Sida 1 av 1

Energiminnespriset 2014

InläggPostat: 08 feb 2015 17:15
av Svempa
En omröstning bland föreningens medlemmar för att utse mottagare av
Energiminnespriset för 2014 hölls under november månad 2014. Föreningsstämman hade tidigare
beslutat att utdelningsbeloppet skulle vara 50 000 kr. Varje medlem hade upp till tre röster att fördela på de olika alternativen. Resultatet visas nedan:

Skolan i Banyuwangi. Nominerat av Tgvara. 13 röster

Läkare Utan Gränser. Nominerat av Svempa. 5 röster

Svenska Kyrkans katastrofhjälp. 0 röster

En välgörande organisation som styrelsen utser. 0 röster

En förtjänt individ eller grupp som styrelsen utser. 2 röster

Antal röster: 20

Omröstningen om vilka som skulle få Energiminnespriset 2014 gav som resultat att två alternativ utmärkte sig och fick flest röster. Dessa var skolan i Banyuwangi samt Läkare Utan Gränser, varvid "skolprojektet" fick mer än dubbelt så många röster som Läkare Utan Gränser.

Styrelsen beslutade därför vid december månads ordinarie styrelsemöte att tilldela skolan i Banyuwangi 35 000 kr samt Läkare Utan Gränser 15 000 kr.

Tackbrev har erhållits från Läkare Utan Gränser, se bilaga.

Re: Energiminnespriset 2014

InläggPostat: 08 feb 2015 19:24
av Svempa
Från vår medlem Tgvara har vi fått en fin plan för hur man i "skolprojektet" har tänkt att använda pengarna från Energiminnespriset 2014. Se bilaga!

Re: Energiminnespriset 2014

InläggPostat: 02 nov 2015 20:20
av Svempa
Från Tgvara har vi nu även fått en mycket trevlig redogörelse för hur "skolprojektet" har fungerat under 2015, både med hjälp av Energiminnespriset 2014 och med ytterligare bidrag från flera håll. Man kan säga att den upplagda planen har överträffats med råge. Bra jobbat!