Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Kommer Sintercast att uppvärderas?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 10 augusti 2013
Skriven av Svempa

Det är nu mycket länge sedan jag senast skrev om Sintercast, det var den 8 januari förra året. Då hade jag räknat fram en möjlig kursuppgång till 64 kr. Uppgången kom också, och det överraskande snabbt, men toppade på 63 kr varefter kursen stadigt gick ner resten av 2012 och hamnade på 43 kr vid årsskiftet. Under 2013 har det sedan vänt uppåt rejält, och kursen har i år stigit med hela 39% och ligger nu på 61 kr.

Nu tar vi en titt på kursdiagrammet för de senaste tre åren (hämtat från Avanza):

sintercast 3ar

Vi kan se att kursnivån 63 - 64 kr är väldigt viktig för Sintercast. Den första slutsatsen man kan dra är att när vi återigen närmar oss denna nivå finns det en klar risk för en ny nedgång, liknande vad som hänt tidigare. Men det finns en del som tyder på att marknaden håller på och omvärderar bolaget, och en kursstegring upp mot c:a 64:50 kr kommer att innebära en kraftig köpsignal med ett värde på ungefär 23 kr (vilket motsvarar höjden på rektangelformationen).

I ett sådant fall får vi alltså en målkurs på 86 - 87 kr. Tyvärr är fortfarande risken för en kursnedgång uppenbar om vi inte får denna köpsignal, men i bästa fall kommer det bara att innebära några månaders fördröjning innan uppgången kommer. Rapporten den 21 augusti blir troligen avgörande för om vi kortsiktigt får en uppgång eller en nedgång i aktiekursen.

För mig själv framstår aktien som köpvärd vid dagens nivå (eller lägre), då fundamenta ser väldigt bra ut för de närmaste 6 - 12 månaderna. Men givetvis kan marknaden ha en annan åsikt...

Anm. Energiminnesfonden.se äger aktier i Sintercast.

Questerre - himmel eller pannkaka?

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad söndag, 04 augusti 2013
Skriven av Svempa

Questerre har verkligen inte rosat marknaden de senaste åren. Men den senaste tiden har det funnits tecken på en återhämtning. Vi tar en titt på det aktuella kursdiagrammet (hämtat från Avanza):

QEC 2013

Likt ett flertal andra aktier har QEC handlats i en rektangelformation under rätt lång tid, men nu kan det vara dags för ett genombrott av den övre gränsen i formationen som ligger på 6 NOK. Som synes har vi gjort ett litet genombrott, men sedan har kursen backat ner mot 6 NOK igen (senast betalt i fredags var 6,05 NOK). Detta är fullt normalt (kallas för att "avstämma" genombrottet) men nu är det vitalt att inte kursen hamnar allt för mycket under 6 NOK - i så fall kan vi tills vidare glömma en fortsatt uppgång.

Bekräftas köpsignalen genom en uppgång med ytterligare några tioöringar så indikerar formationen en målkurs på 7,70 NOK.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i Questerre.

Uppföljning DNO

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 04 augusti 2013
Skriven av Svempa

När jag för snart två månader sedan skrev om DNO förutspådde jag en relativt snar kursuppgång till 12,80 NOK (i ett första steg). Så blev det också, och kursen har nu skvalpat kring denna nivå ett tag. Senast betalt i fredags var också just 12,80 NOK.

I samma inlägg diskuterade jag även möjligheten för en fortsatt uppgång. Här är nu ett dagsfärskt diagram (hämtat från Avanza) över de två senaste årens kursutveckling:

DNO 2ar

Den oftast rätt pålitliga triangelformationen indikerar fortsatt uppgång med c:a 4 NOK, målkursen blir då i nästa steg 15 NOK. Om kursen utvecklas enligt ett normalt TA-mönster kan målkursen komma att nås ungefär vid årsskiftet.

