Sida 1 av 1

Energiminnespriset 2013

InläggPostat: 08 feb 2015 17:02
av Svempa
En omröstning bland föreningens medlemmar för att utse mottagare av
Energiminnespriset för 2013 hölls under oktober månad 2013. Föreningsstämman hade tidigare
beslutat att utdelningsbeloppet skulle vara 35 000 kr, och en enkät bland medlemmarna
gav till resultat att Energiminnespriset borde delas i två delar, Varje medlem hade därför
två röster att fördela på de olika alternativen. Resultatet visas nedan:

Skolan i Banyuwangi. Nominerat av Tgvara. 11 röster

Operation Smile. Nominerat av Svempa. 7 röster

Svenska Kyrkans katastrofhjälp. 2 röster

En välgörande organisation som styrelsen utser. 1 röst

En förtjänt individ som styrelsen utser. 0 röster

Antal röster: 21

Omröstningen om vilka som skulle få Energiminnespriset 2013 resulterade i att de två alternativ som fick flest röster var skolan i Banyuwangi samt Operation Smile.

Styrelsen beslutade därför vid december månads ordinarie styrelsemöte att tilldela skolan i Banyuwangi 25 000 kr samt Operation Smile 10 000 kr. Skolan i Banyuwangi har fått del av Energiminnespriset varje år sedan 2010. Operation Smile har inte tidigare varit pristagare.

Årsstämman i februari 2014 beslutade dessutom att utöka Energiminnespriset 2013 med 10 000 kr, som tillföll "skolprojektet".

Tackbrev har erhållits från Operation Smile, se bilaga.

Re: Energiminnespriset 2013

InläggPostat: 08 feb 2015 18:52
av Svempa
Från vår medlem Tgvara har vi fått en fin redogörelse över hur "skolprojektet" har använt den del av Energiminnespriset 2013 man tilldelades (vilket inkluderar den extra tilldelning som erhölls grundat på ett beslut av årsstämman 2014). Se bilaga!