Frågor och svar om Peak Oil

Diskussion kring oljans tillgänglighet i framtiden. För att skriva inlägg krävs att du är registrerad. Läsa kan alla göra.

Frågor och svar om Peak Oil

Inläggav Svempa » 18 maj 2008 21:30

Kommer att revideras löpande. Senast reviderad 2007-04-07

Frågor och svar beträffande tillgång på och produktion av olja.

Vem var egentligen den där Hubbert, vars namn alltid nämns i Peak Oil-sammanhang?

M. King Hubbert var en amerikansk geolog som när han arbetade för Shell lade märke till att om man sammanställde produktionsdata för ett stort antal oljefält och gjorde en graf över den totala produktionen över fältens livslängd så fick man en s k "klockkurva". Den kallas även "Hubbert Curve". Se denna bild:

Bild

Han ansåg att detta då borde gälla även för ett större område, och efter att ha gått igenom alla kända oljeproduktionsdata för USA:s 48 "lower states" (dvs exkl Hawaii och Alaska) hävdade han redan 1956 att toppen för oljeutvinningen borde komma ungefär år 1970. Detta visade sig senare stämma med stor precision. Han hävdade också samtidigt att hela världens oljeproduktion borde nå sin topp "om ungefär 50 år", dvs 2006 om man räknar med exakt 50 år från 1956.

USA är fortfarande världens tredje största oljeproducent, när tar oljan slut där?

Oljan tar egentligen aldrig slut riktigt, men sedan man nått maximal produktion (toppen på Hubbert-kurvan) minskar produktionen gradvis. Även om mer olja upptäcks senare i samma geografiska område betyder det bara att minskningen följer en flackare kurva. Se grafen nedan som visar USA:s historiska oljeproduktion samt prognosen för fortsättningen. Observera effekten av den senare upptäckta oljan i Alaska samt av att man börjat utvinna djuphavsolja på senare tid.

Bild


Är alltså "Peak Oil" och "Hubbert's peak" samma sak?

Ja, det kan man säga. "Peak" betyder ju topp (som i "bergstopp") och i båda fallen menar man toppen på Hubbert-kurvan. Den anger den högsta tänkbara oljeutvinningstakt som är möjlig (eller var möjlig, om man ritar upp den i efterhand) för ett visst område.

Gäller Hubbert-kurvan för hela världen?

Det verkar ytterst sannolikt att Hubbert-kurvan gäller även för hela världen, eftersom den har visat sig gälla för flera stora geografiska regioner. Summan av flera Hubbert-kurvor kan inte bli annat än en större Hubbert-kurva.

Se även http://en.wikipedia.org/wiki/Hubbert_peak_theory .

Var ligger gränsen för hur mycket råolja av ”normal” typ som världen kan producera, om det nu finns en sådan gräns?

Ja, eftersom oljan är en ändlig resurs så finns det en gräns. Dessutom begränsas oljeutvinningen av fler faktorer än hur mycket olja som finns kvar att pumpa upp. Min bedömning är att gränsen ligger mellan 87 och 91 MMBO (miljoner fat olja) per dag med 89 MMBO som troligast värde.

Varför inte mer?

Produktionskapaciteten har stagnerat redan nu, i stort sett. För åtta år sedan producerades 77 MMBO/dag. I dag produceras 86 MMBO/dag, en ökning med 9 MMBO/dag. Men för sju år sedan hade de oljeproducerande länderna (läs OPEC, i första hand Saudiarabien) en överskottskapacitet på c:a 8 MMBO/dag. I dag har överskottskapaciteten minskat till c:a 1 MMBO/dag.

I realiteten har alltså under dessa åtta år den totala produktionskapaciteten nästan inte ökat alls, från c:a 85 MMBO/dag till c:a 87 MMBO/dag. Detta trots att man under de senaste åren borrat massor av nya brunnar.

Men går det inte att borra ännu mer, det finns ju mer olja att utvinna i t ex Iran och Irak, för att inte tala om Saudiarabien?

Det är korrekt att samtliga dessa tre länder har oljefält som ännu inte är exploaterade, och detsamma gäller för fler länder. Men det finns andra hinder för oljeutvinningen än brist på olja. Då menar jag tekniska, ekonomiska och politiska hinder. Det finns inte hur många borriggar som helst, man måste ha pipelines eller lasthamnar plus tankfartyg, det kräver massor av kapital att borra efter olja och det är inte alltid så lätt att få tillstånd att göra det.

Allt detta tar dessutom lång tid att åstadkomma, från det att en koncession finns att köpa till första produktion (om man nu hittar olja) tar många år. Den nya olja vi behöver nästa år måste alltså ha hittats redan för flera år sedan. De oljefynd som görs i dag påverkar inte världsproduktionen förrän om kanske sex-sju år.

Men finns det inte då en mängd oljefält där produktionen startas i år eller nästa år? Räcker inte det till för att höja produktionen?

Ja, det finns ett rätt stort antal fält som innehåller mycket olja och där produktion ska startas inom kort. Men nej, det räcker ändå inte för att höja produktionen mer än marginellt. Som jag sa tidigare, världsproduktionen av ”normal” råolja kan ökas med 3-5 MMBO/dag från dagens genomsnittsproduktion 86 MMBO/dag om man utnyttjar befintlig överskottskapacitet helt och dessutom lyckas borra fram tillräckligt mycket ny olja.

