu kan skönja en vändning uppåt. I fredags var stängningskursen 3,97 NOK och i dag handlas aktien några öre över 4 NOK.

Det innebär att de flesta som varit riktigt nervösa inför kursutvecklingen nu har sålt, och bara de som är lite mer hårdhudade sitter kvar. Och uppgången under fredagens avslutande handel indikerar att fyndköparna börjar strömma till.

Sannolikt kan vi nu se en uppgång, möjligen en kortvarig sådan, som tar kursen upp till 5 NOK till en början. Fundamenta för bolaget, för att inte tala om hela solenergisektorn, är inte de bästa men "slaktvärdet" torde ligga en bra bit över nuvarande kurs. Och det sker nu en utrensning av de svagaste aktörerna och endast de mest konkurrenskraftiga bolagen kommer att överleva.

Låt oss hoppas REC hör till den kategorin. Mycket tyder på det, och på lite sikt är en kursdubbling från nuvarande nivå fullt tänkbar.

Anm. Skribenten äger aktier i REC.

Edit 29/11: Uppenbarligen skrev jag ovanstående ett dygn för tidigt. Efter dagens meddelande från REC om produktionsneddragningar (som inte borde varit oväntat) har aktiekursen satt ett nytt ATL på 3,55 NOK. Själv utnyttjade jag möjligheten att fylla på förrådet av aktier på kurs 3,58 NOK, och i övrigt kvarstår det förda resonemanget. Här får jag också medhåll av ABG Sundal Collier som sätter riktkursen 8 NOK på aktien.

Seabased AB får grönt ljus från EU

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 10 november 2011
Skriven av Svempa
solnedgng

"EU kommissionen och dess konkurrensmyndighet tog idag (20111109) beslutet att det stöd som Energimyndigheten tidigare beslutat om för Sotenäsprojektet är enligt gällande riktlinjer inom EU. Detta beslut öppnar vägen för Seabased och Fortum att slutföra förberedelserna för byggandet av Sotenäsprojektet på Sveriges västkust som blir världens största vågkraftpark. Projektet innehåller en stor del av forskning och vidareutveckling av Seabased's koncept"  Billy Johansson Verkställande direktör

Pressmeddelande från EUROPEISKA KOMMISSIONEN:

Statligt stöd: Kommissionen godkänner svenskt stöd till ett vågenergiprojekt

Se även Seabaseds hemsida.

Nytt projekt för Seabased

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 29 oktober 2011
Skriven av Svempa

Seabased är på gång igen med ett nytt projekt som är ett samarbete mellan EU, Åland, Finland och Sverige. Platsen är Hammarudda i Jomala. Ett vågkraftaggregat kommer att läggas ut redan i höst.

Se även Seabaseds hemsida.

En liten ljusglimt i mörkret

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 26 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det norska solenergibolaget Renewable Energy Corporation lämnade rapport i dag. Som väntat präglades rapporten av stora nedskrivningar, och formellt hamnade förlusten för det tredje kvartalet på hela 759 MNOK efter skatt.

Ingen blev överraskad av detta, men mer intressant var att kassaflödet från driften var hela 1,2 miljarder NOK. Pengarna användes till stor del för att amortera på skulder, men efter investeringar på 196 MNOK fick REC ändå ett positivt kassaflöde för kvartalet på 191 MNOK.

Aktiekursen nådde nytt årslägsta på 4,16 NOK under måndagens tidiga handel, men steg sedan kraftfullt mot slutet av dagen. Det innebar en "reversal day", som är ett positivt tecken som man ändå inte ska ta alltför stor hänsyn till.

Under gårdagen omsattes mer än 27 milj aktier, kursen var svängig men slutade på 5,27 NOK vilket man kan tolka som att marknaden hade positiva förväntningar på rapporten. Under dagens inledande handel sjönk aktiekursen först kraftigt, men återhämtade sig senare och ligger när detta skrivs kring 5 NOK.

Så är det dags att granska kursutvecklingen under den senaste tiden, nedan återfinns ett tvåmånadersdiagram (hämtat från Avanza).
REC_2man3

När jag tidigare har skrivit om REC har jag påpekat risken för ett kursfall ända ner till c:a 3,50 NOK, baserat på de data som fanns då. Det finns också minst en analys som har målkursen 3 kr. Nu ser det dock lite bättre ut, vi kan se att under den senaste månaden har en bottenformation bildats som har ett klart stöd vid c:a 4,50 NOK (kursen har varit lägre som påpekats ovan, men endast intraday) och med ett "tak" vid c:a 5 NOK (kursen har varit högre, men endast intraday).

Tisdagens handel med en stängning en bit över 5 NOK gav på sätt och vis en köpsignal, men dagens rapport innebär att vi inte kan ta hänsyn till detta. Men som det ser ut just nu verkar  rapporten inte innebära några drastiska förändringar av aktiekursen, dvs marknaden hade till synes redan diskonterat den till största delen.

Dagens handel blir intressant på så vis att en stängning över 5 NOK skulle vara ett mycket positivt tecken. Men sannolikast är att kursen under ytterligare någon tid kommer att harva mellan c:a 4,50 NOK och 5 NOK.

Handelsbanken Capital Markets har dock tagit tjuren vid hornen och förutspår en dubbling av kursen med målkursen 10 NOK.

Investtech ansåg i tisdags att aktien var köpvärd ur ett tekniskt perspektiv.

Får vi bara en stängning en bit över 5 NOK inom den närmaste framtiden är jag böjd att hålla med.

Anm. Skribenten äger sedan några dagar tillbaka aktier i REC.

Edit onsdag kväll: REC stängde i dag på 5,16 NOK. Det var lite överraskande, men innebär alltså att marknaden inte såg rapporten som på något vis överraskande. Enligt både Investtech och mig har därmed en köpsignal utlösts. Någon målkurs är svår att ange (Investtech tror på 5,82 NOK) än så länge, och en vidare förutsättning är givetvis att inte kursen faller ner under 5 NOK igen den närmaste tiden.

Seabased bygger fabrik i Lysekil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 17 september 2010

Nu är det dags för nästa steg, fabriken ska byggas.

Seabased tar det stora språnget

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 25 juni 2009

Nu är det dags för vågkraftbolaget Seabased att omvandlas från teknikbolag till industriföretag.