Då en aktiekurs sällan stiger i en rät linje finns (som alltid) en risk för tillfällig kursnedgång. I så fall har vi ett första relativt starkt töd vid 12 NOK, och ett ännu starkare stöd vid 11 NOK. Det är först om kursen sjunker en bit under 11 NOK som vi kan börja oroa oss för att en fortsatt kursuppgång kan låta vänta på sig.

Anm: Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i DNO International.

Äntligen dags för Telia?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 04 augusti 2013
Skriven av Svempa

När jag senast skrev om Telia var läget rätt likartat mot i dag. Aktien hade handlats i ett intervall mellan c:a 42 och 47 kr, och var på väg att ge en köpsignal genom att överskrida den övre gränsen i intervallet, kursen var då 47,60 kr. Men då kursen föll tillbaka igen fick vi ingen reell köpsignal.

Nu tar vi en titt på dagens situation (diagrammet hämtat från Avanza):

telia 7man

Återigen är vi på väg att få en köpsignal, det behövs bara ett par tioöringar upp på kursen så har vi nått den nödvändiga marginalen på 2%. Om köpsignalen blir verklighet har vi chans på en kursuppgång uppgående till c:a 4,50 kr, dvs målkursen blir 51,50 kr.

Anm. Skribenten äger aktier i Telia Sonera.

DNO kan stå inför en stor uppgång

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad torsdag, 13 juni 2013
Skriven av Svempa

Vi som följt DNO under många år har alltid förvånats över marknadens njugga behandling av aktien. Medan bolaget har haft exempellösa framgångar vad gäller prospektering efter olja i Kurdistan har aktien under de senaste sex åren inte orkat över den nivå den betalades under 2006, dvs lite drygt 12 NOK. Nedan visas ett kursdiagram från juli 2007 till dagens dato (alla diagram hämtade från Avanza):

DNO 6ar

Som synes har aktien sedan 2007 handlats i intervallet 4 - 12 NOK, under senare år har aktiekursen aldrig orkat upp till 12 NOK utan som högst varit en bit över 11 NOK. Vid en eventuell framtida uppgång över 12 NOK utlöses en köpsignal som är värd 8 NOK, dvs med målkurs 20 NOK, eftersom rektangelformationen har en bredd på 8 NOK. Detta lär dock ligga en bit in i framtiden, om det över huvud taget inträffar. Som vi ska se är det dock inte alls otänkbart att så sker.

Nu tar vi istället en titt på kursutvecklingen under det senaste året.

DNO 1ar2

Här ser vi en annan, lite mer närliggande rektangelformation med den lägre gränsen vid strax över 9 NOK och den övre vid 11 NOK. En köpsignal har nyss erhållits då kursen brutit igenom den övre gränsen, denna köpsignal är alltså värd cirka 1,80 NOK och pekar då på målkursen 12,80 NOK. Skulle denna köpsignal infrias hamnar alltså kursen över 12 NOK, i så fall aktiveras den ovan beskrivna köpsignalen med målkursen 20 NOK.

För att få ett ytterligare perspektiv betraktar vi kursutvecklingen under de senaste tre åren:

DNO 3ar

Vi kan direkt identifiera en stigande triangel, en av de mest pålitliga TA-formationerna, varvid vi har två alternativ att välja mellan. Antingen nöjer vi oss med att betrakta tiden sedan sommaren 2012, då kursen tillfälligt gick ner till lite under 7 NOK. I så fall innebär den nyss erhållna köpsignalen, då kursen bröt över 11 NOK, att vi kan räkna med en kursuppgång på drygt 4 NOK, dvs vi kan sätta målkursen till strax över 15 NOK som bör nås inom ett år. 

Alternativt kan vi gå tillbaka ytterligare ett år, då kursen var nere på cirka 4 NOK. Skulle potentialen i denna formation realiseras innebär det en kursuppgång på hela 7 NOK, dvs målkursen blir då 18 NOK med tidsperspektivet två år.

Samtliga dessa prospektiva målkurser är helt avhängiga av att aktiekursen håller sig över 11 NOK. Faller kursen under denna nivå invalideras resonemanget, och vi får vänta ännu en tid på den stora uppgången.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i DNO International.