Problemet är att den nya oljan i första hand går till att täcka förlusterna i produktionskapacitet hos de existerande oljefälten. Flera av världens största oljefält har nu passerat sin topp och produktionen minskar drastiskt. Typiska exempel är Cantarell i Mexiko och Burgan i Kuweit – även Ghawar, det största oljefält som världen känner, har nu svårigheter med stor andel vatten i oljan.

När når vi då taket för oljeproduktionen, dvs Peak Oil?

De flesta bedömare är ense om att vi redan för ett par år sedan nått Peak Oil vad gäller "konventionell" olja. Oljeproduktionen har ändå kunnat ökas genom att man lyckats få fram rätt mycket "okonventionell" olja, t ex från kanadensisk oljesand. Den ökande produktionen av naturgas har också medfört ett tillskott av NGL ("natural gas liquids") som kan räknas som olja. Men min bedömning är att från och med någon gång 2008-2009 så går det inte längre att öka den totala oljeutvinningen, inklusive NGL och icke konventionell olja. Då bör vi ha uppnått en efterfrågan på strax under 90 MMBO/dag.

Man kan även konstatera att om man räknar oljeproduktion per individ så nådde vi PO redan 1979 - mängden utvunnen olja per capita har sjunkit oavbrutet sedan dess.

Finns det då ingenting som kan fördröja eller kanske till och med förhindra Peak Oil?

Det som skulle kunna fördröja PO med flera år är en minskning av efterfrågan på olja. Det har hänt två gånger tidigare att oljekonsumtionen har sjunkit på ett signifikant sätt, nämligen efter oljekriserna 1973 och 1979. De åtföljdes av mycket kraftiga prishöjningar, och då förändrades konsumtionsmönstret i första hand genom att efterfrågan på eldningsolja sjönk. "Vanliga lågkonjunkturer" har som synes däremot inte haft någon effekt på oljeförbrukningen. Se följande graf:

Bild

De flesta bedömare anser att konsumtionsminskningen efter oljekriserna 1973 och 1979 berodde på att det då var relativt enkelt att förbättra energieffektiviteten hos väldigt många byggnader i västvärlden på ett enkelt och billigt sätt. De höga oljepriserna gjorde att sådana investeringar betalade sig på kort tid.

Numera är det mycket svårare att reducera energibehovet över hela världen utan att på ett mer drastiskt sätt förändra konsumtionen genom att t ex införa förbud mot energikrävande varor. Och i dag ökar antalet människor i utvecklingsländerna som har råd och möjlighet att köpa dyrare konsumtionsvaror som exempelvis bilar mycket kraftigt.

Även om vi konsekvent börjar köpa mindre och energisnålare fordon tar det oerhört lång tid innan det får genomslag. Antalet personbilar och mindre lastbilar är över 800 miljoner, och utskrotningen av gamla fordon sker gradvis under lång tid, samtidigt som det totala antalet hela tiden ökar.

Slutsatsen blir att det enda som skulle kunna förorsaka en tillräckligt kraftig minskning av oljekonsumtionen är en lika drastisk prishöjning som vid 70-talets två oljekriser. Man ska också hålla i minnet att vi ännu inte nått det inflationsjusterade oljepris på c:a 90 USD/fat som gällde efter krisen 1979. Min egen bedömning är att konsumtionen kommer att börja minska först vid oljepriser över 100 USD/fat, och för att fördröja PO med mer än ett fåtal år kan krävas ännu högre priser.

Vad händer när vi slår i taket? Blir det katastrof?

Nej, det blir det inte. Vi har vissa säsongsvariationer när det gäller efterfrågan på olja. Vad som inträffar, till en början, är att konsumtionen vissa tider på året avsevärt överstiger mängden utvunnen olja. Men genom att producera maximalt vad det går även under de tider på året då efterfrågan är lägre kan man öka lagren mer än man gjort hittills under de perioderna och sedan använda den oljan för att klara topparna. Detta kan fortgå under ett antal år, kanske så mycket som 10 år.

Men priset på oljan måste påverkas kraftigt i det läget, eller hur?

Helt riktigt. Vi ser redan nu att priset på råoljan fluktuerar mer än tidigare dag från dag, och den tendensen kommer att öka samtidigt som priset pressas uppåt. Man ska minnas att den mängd olja som omsätts på de olika oljebörserna världen runt är 50-100 gånger större än den olja som verkligen konsumeras. Detta indikerar en omfattande spekulation, och i takt med att risken för bristsituationer ökar kommer också spekulationen att öka. Vi kommer då att se kraftiga variationer av oljepriset, kanske med så mycket som 5-10 USD/fat per dag under vissa perioder, samtidigt som det pris de som verkligen vill ha den fysiska oljan måste betala gradvis stiger.


Senast uppknuffad av Svempa 18 maj 2008 21:30.
Användarvisningsbild
Svempa
Site Admin
 
Inlägg: 605
Blev medlem: 02 jan 2007 17:38
Ort: Floda

Återgå till Peak Oil öppet forum

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron